Качеството на продукта е ключът към икономическата ефективност на предприятието

07.05.2019

Качество на продукта Ключът към икономическа ефективност Дейността на всяко модерно предприятие е производството на висококачествени продукти. Тя трябва да бъде възможно най-конкурентоспособна. Качеството на продукта в комбинация с разумна цена има пряко въздействие върху този параметър. Компанията трябва постоянно да разрешава противоречията. От една страна, подобряването на характеристиките на продуктите и увеличаването на пазарния дял водят до увеличаване на производствени разходи. В това отношение е необходимо да се промени цената в голяма степен. От друга страна, повишаването на цената на стоките води до намаляване на търсенето. Поради тази причина е важно разходите за качеството на продукта да са управляеми. За да направите това, е необходимо да се създаде цялостна система, която да се основава на точни изчисления и изследвания.

Ориентация на клиента

Първо, важно е да има представа за това, което интересува клиентите, поради механизмите, в които търсенето нараства значително. Приема се съществените характеристики на такъв параметър като качеството на продукта, да се приписват показатели за изпълнение, мощност, скорост, също важни технически и икономически аспекти (консумация на енергия, масла и др.), Режими на работа, скорост, точност, външен вид, удобство, безопасност на стоките. Това включва и възможността за ремонт, експлоатационен живот. Този списък може да продължи дълго време. Ето защо са необходими подходящи изследвания, които могат само да идентифицират критериите, които засягат потребителя в момента. Бързите темпове на развитие на технологиите и технологиите ни позволяват да повишим качеството на продуктите на няколко нива в сравнение с това, което в момента е на пазара. Качество на продукта в предприятието Основният спирачен механизъм на това обаче са разходите, тъй като те оказват значително въздействие върху крайните разходи.

Колко да се произвежда

След като се изяснят нуждите, компанията трябва да определи колко от стоките ще бъде достатъчна. Ако качеството на продуктите се увеличи радикално, това ще изисква сериозни инвестиции, които могат да бъдат възстановени само в случай на масови продажби на стоки. Тук е важно да се направи обосновка на необходимите разходи чрез подходящи икономически изчисления.

Качеството на продукта е последователно

Това е напълно различна схема за намаляване на разходите. Ако качеството на продуктите в предприятието не се промени, тогава става възможно да се промени цената надолу или да се увеличи рентабилността на самото производство. Тази опция е неефективна, ако в резултат на намаляване на разходите е необходимо да се направят корекции в технологията или дизайна на продукта. Без съмнение те са невидими за потребителите, но най-често са вредни за характеристиките на продуктите. В резултат на това, репутацията на компанията страда, което няма да бъде лесно възстановимо. Цена на качеството на продукта

Кратко резюме

Като основа за ефективна система за управление на разходите е необходимо да се използват инженерни и икономически изчисления. Грамотният също е важен. бизнес анализ организация.