Водороден прекис: свойства, препарат, употреба

25.05.2019

Водородният пероксид (формула H 2 O 2 ) е най-простият представител на пероксидите. Най-често това вещество се нарича водороден пероксид.

свойства

Това е безцветна течност с метален вкус, която се разтваря във всякакви съотношения с вода, алкохол и етер. Водните разтвори на пероксида са експлозивни: например, ако в него попадне натриев йодид, тази реакция ще се осъществи (лява снимка). формула на водороден пероксид Също така е добър разтворител, образувайки нестабилен кристален хидрат, когато е изолиран от вода. Водородният пероксид може да служи и като окислител и като редуциращ агент, тъй като всички кислородни атоми в него имат междинен продукт окислително състояние равно на -1. Пример за демонстриране на неговите окислителни свойства е реакцията с натриев сулфит. Продуктите на тази реакция ще бъдат натриев сулфат (сулфат) и вода. Ако силен окислител взаимодейства с този пероксид, то в такава реакция той се редуцира до кислород. Например, пропуснете в чист водороден пероксид сребърен нитрат след това продуктите от тази реакция са сребро, газообразен кислород (който веднага се изпарява) и азотна киселина. Съединението, което в момента се обсъжда, е нестабилно и следователно може лесно да се разложи. Спонтанно непропорционални на вода и кислород, когато се смесват с разредени разтвори. В чистата си форма обаче водородният пероксид е много стабилно вещество. Ако концентриран разтвор на това съединение действа върху някои хидроксиди, реакцията завършва с образуването на метални пероксиди, считани за негови соли. Водородният пероксид е реактивна форма на кислород, а увеличеното му образуване в клетката води до оксидативен стрес. В един жив организъм той може да се получи благодарение на окислително-редукционните реакции на някои ензими, където играе защитна роля като бактерицидно средство. Бозайниците нямат ензими, които намаляват водородния пероксид от кислород. Въпреки това, някои ензимни системи могат да произвеждат супероксид, който впоследствие става желаното вещество.

Производство на водороден пероксид

производство на водороден пероксид

В промишлеността се образува водороден пероксид по време на реакциите органична материя например, каталитично окислен изопропилов алкохол. В допълнение към желания пероксид, този процес също произвежда ценен страничен продукт, ацетон. При електролизата на сярната киселина се образува и водороден пероксид. В лабораторията се получава чрез взаимодействие на бариев оксид и сярна киселина. Продуктите на тази реакция са бариев сулфат и желания пероксид. Концентрира се и се пречиства чрез внимателна дестилация.

приложение

водороден пероксид В текстилната и хартиената промишленост водороден пероксид се използва като белина. Необходим е и за ракетно гориво и за задвижване на турбо-помпени агрегати. Водородният пероксид е необходим и аналитична химия като катализатор, епоксидиращ и хидрогениращ агент, както и пенообразуващ агент, с който се получават порести материали, дезинфекциращи и избелващи средства. Този пероксид почиства рани, обезцветява косата и избелва зъбите. Хранителната промишленост също дължи много на разтворите на водороден пероксид, тъй като дезинфекцира технологичните повърхности на оборудването, които са в пряк контакт с продуктите, както и опаковките. Този пероксид също така е способен да премахне петна от четиривалентен манганов оксид и това свойство се използва широко в ежедневието.

заключение

За това е полезен водороден пероксид. Както виждате, това е необходимо не само в медицината, но и в много други индустрии.