Какъв е репертоарът? Значение, интерпретация и идиом

10.03.2020

Всички ние повече или по-малко си представяме какъв е репертоарът. Защото е известно, че има различни театри: за деца, възрастни, експериментални. Може би още? Възможно е. Във всеки случай всички те се различават точно в репертоара си. Например, произведенията, поставени в експерименталния театър и обичайните, ще бъдат различни поради стила, но четенето е свързано и с нашата тема.

стойност

Красива театрална зала

Разбира се, може да започнем с произхода, както обикновено се случва тук. Но това е затруднено от оскъдността на материала. В етимологичния речник е буквално една линия. Ние няма да го възпроизвеждаме буквално, защото има много съкращения. Леко удължи историята.

Думата е заимствана от французите в края на XVIII век. Репертоар от латинския repertōrium, което означава "списък". Виждате ли, в нашата презентация имаме две линии. Затова решихме да не умножаваме същността.

Чудя се как речникът ще отговори на думите на колега? Няма да отлагаме тази мистерия за дълго време. Какъв е репертоарът? На този въпрос може да се отговори по следния начин:

  1. Комплектът от пиеси, музика и други произведения, отиващи в театъра, в киното, изпълнявани в концертни зали, на сцената, в цирка.
  2. Колекция от театрални роли, изпълнявани от някого, музикални произведения.

Ако видите връзка с историческо значение, тогава ще бъде издадено следното: репертоарът се свежда до списък с произведения, изпълнявани от институцията или художника. Разликата е малка, защото в съвременната интерпретация на "списъка" се заменя с "комплект".

Репертоарът е забележителност

Пианист с инструмент

Както казахме малко по-рано, не само характерът на театъра, но и неговият статут зависи от обема на репертоара. Така че, това е определена аудитория, цени на билетите и други атрибути. Можете да си зададете въпроса какъв е репертоарът и дори да дадете някои отговори, но не трябва да мислите, че това е абстракция.

За музиканта обектът на нашия разговор е изключително конкретен. Това е количеството и качеството на песните, които изпълнява. Същото може да се каже за актьора в театъра, когато той играе същите роли от сезона до сезона. Между другото, поради тази причина, някои художници може да не харесват театъра. Може да почувствате, че сте в някакъв времеви цикъл, в който правите същото. Но това отношение е рядкост. По принцип, актьорите обичат театъра и дори повече от киното. Трудно е да се каже, че има някаква стойност на репертоара на театъра и киното. Вероятно повече от традиция. Киното все още се смята за изкуство за масите, но театърът е друг въпрос: не всеки отива там. Може би грешим, а актьорите имат различни причини.

Понякога репертоарът е характер

Човек и привлечени въпроси

Да, може би такъв отговор на въпроса: „Какъв е репертоарът?” Умният читател разбра, че говорим за фразеологизъм „в нашия репертоар”. Тази оценка често е неудобна. Например човек е лош организатор. Веднъж отново му бе поверено нещо, и той отново се размърда. И тук си спомням почти автоматично фразеологизма "в нейния репертоар". Вероятно факт е, че репертоарът предполага съвкупност от нещо утвърдено, но същото може да се каже и за характера. Хората рядко се променят. Затова можем да говорим за "репертоара" на човека. Спомням си веднага Конфуций, който видя връзката на акта, характера и съдбата. Тук значението на думата „репертоар” може да доведе, ако мислите дълбоко за него.