Основната защита на къщата от пожар и електрически удар - сепарационен трансформатор.

02.04.2019

Електрическото оборудване, без което нито един дом или предприятие не може да направи, използва електрическа енергия с различни напрежения за своята работа. И в някои случаи достига ниво, което е смъртоносно за човешкия живот. С оглед на това, има повишени изисквания за инсталиране и експлоатация на такива продукти. От съображения за безопасност се използва изолиращ трансформатор. Инсталира се както в частни домове, така и в предприятия.

приспособление

Трансформаторният сепаратор е структурно устройство, в което металните ленти или проводници се обвиват около феромагнетик - материал, който спонтанно генерира магнитно поле при достигане на определена температура. Такива намотки образуват бобини. Като правило, устройството има една или две такива барабани, чиито сърцевини са увити с тел в няколко слоя.

изолиращ трансформатор Конструктивната характеристика на изолиращия трансформатор е отделянето на първичните намотки от вторичните вериги посредством мощен изолационен слой, понякога в комбинация със защитен екран. Представеното устройство практически не се различава от стандартния си колега и служи за намаляване или увеличаване на напрежението и други трансформации.

Отличителни черти

Основната цел на всеки трансформатор е да раздели потребителя и източника на електрическата мрежа. Самите устройства и самият човек действат като потребител. Такива събития се провеждат за решаване на един проблем - повишаване на нивото на безопасност при работа с електрическо оборудване.

трансформатор на напрежение Отличителна черта на изолиращия трансформатор е липсата на електрическа връзка към земята и следователно към източник на напрежение. По този начин се постига изключително предимство на устройството - в случай на повреда в мрежата, токът не се увеличава и контактът на човека с повредения елемент не застрашава - разликата в потенциала между точката на контакт с отворената верига и земята ще бъдат минимални и безопасни за живота.

Обхват на приложение

Изолиращият трансформатор е широко разпространен поради факта, че той е достъпно устройство с просто устройство, което не изисква специални умения по време на работа и монтаж. Прилага се там, където при работа с електрическо оборудване се налагат повишени изисквания за безопасност.

Експертите препоръчват да се инсталира устройството в помещения с висока степен на влажност, по-специално в баните. Така, в случай на счупване на електрическа верига или повреда на изолацията, токът ще остане на ниво, безопасно за хората, поради факта, че няма да има голяма потенциална разлика.

изолационен трансформатор Цена Представеният трансформатор на напрежение се използва и в промишлени предприятия, както и като част от по-сложни технически устройства, например галванични изолации. Такива системи предават сигнал без пряк контакт на работните части един с друг, което допълнително повишава нивото на безопасност при работа с устройства с високо напрежение.

Основни типове

На пазара на електрически съоръжения има голям брой устройства, които се различават по различни начини. На практика обаче обикновено е необходимо да се работи само с два типа от тях, предназначени да преобразуват електрическа верига с напрежение 220 и 380 волта.

изолиращ трансформатор 220 220 Изолиращият трансформатор 220/220 се използва главно в частни домове, апартаменти и крайградски зони, тъй като представеното напрежение е стандартно за руските електропроводи. Такива устройства се използват и в малки бизнес организации, чието оборудване не изисква голяма потенциална разлика.

За работа с мрежи с по-високо напрежение се използва изолиращ трансформатор 380/380. Основното му предназначение са промишлени предприятия, цехове, специализирани в металообработването с електрическа енергия, както и медицински институции. Оборудването в представените организации консумира високо напрежение, което означава, че са необходими допълнителни мерки за сигурност.

Мерки за сигурност

Независимо от факта, че устройствата са допълнително средство за защита на хората от високо напрежение, те сами изискват повишено внимание при работа с тях. Така че не е позволено да се докосват металните намотки - напрежението на бобините е животозастрашаващо.

изолиращ трансформатор 380 380 Вие също не можете да докосвате възлите, които съставляват трансформатора на напрежението, и в същото време да стоите на пода или да докосвате обекта, така или иначе, свързан със земята. Поради тези характеристики монтирането на представените преобразуватели на електрическа енергия може да се извършва само от специализирани обучени специалисти.

Разходи за

Оборудването за интерпретация на електроенергия на пазара се намира в голям ценови диапазон. Цената варира от един до 10 хиляди рубли. Основните фактори, влияещи върху цената, са марката на производителя, допустимото входно напрежение, степента на сигурност и наличието на изолационен контрол.

Един обикновен гражданин може да намери изолиращ трансформатор за своя дом, чиято цена ще бъде в рамките на две хиляди рубли. Такова устройство ще отговаря на всички изисквания за използване в частен дом. Въпреки това, цената на устройството за промишлени предприятия ще расте, като се започне от по-висока марка - около 10 хиляди рубли.