Пазарни отношения: основни принципи и скрити механизми

14.05.2019

въведение

Пазарните отношения, основани на вековния исторически опит на човечеството, днес са най-съвършената, прогресивна и продуктивна форма на социално-икономическата структура на обществото. На какъвто и етап от историческото и технологично развитие да има човешко общество, за оцеляването трябва да се осигури храна, облекло, жилище и други материални блага. Средствата, необходими за човешкото съществуване, трябва непременно да се произвеждат в достатъчни количества. А пазарните отношения, които се основават на личния материален интерес на всеки участник в резултатите от тяхната работа, се характеризират точно с висока производителност и качество на продукцията. Тъй като в условията на свободно предприемачество, нейното величество конкуренцията е основният двигател на напредъка.

Пазарни отношения

Определяне на пазара

Пазарните отношения имат и друга важна характеристика - разпределението на материалните облаги е изцяло на икономически принцип, което води до пълно участие на всички членове на обществото в производствения процес и икономическите отношения. И това е пряк път към прогреса и благосъстоянието на цялата общност на хората. С други думи, пазарните отношения са такива икономическа система при което взаимодействието между производителите на продукти, неговите продавачи и купувачи се осъществява чрез безплатна покупка и продажба на стоки и услуги. В същото време, което е важно, формирането на цените, търсенето и предлагането се осъществява в конкурентна среда между субектите на икономическите отношения. Това предполага определена степен на риск и лична отговорност на всички страни, а също така води до напредък и просперитет на цялото общество.

Пазарните отношения са

Същността на пазарната икономика

Може би основното предимство на пазарните отношения е, че основната мотивационна причина икономически дейности всички участници в свободния пазар са личен интерес към собственото им благосъстояние и увеличаването на капитала. Пазарните отношения предполагат съществуването и успешното функциониране на пълната гама от стоки и услуги, всички производствени фактори и парични потоци. Това са компонентите на успеха, които са необходими за развитието на свободна икономическа система в обществото. Динамичното развитие на пазарните отношения е възможно само при наличие на различни собственици на различни средства за производство и видове продукти.

Тайните пазарни пътеки

Общество с високо развита макроикономическа система и пазарни отношения не може да възникне от нулата. Формирането на такава перфектна структура е предшествано от дълъг исторически път, пълен с проба и грешка. Всички страни, в които една пазарна икономика и високотехнологично общество процъфтяват днес, са претърпели период на примитивно натрупване на капитал, характеризиращ се със социален хаос, икономическа депресия, ужасна инфлация, диви престъпления, които са най-бързият начин да се правят големи пари, корупция и други "чар" демокрация. Дори и днес развитието на пазарните отношения в цивилизованите страни е придружено от определен брой жертви, както икономически, така и напълно физически. Така свободната икономика с право може да се счита не само за постижението на човечеството, но до известна степен за нейното завладяване.

Пазарни отношения в Русия

Не можеш да разбереш Русия с ума си ...

Пазарните отношения в Русия заслужават отделно и много задълбочено проучване. Възникнали на руините на социализма и на развалините на командно-планова икономика, те също така познаваха смутните времена на „дивия капитализъм“ с истински руски кървава размисъл. И въпреки че тези времена отдавна са изчезнали, и пазарните отношения в Русия са придобили напълно цивилизована форма на свободно предприемачество, основано на многообразието. форми на собственост икономически ефективното ценообразуване и здравословната конкуренция, до пълния баланс е все още много далеч. Това се доказва от многобройните стратегически ценности на държавния монопол, превърнати от олигарси в частни магазини. Сред тях са „Газпром“, „Руски железници“, „Татнефт“, „Сибнефт“ и много други. Ако в цивилизована Европа най-големите държави се натрупват от много поколения и векове на упорита работа, то в съвременна Русия този процес отнема няколко години. Но малко по малко ситуацията започва да се променя към по-добро.