Крал Лир

06.05.2019

Шекспир - талант, който няма равни

Разнообразният талант на Уилям Шекспир по онова време разкри максимално, оставяйки безценни литературни съкровища на бъдещите поколения. Днес всяка от неговите пиеси е нещо наистина уникално. Крал Лир Във всяка от тях той разкрива с голяма прецизност и детайлност героите и действията на героите, които винаги са принудени да действат под натиск отвън. Като автор на такива световноизвестни пиеси като Ромео и Жулиета, Хамлет, Макбет, Дванадесета нощ, Венециански търговец и Крал Лир, Шекспир може да отговори на всеки въпрос, който засяга съвременния свят човешка душа. Времената минават, а само черупката на света може да се промени. Проблемите остават същите и все по-яростно се предават от поколение на поколение.

Може да е по-трудно

Бих искал да отбележа, че "Крал Лир" е едно от най-сложните пиеси на Шекспир. Неговата сложност е, че авторът представя тук образа на не само обезумелия цар, който в разгара на своята лудост разбира цялата трагедия на случващото се, но и цялото царско обкръжение, включително и децата на царя. Тук, в допълнение към темата за лудостта, темата за любовта, предателството, милостта, темата бащи и деца промените в поколенията и много повече, които веднага се забелязват. Крал Лир Шекспир Шекспир винаги е бил известен с това, което е написал между редовете - същността е скрита не зад една дума, а зад куплет, зад набор от думи. Лиър постепенно започва да разбира злото, което цари в живота. Основният конфликт на работата произтича от семейни отношения в кралското семейство, от което зависи съдбата на цялата държава. В тази работа, както и в никой друг, има смазващо попадане в бездната на лудостта, която преживява крал Лир. Той е принуден да слезе на нивото на просяк и да се замисли върху ключовите въпроси на живота, да бъде в обувките на най-простия човек.

Крал Лир - анализ и мнения

През 1800 г. някакъв Чарлс Ламб заявява, че Шекспир „Крал Лир“ не може да бъде поставен в нито един театър, без да загуби огромния смисъл и енергия на творбата, която авторът е инвестирал. След като зае тази длъжност, той получи подкрепата на видния писател Гьоте. Анализ на крал Лир В един от статиите си Лев Толстой критикува пиесата. Той посочи няколко абсурда, които бяха ясно показани в текста. Например връзката между дъщерите и бащата. Толстой беше раздразнен от факта, че за 80 години от живота си крал Лир не е научил как дъщеря му го лекува. Освен това имаше няколко странности, които поразиха толкова щастливи хора като Лев Толстой. Затова сюжетът на тази трагедия изглежда много неправдоподобен. Основният проблем е, че Шекспир е по-скоро “театрален” човек, отколкото “литературен”. Създавайки своите пиеси, той преброил на първо място сценичния ефект на разказа. Ако гледате пиесата в театъра, можете да видите, че всичко започва толкова бързо, че нямате време да проследите как се развива ситуацията. Целият ефект от такова начало не позволява на зрителите да се съмняват в истинността на отношенията, които Крал Лир има в себе си. Шекспир напълно се доверява на ефекта на моменталния шок на зрителя - историята постепенно расте пред публиката и скоро, сякаш след като димът се изчисти, идва яснота ...