Дали смелостта е това? Смелост и смелост. Синоними на думата "courage" t

16.03.2020

Куражът е нещо, което хората често нямат в живота. Разбира се, си струва да се борите със страховете си, трябва да станете по-решителни и сериозни в намеренията си. Можете да започнете с теорията, т.е. да разгледате значението на думата „кураж“, нейните синоними, антоним и примери.

Дефиниция на концепцията

смелостта е

Смелият е този, който не се страхува от опасност и се смее в лицето си или се преструва. Следната забележка се превърна в нещо обичайно: смелият не е този, който не изпитва страх, а този, който действа въпреки него. Няма хора, които не се страхуват. По-скоро, учените са открили само една такава жена, тя физиологично не може да се чувства чувство на страх. Всъщност тя не само е впечатляваща, но и притеснява. Всъщност, тази жена е лишена от чувство за самосъхранение. В западната култура обаче смелият човек е прославен и страхливецът е осъден.

Диапазон на стойностите

Сега, когато се появи яснота, можете да дадете списък с ценности. И тъй като съществителното е органично свързано с прилагателното, ще трябва да го споменете.

  1. Brave е качество, което позволява на човек да пренебрегне препятствията и опасностите по пътя към целта.
  2. Характеристиката на определено действие, което разкрива решителност и безстрашие по отношение на нещо. Например, смел акт, смело изявление.
  3. Това, което се нарича смело, е това, което излиза извън общоприетото както в интелектуалната сфера, така и в областта на морала. Например един рисков финансов проект, който изисква много разходи, е смел. И женската рокля, която предизвиква висшето общество или определен кръг от хора, също е смела. Макар че смелостта е различна тук.

Нека читателят, който е очаквал да види анализа на съществителното, не е възмутен от факта, че той е избутан с прилагателно. Ролята на прилагателно е да покаже многостранността на понятието „смелост”, затова го имаме нужда тук. От стойностите отидете на синоними.

Замяна на "кураж"

дума за смелост

Разбира се, самият читател би се справил с тази тривиална задача, но не винаги е възможно да се припомнят всички синоними на дадена дума. Затова тук представяме техния списък:

  • смелост;
  • смелост;
  • смелост;
  • храброст.

Опции, както виждаме, не толкова. Трябва само да се каже, че „смелостта“ и „храбростта“ са по-скоро „военни“ синоними за понятието „смелост“, а „смелостта“ и „смелостта“ са „цивилни“. Ние не претендираме за крайната истина, а предлагаме само тълкуване. По-долу, когато отделяме „смелостта” и „смелостта”, ще стане ясно какво се крие под страшната класификация на „военни” и „цивилни” думи.

Разликата между смелостта и смелостта

Може би това е най-трудният за разбиране раздел, въпреки че всичко е съвсем просто. Смелостта е това, което е налице в човека през цялото време, черта на личността, ако щете. Например, почти всеки може да каже колко е смел или не. Нуждаем се от смелост, за да поставим грубите ученици или съседите на място, за да изразим нашите мнения по време на работа.

Времето на смелостта идва, когато човек действа в крайни обстоятелства за себе си, евентуално застрашаващ живота. Затова беше споменато малко по-горе за разделението на “цивилни” и “военни” заместители на понятието “смелост” (синоними бяха разгледани в предишния раздел).

Надяваме се също така, че е ясно, че военното време в този контекст не трябва да се разбира пряко. Войната може да избухне в средата на спокоен живот. Борбата е, за съжаление, не много само професионални войници. На езика има фигуративни значения на думи.

Смелостта е по-широка и, ако може да се каже, спокойна концепция, а смелостта предполага по-голяма интензивност на опита. Смелостта и смелостта са органично свързани: без първото няма второ.

"Страхливост" като вечен езиков спътник на "смелостта"

смелост и смелост

Разбира се, в психологически смисъл, това е рядкост, когато страхливостта и смелостта се разбират в един човек, а на езика такъв квартал е не само възможен, но и необходим. Езикът е инструмент, с който човек научава реалността. За по-добро разбиране на даден феномен, хората се нуждаят от контраст, алтернативна гледна точка. Той щедро събира от запасите на руската литература, като се позовава на Воланд и леко променя думите си, че малодушието е сянка на смелост и смелост. Онзи, който не можеше да победи страха си, стана страхливец и ако спечели битката, щеше да се нарече смел човек. Борбата със страха винаги е предизвикателство.

Примери за смелост и кураж от филма

Страхът е предпоставка за смелост и смелост. Хората, които разбират, се възхищават в един подвиг не толкова, че героят не се страхува от опасностите, а по-скоро преодолява своите комплекси и върви напред.

Първо, нека вземем пример от обратното. В киното има един герой, който не може да бъде признат за смел, дори и въпреки неговите подвизи. Нека читателят не е озадачен, разбира се, за терминатора от филма със същото име, за онази част от него, където заглавието съдържа фразата „Страшен съд“. Терминаторът не може да бъде разпознат като герой, защото той не изпитва страх, няма какво да преодолее.

кураж синоними

Друг пример за кино е Джордж МакФли от филма „Назад към бъдещето“. Тук, напротив, има смисъл да се говори не само за смелост, но и за истинска смелост. Става въпрос за момента, в който Джордж нокаутира Биф. Защото дотогава маниакът никога не е реагирал на насилник, не само на дело, но с една дума, той никога не се е намесвал в това.

Думата "смелост" е многостранна по смисъла, надяваме се, нейният анализ не се оказа твърде скучен.