Ролята на държавата в пазарната икономика: защо се нуждаем от намеса

10.03.2019

Основни функции

Ролята на държавата в пазарната икономика може да се осъществи чрез изследване на нейните функции в тази област. Сред тях са няколко основни. От тях, вероятно най-важните, показват ролята на държавата на пазара икономика, това определение неговото правно основание (включително въпроси, свързани със Той служи като основа за всичко останало. По-специално, държавните институции (власти, статистика и др.) Активно участват в защитата на потребителите и поддържането на конкуренцията, стимулирането на икономическия растеж и стабилизирането му, преразпределянето на националния доход, решавайки различни социални проблеми. Те участват в предоставянето на обществени услуги и стоки, регулират въпроси, свързани с външни ползи и разходи. Тук имаме предвид ситуацията, когато е необходимо да се неутрализират нещата, които не подлежат на ценови ефекти. пазарен механизъм. Външните ефекти могат да бъдат положителни или отрицателни. В допълнение, публичният сектор в пазарната икономика е пряко свързан с това икономически дейности в различни индустрии. ролята на държавата в пазарната икономика

Регламент за безработица

Също така ролята на държавата в пазарната икономика се проявява чрез осигуряване на заетост на гражданите. Причината за това е постоянната принудителна безработица на определен процент от населението. Затова държавата влияе на пазара на труда по различни начини. Организира служби по заетостта, осигурява обучение и преквалификация на населението, преквалификация. Освен това той създава пряко работни места в различни индустрии. Ярък пример за това е масовото изграждане на пътища и друга инфраструктура след кризи в САЩ или Китай. публичния сектор в условията на пазарна икономика

данъци

Тя е много осезаема, с всеки гражданин, държава в пазарна икономика, когато осъзнава преразпределението национален доход. Основният елемент на този процес е данъчното облагане на лица и юридически лица. Ролята на държавата в пазарната икономика на този случай се състои в изтегляне на част от средствата, включително целеви осигурителни вноски, и насочването им към различни задачи: социална, военно-политическа, правоприлагане, поддържане на жилищни и комунални услуги и др. Повечето експерти смятат, че функцията на преразпределение на доходите позволява да се постигне определено правосъдие в обществото, при условие че се установи механизмът на преразпределение, изграден върху научни принципи, проверени от времето. състояние в условията на пазарна икономика

Пазарен участник

Също така си заслужава да се говори за участието на държавата в икономическата дейност. Защо изобщо се нуждаем от нея, защо не се ограничаваме само до ролята на съдия, защо е необходимо да станем потребител и производител на услуги и стоки? Обикновено се наричат ​​четири причини за това. Първият е монополите, които само държавата може да регулира и влияе, второто е споменатото по-горе външно въздействие, а третото е неспособността на пазара да осигури на населението обществени блага колективно потребление. Четвъртата - разликата в доходите, провокираща появата на бедност, която създава проблеми за цялото общество.

Прочетете предишното

Индийско земеделие