Междуличностни отношения - какво е това?

27.05.2019

Междуличностните отношения са отношения, които се развиват между хората. Те могат да бъдат придружени от емоции и преживявания, чрез които хората изразяват вътрешния си свят.

междуличностни отношения Видове междуличностни отношения

Психолозите разграничават следните видове междуличностни отношения:

1. Официално или официално. Тези взаимоотношения възникват на официална основа и се ръководят от заповеди, наредби или устави. Това означава, че тези междуличностни отношения имат правно основание. В този вид отношения принудени да встъпят в длъжност, независимо от личните предпочитания и харесва.

2. Неформална или неформална. Този вид няма никакви ограничения и се основава единствено на харесванията и нехаресванията на хората.

3. Бизнес. Този вид взаимоотношения произтичат от съвместната работа на един екип или организация.

4. Лични. Това са междуличностни отношения, които се развиват в допълнение към всяка съвместна дейност. Това означава, че всеки човек може да уважава своя колега или не. Според същите принципи той може да съчувства с него или, напротив, да показва антипатия, да бъде приятел или да се кара с него. Взаимоотношенията от личен характер се основават на чувства, следователно те са чисто субективни. Личните взаимоотношения се разделят на: видове междуличностни отношения

  • интимна или любов. Това е основно връзката на мъжа и жената подкрепени от любов или съчувствие;
  • приятелски отношения - те се срещат винаги и навсякъде;
  • партньорство. Това е връзка, представляваща интерес или среда;
  • фамилиарност.

5. Rational. Въз основа на изчисленията и въз основа на очакваните ползи и ползи.

6. Емоционално. За разлика от предишния вид, те се основават на емоционално ниво. Най-често обективната информация за дадено лице не играе роля.

7. Подчинен. Отношението на мениджърите и подчинените, т.е. неравните отношения.

8. Паритет. Такива отношения, напротив, означават пълно равенство.

чувствата

Психология на междуличностните отношения подчертава една от групите на проявление на личността - чувства. Чувствата са разделени на 2 категории:

  1. Конюнктива. Тази категория включва всички чувства, които обединяват и обединяват хората.
  2. Дизюнктивен. Това са чувства, които разделят хората.

психология на междуличностните отношения

Човек не може да живее без чувства и да е безразличен към всичко. Във всеки случай, всеки периодично е принуден да прави това, което той изобщо не харесва, и да общува с неприятни за него хора. Когато такива принудителни действия станат чести и постоянни, човекът става депресиран. Той започва да дразни и дразни. Настроението и желанието за общуване с всички наоколо изчезват. Това състояние се отразява не само в работата, но и в семейните отношения. Има разочарования и кавги. Често семействата се разпадат поради това. В такава ситуация роднините трябва да се отнасят с разбиране и да се опитат да помогнат на член на семейството им. Добър изход от тази ситуация е баналната ваканция. в почивка необходимо е да се изключи заемането на омразни дела и да се сведе до минимум комуникацията с неприятните хора. Човекът е рационално същество със своите мисли, чувства и преживявания, затова междуличностните отношения играят огромна роля в живота на всички.