Какво ще помогне да се определи такъв показател като капацитета на белите дробове? Средно, тя е няколко литра и зависи от възрастта, пола и общата годност на тялото.

18.02.2019

Капацитет на белите дробове или просто VC е важен физиологичен индикатор, който характеризира количеството въздух, което човек може да вдишва и след това издишва, докато взема максимално вдишване или издишване. Този параметър може да бъде определен чрез спирометрия, която е основният метод. При възрастен здрав човек капацитетът на белите дробове е средно от 2,5 до 5 литра и зависи от голям брой фактори. Ефектът върху обема на дихателния обем е под. При жените ВК е малко по-ниска в сравнение с мъжете. Физическото развитие също има своя ефект. Тук играе ролята на обема на гърдите. развитие дихателната система Принос към спорта, както и всъщност към спорта, независимо дали е бягане, ски, плуване или нещо друго. Възпроизвежда роля и възраст. С напредването на стареенето VC намалява.

Какво определя?

белодробният капацитет е средно Такава концепция като жизнената способност на белите дробове, националния отбор, включва няколко параметъра, които имат различни стойности. Първото нещо, което определя, е дихателният обем (TO), който се състои от количеството въздух, което може да влезе и да излезе от белите дробове по време на нормалния акт на дишане. За здрави възрастни, тази цифра е 500-600 милилитра. След това открийте резервния обем на вдишване (ROVD). Той характеризира определено количество въздух, което може да се получи след тихо инхалационно действие. Средно за здрав човек тази цифра е 1,5-2 литра. Максималното количество въздух, което може да се освободи след тихо издишване, се нарича "резервен обем на издишване" (ROVyd). Тази цифра от своя страна е от 1 до 1,5 литра.

Все още има какво да се определи

Дори и въздухът да се издиша изцяло, в белите дробове остава малко количество въздух, което ги предпазва от падане - това е остатъчен обем (OO). Поради това е възможно да се диагностицира дали плодът се ражда жив или, напротив, мъртъв. Детето, което направи първия вик, изправи белите дробове. Когато бъдат потопени във вода при аутопсията, те не потъват. Ако една жена роди мъртъв зародиш, те ще камък до дъното. Тази характеристика е широко използвана в практиката им от съдебни експерти. Обемът на мъртвото пространство (MLE) е индикатор, който също характеризира капацитета на белите дробове. Средно е около 150 милилитра. Този индикатор характеризира количеството въздух в дихателните пътища, включително алвеолите, в които всъщност се извършва обмен на газ. Кислородът не участва в обмен на газ. Колкото повече човешки обем от мъртво пространство в дихателните пътища, толкова по-трудно е да диша.

Как да се определи?

белодробният капацитет е средно Ако сте се научили как да определяте всички показатели за дишане и трябва да направите това, тогава трябва да се подготвите правилно и да стоите пет минути в състояние на покой. След това три пъти с интервали от пет минути се определя от ВК и се сравнява с необходимите показатели. Това е действителният капацитет на белите дробове. Средно, това е при здрав мъж, мъж или жена, индикатор, който може да бъде изчислен по специална формула. За да се направи това, височината в сантиметри се умножава по 25 (мъжки) или 20 (женски) и се приема като 100%. След това, използвайки просто изчисление, определете броя на процентите, с които получената стойност се различава от това, което трябва да бъде. Разликата в числата в нормални стойности не трябва да надвишава от 15 до 20%. Не забравяйте, че след определено физическо натоварване на тялото, VC намалява, но за обучен човек тази разлика е не повече от 15%.

Свържете обема на белия дроб и физическата активност

белодробен капацитет средно Капацитетът на белите дробове също се измерва след определено физическо натоварване. Преди това трябва да издържите пет минути и да определите показателите на VC три пъти с интервал от пет минути, да изчислите средната стойност. За 2 минути се извършва упражнение. Това може да работи на място с честота от около 180 стъпки за една минута. Необходимо е кракът да се откъсне от пода с поне пет сантиметра. След приключване на работата, честотата на дихателните пътища се определя отново. Капацитетът на белите дробове, средно, е малко по-малък, поради факта, че съдовете, разположени в малките тиражът, пълни с кръв.

Какви са показателите и какво влияе върху тях?

белодробният капацитет е средно Както вече споменахме, жизнената способност на белите дробове е средно 2,5 до 5 литра. Всичко зависи от пола, възрастта и фитнеса. При жените капацитетът на белите дробове варира средно от 2,5 до 4 литра, като при мъжете този показател е малко по-висок и варира от 3,5 до 5 литра. Но ако човек е много голям (например баскетболист), тогава той може да се издигне до 9 литра. Абсолютните показатели за рисков капитал винаги трябва да се считат за относителни, главно поради индивидуалните им колебания, а „дължимите“ или стандартните показатели винаги се използват за оценка на резултатите.

Дишането е нормално

Честотата на дишане при хора е средно от 14 до 16 за минута. Продължава тихо вдишване и тихо издишване след 3 до 4 секунди, което представлява дихателния цикъл. Белите дробове се вентилират в зависимост от нуждите на организма от кислород, както и от възрастта. Газовият състав на вдишания въздух включва голям брой елементи, преобладаващи сред които, разбира се, кислород. Дебитът на инхалирания въздух обикновено е половин литър в секунда, а съпротивлението на дихателните пътища е 1,7 cm вода. Чл. Отклоненията от тези показатели могат пряко или косвено да покажат дихателна недостатъчност. Човек, колкото и да е странно, може да диша през кожата, която осигурява на тялото около 5% от целия кислород. Ако белодробното дишане е нарушено поради заболяването, дифузията на газове през кожата може да се увеличи до 10%.

Оценка на резултата

белодробният капацитет е средно След като пациентът получи резултатите, те трябва да бъдат правилно интерпретирани. Лошо е, когато VC се намали с повече от 200 ml. След натоварването, намаляването на началната ставка с повече от 15% дава основание да се говори за ниската годност на човека и неговото намалено здраве. Функционалността на организма и по-специално малкият кръг е малък.

Функция за транспортиране на кръв

За оценка на транспорта кръвна функция използва индикатора за насищане на кръвта с кислород и коефициента на използване на тъканите. Това е съотношението на количеството на О2 в изследваната кръв към кислородния му капацитет. Обикновено, човешката артериална кръв се насища с кислород с 96-98%, а венозната - с 90-92%.