Данъчно социално приспадане за образование. Декларация - Приспадане на социалния данък

20.02.2019

Данъчният кодекс на Руската федерация установява редица условия за гражданите да получават удръжки. Сред общите основания за получаване на съответната привилегия е, че човек ходи на училище срещу заплащане. Много руснаци посещават различни курсове, получават втора степен или нова квалификация. Държавата им дава възможност значително да намалят разходите си за обучение. Как мога да получа приспадане за обучение?

Същността на данъчните приспадания

Първо, нека да проучим особеностите на съответната компенсация. Законодателството на Руската федерация установява редица основания за гражданите да получават данъчни удръжки - кои от тях могат да бъдат наречени най-популярни? Сред тях - социални. Те са представени в три основни разновидности. Това са удръжки за обучение, лечение и участие в пенсионни програми. Получаването на приспадане от социален данък от всякакъв вид предполага, че платеният от него личен подоходен данък в държавния бюджет се връща на лицето от заплата и други доходи. Размерът на съответните такси е 13% от разходите за обучение, лечение или участие в пенсионни програми. Действителният размер на плащанията към граждани зависи от конкретния вид приспадане. Получаването на съответните плащания е възможно, ако гражданинът плати лично разходите.

Данъчно социално приспадане

Законодателството на Руската федерация осигурява не само социално обезщетение. Сред най-обемните причини за финансирането на данъчни облекчения е закупуването на апартамент. Това е различен вид приспадане - собственост. То също е много търсено от руснаците заради перспективите за получаване на голяма компенсация - до 260 хиляди рубли. върху разходите за придобиване на имота, както и до 390 хиляди рубли. върху разходите за изплащане на лихви по ипотека.

Размерът на приспадането на социален данък от един или друг вид обикновено е много по-малък. Но поради еднократния формат на съответните плащания паричните стойности могат да бъдат осезаеми. В допълнение, обучението в някои университети може да бъде сравнимо с разходите за закупуване на недвижими имоти. След това разглеждаме спецификата на компенсацията, основата на която е гражданското участие в образователните програми.

Информация за общо приспадане

Данъчното социално приспадане за обучение е гарантирано от държавата, ако гражданин харчи лични пари за заплащане на услугите на образователните институции, които се предоставят по отношение на жалбоподателя, неговите деца, които още не са навършили 24 години, и които учат на пълно работно време, братя и сестри.

Важен критерий е, че организацията, в която се обучават съответните програми за обучение, притежава необходимите лицензи. Както отбелязахме по-горе, изследването трябва да се заплаща лично от гражданин. Ако например той е взел курсове за повишено обучение, платени от работодателя, тогава приспадането не може да му бъде предоставено.

Декларация за приспадане на социалния данък

Максималният размер на средствата, от които може да се изчисли данъчното социално приспадане за обучение, е 120 хиляди рубли. годишно, ако гражданинът получи компенсация за обучението си. Броят на договорите с образователни институции няма значение - средствата, прехвърлени на няколко образователни организации за определена година, се сумират. Ако един гражданин желае да получи обезщетение за образованието на децата си, тогава съответната сума е 50 хиляди рубли. на бебето. Всъщност той се връща, какъвто е случаят с всички други удръжки, предоставени от държавата, 13% от разходите за обучение - но при условие, че тяхната стойност не надвишава определените стойности.

Пример за изчисляване на приспадане

Обмислете пример за изчисляване на приспадането за изследване. Да предположим, че човек е завършил курс по мениджмънт в бизнес училище и е платил за него 140 хиляди рубли. Като основа за изчисляване на обезщетението, той ще може да използва 120 хиляди рубли, т.е. максималния размер на разходите за социално приспадане, установени от закона. В действителност той ще може да получи 13% от тази сума, т.е. 15 600 рубли.

Размерът на социалния данък

Имайте предвид, че за разлика от имуществените плащания, всякакъв вид социално-данъчно приспадане - за лечение или проучване - издадено за конкретна година, може да се изчисли само за тези трансфери на лични доходи, направени по време на него. Какво означава това? Ако личният подоходен данък от заплата или друг доход на гражданин не е достатъчен за пълното получаване на приспадане за определена година, то неизползваният остатък няма да бъде прехвърлен в следващите периоди.

На свой ред, ако всичко е в ред със заплатата, но разходите за обучение са повече от максималната стойност от 120 хиляди рубли, установени със закон, тогава сумата, която надвишава съответната цифра, може да бъде прехвърлена към следващите години - но не повече от 3 Относително казано, според нашия пример се формира неизползван баланс на разходите за проучвания в размер на 20 хил. Рубли. Тя може да се използва като основа за приспадане през годината, която следва, когато се плаща първото приспадане.

Алгоритъмът за получаване на приспадане: еднократно плащане

За да получи социално приспадане за обучение, лицето може да подаде заявление до Федералната данъчна служба за всеки ден от годината, която следва, когато кандидатът е платил за програмите за обучение. Тази схема е една от двете, която е предвидена от законодателството на Руската федерация.

Приспадане на данък върху социалната собственост

За да извършите съответното плащане, трябва да подготвите специален комплект документи. Обикновено това предполага включването на следните източници:

- Декларация на формуляр 3-NDFL (можете да я попълните сами или като се свържете с консултанти);

- сертификат 2-NDFL (счетоводни въпроси по време на работа);

- копие от споразумението с образователната институция - или няколко, в които са посочени данните на лиценза (или отделно - копие от съответния документ за разрешение);

- ако е необходимо - допълнителни споразумения с образователни организации (например в случай на промени в разходите за обучение);

- ако се компенсира образованието на деца, братя или сестри, ще е необходимо удостоверение за потвърждение на обучението на пълно работно време, както и документи, удостоверяващи родството;

- при приспадане на участието на деца в образователни програми: удостоверения за раждане;

- документи, потвърждаващи таксите за обучение за сметка на лични разходи на гражданин.

Спецификата на декларацията

Обикновено няма трудности при събирането на посочените източници. Въпреки това, документът, който трябва да бъде гарантиран, че не съдържа грешки, е декларация под формата на 3-NDFL. Препоръчително е да се възложи подготовката му на професионалисти. Като правило, той посочва всички доходи на граждани за данъчната година.

По-долу е даден пример на една от страниците на попълнената 3-NDFL декларация.

Приспадане на социален данък

Най-важното в този случай не е да се бърка в цифри.

Приспадането съгласно разгледаната схема се изплаща в рамките на 90 дни след подаване на заявлението за приспадане на социалния данък в FTS - за текуща сметка посочени в изявлението. Но има и друг сценарий. Факт е, че винаги може да се приспадне социален данък чрез работодателя. Разгледайте този механизъм по-подробно.

Приспадане на регистрацията чрез работодателя

Плащането на всяко - социално, имуществено - данъчно приспадане се извършва за сметка на сумите на данъка върху доходите на физическите лица, прехвърлени в бюджета, като правило, от заплатата. Законодателството на Руската федерация обаче предвижда алтернативен сценарий за използване на съответната привилегия - под формата на правно неплащане на данък върху доходите на физическите лица в рамките на сумите и сроковете, свързани с размера на приспадането. Така, веднага щом едно лице получи право на приспадане на направените лични разходи, той може незабавно да се възползва от възможността да не прехвърля данъка върху доходите на физическите лица в държавата в установените граници.

Въпреки това, алгоритъмът за обработка на съответната компенсация ще се различава от този в първия сценарий. Първо трябва да се свържете с Федералната данъчна служба и да подадете молба за социално приспадане. На ръка, по принцип трябва да имате същите документи, както в първия случай. Не само сертификат 2-NDFL, но и потвърждаване на дохода под формата на декларация 3-NDFL. Приспадането на социалния данък по този формат трябва да бъде одобрено от данъчното приспадане - и то подлежи на документално потвърждение. По този начин, FTS, проверка на заявлението на гражданина заедно с приложените документи и като се уверите, че те са правилни, изпраща на лицето уведомление, че той има право да използва удръжката. Този източник трябва да бъде прехвърлен в счетоводния отдел - и на негово основание данъкът върху доходите на физическите лица няма да бъде изплащан в бюджета, докато изчислената му сума не достигне максималния размер на компенсацията, установена със закон.

Какъв е дизайнът на изчислението да изберем?

Какво по-добро социално приспадане - по първата схема или според второто - е по-добре да се избере? Трудно е да се намерят недвусмислени аргументи в полза на една от опциите. Някой е психологически за предпочитане еднократно плащане поради факта, че може да бъде голяма сума. Друг е по-подходящ вариант с правното неплащане на данъка върху доходите на физическите лица и получаване за известно време на заплата повече от обикновено.

Получаване на приспадане на социален данък

По отношение на НК, приспадането на социалния данък за двата вида ще бъде едно и също в номинално изражение. Но ако, например, да използвате втория вариант, тогава освободените суми пари - под формата на неплатен данък върху доходите в бюджета - можете да инвестирате в банков депозит с лихва. Така човек получава възможност да се предпази от инфлация. От друга страна, еднократното плащане, което се прехвърля само в края на годината, може да има време да се обезцени значително до момента на действителното прехвърляне на гражданина.

НК социално приспадане

Можете да комбинирате двете схеми. Например, ако лицето е платило за обучението си през октомври, той може, след като е получил уведомление от FTS по предписания начин, да не плаща личен данък до края на годината, а при неговото приключване да изплати обезщетение за останалата част като част от еднократно плащане. Такава схема може да се използва и при контакт с FTS относно удръжки от собственост.

Обучение и други удръжки

Въпросната такса за обучение е намаление на социалния данък. Те включват и обезщетение за лечение и пенсии. Най-важният аспект относно взаимното влияние на тези видове удръжки: максималната сума, посочена по-горе, е 120 хиляди рубли. на година - разделени на всички компенсации. Ако, например, едно лице компенсира за 13% от 100 хиляди рубли. за обучение, тогава той ще може да върне данъка върху доходите на физическите лица за лечение или участие в пенсионни програми само от 20 хиляди рубли.

За обучение, при което се заплаща приспадане на институциите?

По-горе отбелязахме, че един от ключовите критерии за предоставяне на право на гражданин на приспадане е лицензът на образователната институция, в която той или неговите близки са се обучавали. Останалото - вид институция, ориентация на програмите за обучение, методи на преподаване - няма значение. Данъчното социално приспадане може да се издава на основата на правни отношения с детски градини, училища, центрове за обучение, университети, лицеи. Тя може да бъде както частна, така и държавна или общинска организация.

Успехът на обучението също няма значение. Възможно е човекът да не е имал време да посещава редовно часовете, поради което не е успял да овладее съдържанието на програмите и успешно да издържа изпитите. Това не може да бъде причина FTS да откаже да изчисли и плати данъчно приспадане от въпросния тип. Осигуряване на документи, потвърждаващи успешното завършване на обучението, например, не се изисква диплома.

Регистрация за приспадане за проучване: нюансите

Помислете за някои от забележителните нюанси, които характеризират дизайна на приспадането за изследване.

Преди всичко следва да се отбележи, че съответната компенсация се установява само за онези данъкоплатци, които плащат данък върху доходите на физическите лица в размер на 13%. Това означава, че те са физически лица, които са жители на Руската федерация. Гражданите, които през повечето време живеят в чужбина, имат различен статут и заплащат данък от 30%. Няма значение дали лицето е притежател на руски паспорт или е чужденец. Между другото, възможно е да се отбележи, че гражданите на други държави, законно пребиваващи в Русия, заедно с гражданите на Руската федерация, могат да получават данъчни облекчения, ако плащат данък върху доходите на физическите лица в размер на 13% като жители. Считано обезщетение не може да бъде издадено с USN, UTII или данък общ доход, дори ако лицето - SP, тоест, има статут на физическо лице.

Извършването на приспадане за обучение на децата може да бъде всеки родител - не непременно този, който например е сключил споразумение с образователна институция. В същото време, единият родител не може да извърши подходящо плащане за другия, който като опция е взел някъде курсове за обучение. Гражданите могат да получат обезщетение за преподаване само на своите деца, като цяло обучението на внуците не се компенсира.

В случай на приспадане на имот - при закупуване на апартамент - лицето има право да разчита на обезщетение не само за основни разходи, но и за лихви по ипотека. Социалната компенсация не предполага подобен механизъм - например, ако гражданин е използвал целеви заем за образование. Законодателството на Руската федерация по принцип не предвижда формални критерии за класифициране на такива заеми като тези, предназначени за обучение - за разлика от ипотеката, която се регулира от индивидуално източници на правото на федерално ниво.

Колко често мога да използвам удръжката за обучение?

Осигуряването на социално-данъчно облекчение за обучение е възможно, както отбелязахме по-горе, само веднъж годишно - с схема за еднократно плащане, или през периода до размера на изчисления данък върху доходите на физическите лица, който може законно да не бъде платен в хазната, да достигне установените от закона граници. Ако обаче през следващата година лицето продължи образованието си - в същата институция или в някоя друга - той отново ще има право на обезщетение в размер на 13% от съответните разходи. Конкретният срок за придобиване на право на приспадане е без значение - размерът на средствата, които са в основата на законовото неплащане на данъка върху доходите в бюджета, е важен. Досега тя не е надвишила 120 хиляди рубли. годишно - плащанията ще продължат, по-късно - ще бъдат прехвърлени към следващата година. Но за да ги получи, гражданинът ще трябва да се свърже отново с FTS.

Какъв социален данък

Броят на договорите на лице с образователни институции не е ограничен от законодателството, както и общата сума на разходите за обучение. В този смисъл удръжките за социален данък за доходите на физическите лица се различават от собствеността. Веднага след като човек получи подходяща компенсация от 260 хиляди рубли. - за закупуване на апартамент или няколко обекта на недвижим имот, - впоследствие вече няма да може да се ползва от правото на приспадане на собственост. По същия начин всичко изглежда в случай на уреждане между него и държавата на приспадане, изчислено на базата на лихви по ипотека.