Семейни функции и значението на институцията на брака

08.03.2019

Какви са основните функции на семейството? С други думи, защо е така социална институция? През последните няколко десетилетия гласовете на тези, които твърдят, че семейната институция е остаряла, се чуват все по-често и няма нужда да се омъжват. Но дали това е вярно? Нека помислим заедно.

Функции на семейството като социална институция

Огромното мнозинство от социолозите са съгласни, че тези функции отразяват преди всичко историческата природа на връзките между семейството и обществото. В края на краищата, каквото и да кажете, модерната „клетка на обществото” в процеса на човешката еволюция е загубила цяла гама от дестинации, които са го държали заедно в миналото. Някои функции на семейството обаче остават непроменени. Кратък поглед към всеки един от тях. семейни функции Икономическа функция

Тази позиция се свързва предимно с материални ползи, т.е. храна, придобиване на съвместна собственост, усъвършенстване на дома, формиране на общ бюджет. Именно в тази "вътрешна" сфера междуличностни отношения двойки, и това не е изненадващо, защото в такива условия природата на всеки член на семейството е най-известен, а предпоставките за възможни конфликти също се определят. Изследователите отбелязват, че през последните няколко години се наблюдава тенденция за засилване на икономическата функция на семейството: много често съпрузите откриват съвместна дейност и т.н.

Репродуктивна функция

Втори по ред, но не по стойност. В крайна сметка желанието за възпроизводство е в основата на сексуалната активност. Не е тайна, че семейният живот до голяма степен зависи от количеството и качеството на интимния живот и от особеното отношение на всеки от съпрузите към въпросите на размножаването. За съжаление днес това е сериозен проблем. Децата със сигурност са фактор, който обвързва семейството заедно, но от друга страна, решението да се роди бебето носи много трудности - от неспособността да се осигури правилно и да го образоват до деформация на връзката между съпруг и съпруга. Всичко това води до рязък спад в раждаемостта. Повечето млади родители разглеждат този проблем доста инфантилно, което, за съжаление, не може да засегне демографската ситуация в страната. ролята на семейството във формирането на личността

Регенеративна функция

Основните функции на семейството включват наследяване статут, социален статус, да не говорим за имота. Това може да включва прехвърлянето на наследство почти всичко: от имението и семейните бижута и завършва с албум с пожълтели стари снимки. семейството функционира като социална институция Образователна функция

Тя е тясно свързана с проблемите на социализацията. Когато отглеждат деца, родителите отговарят на техните нужди за бащинство и майчинство, може да се каже, че те се реализират при деца (или поне се опитват да направят това). Ролята на семейството при формирането на личността е много голяма, защото бащата и майката имат неограничено влияние върху детето, поне в първите години от живота му. Можете да сравните бебето с мека, гъвкава глина, от която родителските ръце формират индивидуалност.