Видове семейства. Форми и видове семейства

02.03.2019

За всеки човек естественото желание е да има семейство. Това е един от инстинктите на човека, който го кара да намери партньор, за да продължи своя вид. Всички семейства са напълно различни, за да се осъществи този съюз, необходимо е да се изпълнят и следват много правила.

Какво е семейство?

Дефиницията на това понятие може да се даде по различни начини.

Семейството е група от хора, които живеят заедно. видове семейства

Семейството е сплотен екип, който споделя общи интереси.

Ако отворите речника, можете да прочетете следното: „Семейството е малка група, основаваща се на брак или кръвно родство, чиито членове са свързани с общ живот, взаимопомощ, морална и правна отговорност ...”.

Видовете семейства могат да бъдат различни. Те могат да бъдат класифицирани по различни критерии, така че има различни подходи към този въпрос.

Семейни функции

Независимо от вида и вида, всички семейства трябва да изпълняват определени функции. Основните са:

 1. Размножаване и следователно възпроизвеждане на обществото.
 2. Образователна. Проявява се в майчинството и бащинството, взаимодействието с децата и тяхното образование.
 3. Домакинство. На семейно ниво са задоволени материалните нужди на всички членове на семейството - в храна, напитки, облекло и т.н.
 4. Емоционален. Нуждата от удовлетворение по отношение на любовта, психологическата защита.
 5. Духовно общуване. Съвместна трудова дейност, почивка с цялото семейство.
 6. Първична социализация. Семейството трябва да осигури изпълнението на социалните норми от своите членове.

От тези функции е видно, че традиционният тип семейство притежава всички признаци на социална култура. Основните от тях са способността за възпроизвеждане, разделението на труда, наследяването и развитието на културните ценности.

Защото всеки организъм се състои от клетки, така че цялото общество се изгражда от семейства. Дали човек ще бъде здрав, ако клетките му не са в ред? Така че цялото общество не може да се нарече здраво, ако има неработещи семейства.

Видове семейства

Различните изследователи подхождат към класификацията по различен начин. Най-често, за да се характеризират формите и видовете семейства, въз основа на следните признаци.

 1. Размер на семейството. Това означава, че броят на неговите членове се взема предвид.
 2. тип:
 • Ядрено семейство, съдържащо няколко родители и техните деца.
 • Комплекс. Представители на по-старото поколение също живеят заедно, например баби и дядовци. Понякога можете да срещнете няколко семейни двойки, които живеят заедно. основни видове семейства
 • Непълно семейство. Няма родител.
 • Рецепция.

3. Брой деца:

 • бездетен;
 • самотни деца;
 • малки деца;
 • с много деца.

4. Форма на брака:

 • Моногамни семейства, състоящи се от двама партньори.
 • Полигамните имат един партньор, обременен с няколко семейни задължения.

5. По пол на съпрузите.

 • Хетеро.
 • Същият пол.

6. На мястото на лицето.

 • Родителско семейство.
 • Репродуктивна. Собствено семейство, създадено от човека.

7. Място на пребиваване.

 • Патрилокалното семейство живее с родителите на съпруга или съпругата.
 • Peolokalnaya живее отделно от родителите си.

Ако искате, можете да наричате и видовете модерни семейства, но това е отклонение от правилата.

Форми на брака

Напоследък превръщането в истинско и признато семейство е възможно само след регистрирането на брака. В момента много се е променило в съзнанието на хората, следователно, в момента бракът се счита не само за този, който се сключва в службата по вписванията (църквата). Има няколко разновидности от тях:

 1. Църква. Съпрузите се кълнат в любов и лоялност "пред Бога". Преди това само такъв брак се смяташе за валиден, а сега, повечето от времето след официалната регистрация, някои двойки предпочитат да се оженят в църквата.
 2. Граждански брак. Издадени в службата по вписванията, основните видове семейства възникват точно след сключването му.
 3. Действителна. Партньорите просто живеят заедно, без да формализират връзката си. По правило такива бракове не са правно обвързващи и не се признават в много страни.
 4. Морганатен брак. Семейно възпитание от хора от различни социални нива.
 5. Временен съюз В някои страни, това е често срещано явление, е по брачния договор за определен период от време.
 6. Глупав брак Партньорите, като правило, не планират да създават истинско семейство, има само материална или правна полза.
 7. Многоженство. Когато човек официално има няколко жени. В Русия такива бракове са забранени.
 8. Еднополов брак. Някои страни имат закони, позволяващи на хора от един и същи пол да се женят.

Исторически видове семейства

Исторически, семействата са разделени на следните видове, в зависимост от разпределението на отговорностите и ръководството:

 1. Патриархално семейство. Смятан за най-често срещания, главата е човекът, неговото основно задължение е да подкрепя и осигурява за жена и децата си. исторически видове семейства
 2. Матриархат. Всичко се ръководи от жена.
 3. Alternative. Една жена работи по същия начин като мъж и изпълнява всички задължения на къщата.
 4. Егалитарен тип семейство. Всички отговорности са разделени между съпрузите еднакво, правата са еднакви.
 5. Детоцентрично семейство. Главен командир е дете, всичко е изградено около него и неговите желания се поставят на преден план.
 6. Семейно семейство. Основната цел на този съюз е емоционалното удовлетворение на всеки съпруг. Такива семейства все още са редки, но според изследователите бъдещето е с тях.

Семейни отношения

Видовете семейства могат да бъдат различни, но връзката между нейните членове не е отменена. Друг известен философ Хегел разглежда няколко вида взаимоотношения в социалната единица:

 • Между жена и мъж.
 • Родители и деца.
 • Братя и сестри.

Първият тип, според автора, не е човечество, защото всички взаимоотношения са изградени на базата на животински инстинкт, т.е. сексуално удовлетворение. Партньорите стават партньори в процеса на отглеждане на деца и работа в полза на техните семейства. видове съвременни семейства

Ядреният тип семейство предполага присъствието и на родителите, и на децата. Връзката между тях може да се развива по различни начини. Често се случва дъщерите да са по-привързани към бащите си, а синовете, напротив, към майка си.

Всичко тук зависи от стила на образование. Желателно е родителите да имат общо мнение по този въпрос.

Взаимоотношенията между братя и сестри понякога не са лесни. Всичко зависи от разликата във възрастта, характеристиките на образованието и родителските нагласи. Те често правят грешки, когато предявяват различни изисквания към децата, като по този начин допринасят за увеличаването на враждебността между тях.

Ядрено семейство

Съвсем наскоро тя беше обичайна, когато няколко поколения живееха под един покрив наведнъж. Въпреки че днес такива семейства могат да бъдат намерени, липсват средства за закупуване на собствени жилища.

Ядреният тип на семейството започна постепенно да изтласква патриархалната клетка и да стане доминиращ вид. Такова семейство има някои характеристики:

 • Малък брой.
 • Ограничено емоционално преживяване.
 • Повече свобода и възможност за пенсиониране.

Възниква въпросът защо такива семейства започват да преобладават. Съжителството на няколко поколения изисква от всеки възможността да намери компромис, желание да изпълнява заповедите на по-възрастните членове на семейството.

От една страна, патриархалното семейство има всички предпоставки за формиране на колективизъм, но в същото време индивидуализмът е почти напълно унищожен.

В ядреното семейство живеят, като правило, две поколения, т.е. родители и техните деца. Често взаимоотношенията между членовете се изграждат на основата на демокрацията, така че всеки може да има свои собствени лично пространство.ядрен тип семейство

Въпреки разпространението на такива семейства, статистиката неизбежно показва голям брой разводи в тях. Все по-често започват да се практикуват отношения без регистрация на брака, дори раждането на деца не може да принуди някои мъже да водят любимата си в службата по вписванията.

Това предполага, че личният комфорт и удобство са на първо място, а общественото мнение няма значение. Желанието за свобода и личен живот води до факта, че дори между членовете на едно и също семейство няма взаимно разбирателство и подкрепа.

Все по-често има случаи, когато по-младото поколение предпочита да изпраща старите си родители в старчески дом, вместо да се грижи за тях. Децата в приемна грижа се дават на детски градини и детегледачки, а преди това го правят баби и дядовци.

Ядреното семейство е отражение на процесите, протичащи в нашето общество, което, за съжаление, допринася за унищожаването на държавните традиции.

Партньорско семейство

Когато създавате семейството си, всеки иска връзката в нея да бъде еднаква. Това е естествено желание, но на практика това не винаги се случва.

Семейство тип партньор - означава следното:

 1. Финансов капитал. И двамата съпрузи са ангажирани да печелят пари, бюджетът е общ. Всички разходи са обсъдени по-рано.
 2. Обучение на по-младото поколение. Тази отговорност пада върху плещите на двамата съпрузи, ако майката приготвя вечеря, а бащата контролира домашното. семейство тип партньор
 3. Ген Всички задължения са разделени поравно. Миенето, готвенето, почистването не са само прерогатив на жените. Който има свободно време, той го прави.
 4. Равенство по въпросите на свободното време. Ако съпругът си позволи да седне с приятели в бара над чаша бира, защо жена му да не направи същото.

Ако планирате да имате такова семейство, тогава всичко трябва да бъде обсъдено предварително, така че тогава да няма никакво недоразумение.

Чистите партньорски семейства са доста редки, защото винаги има поле от всяка страна по някои въпроси.

Непълни семейства

Въз основа на броя на разводите в нашата страна е лесно да се предположи, че броят на семействата с един от родителите само ще се увеличи.

Като правило, родителски лежи на раменете на майката, в някои случаи този процес се вярва на бащите.

Да станеш самотна майка - означава да влезеш в трудна житейска ситуация. Но в тази позиция има и плюсове:

 • Да се ​​отървем от проваления брак.
 • Способност да управлявате живота си.
 • Емоционално възниква от чувството за свобода и началото на нов живот.
 • Морално удовлетворение от работата.
 • Уважение към децата за професионални постижения.

Въпреки всички предимства, проблемите в семействата с един родител също са достатъчни:

 • Материални трудности. Ако по-рано съпругът беше хляб и хлябът, сега всички тези отговорности попадат върху женските рамене.
 • Голям товар. Освен професионалните дейности, има и домакински задължения, които никой друг няма да изпълнява.
 • Липса на време. Самотна майка не може да си позволи да отиде с приятелите си във филм или кафене, винаги е заета с работа или деца. семейни форми и видове
 • Враждебност между бивши съпрузи. Това обикновено води до факта, че детето започва да общува по-малко с баща си.
 • Проблеми в поведението на детето. Децата, като правило, трудно се разделят с родителите си, често търсейки причина в себе си. Следователно, от ангелско бебе, детето може драматично да се превърне в труден тийнейджър.

Приемни семейства

Не всички деца имаха късмет да живеят и да бъдат отглеждани в семейство със собствените си родители. Някои от тях отиват в приемни семейства, които могат да се разделят на следните видове семейства:

 • Приемане. Детето става пълноправен член на семейството с всички права и задължения. Има случаи, в които през целия си живот никога няма да разбере, че е отгледан от приемни родители.
 • Маркировка. Семейството приема бебето за образование. Биологичните родители не са освободени от задължението за съдържанието му.
 • Патронаж. На детето се дава професионално заместващо семейство, преди да се подпише споразумение между органите по настойничество, семейството и институцията за сираци.
 • Осиновяващо семейство. Децата се прехвърлят на семейството за определен период, който е определен в договора.

За някои деца приемното семейство понякога става по-добро от собственото си, в което родителите водят неморален начин на живот и не се занимават с възпитанието на по-младото поколение.

Бедни семейства

Такива семейства могат драстично да се различават един от друг. Сред тях са две групи:

 1. Социални семейства. В тях родителите водят буен начин на живот, пият и се занимават с наркотична зависимост, така че те просто нямат време за отглеждане на деца. Това включва и родители, които умишлено участват в престъпна дейност.
 2. Уважаемо семейство. Външно те изобщо не се различават от обикновените семейства, но семейните основи и принципи не позволяват възпитанието на пълноправен гражданин и нормална личност. Това може да включва семейството на сектанти, които по някакви причини не допускат детето до училище.

Всеки създава собствено семейство, зависи само от вас какви отношения ще се развият между деца и родители, както и от съпрузите. Видовете семейства могат да бъдат различни, но уважението един към друг, взаимната помощ, любовта и състраданието са универсални човешки качества, които трябва да се проявяват във всяка единица на обществото.