Как да изпращам пари от Tele2 на Tele2 на друг абонат?

10.05.2019

Фирмите, които предоставят комуникационни услуги, предоставят на клиентите си разнообразни възможности и предлагат редица допълнителни услуги: неограничен интернет, известия за промяна на номера и др. С него можете да попълвате сметката на друг номер, независимо кой оператор я обслужва. Тази услуга е доста удобна и достъпна за всички клиенти. В тази статия ще бъде обсъдено как да се изпращат пари от Tele2 на Tele2, както и на номера на други мобилни оператори. Тук даваме описание на характеристиките и някои от нюансите на тази услуга.

как да изпращат пари от tele2 на tele2

Общо описание

Принципът на предоставяне на услугата е следният: абонат, който иска да преведе пари от своя баланс на друг номер, изпраща съответно искане (повече информация за това как да се изпращат пари от телефона на телефона на Tele2 и други оператори ще бъде описана по-долу). Той отива при мобилния оператор. Системата проверява: дали е възможно да се прехвърли, ако са изпълнени установените условия и т.н. В случай, че парите се прехвърлят съгласно правилата, парите се пренасочват към посочения номер от баланса на инициатора на превода до посочения номер, като се събира съответната комисиона. И двата номера получават SMS известие, че операцията е била успешна. В ситуация, в която е невъзможно да се прехвърлят пари, клиентът иницииращ прехвърлянето, информацията също се изпраща в съобщение с причината.

Характеристики и ограничения на мобилния превод

Ето описание на някои от нюансите на въпросната услуга, които абонатът на Tele2 трябва да запомни. Можете да изпращате пари от номер на номер, ако са изпълнени следните условия:

изпращат пари от телефон на телефон tele2

  • и двата номера (от които и за които се извършва прехвърлянето) не са на корпоративно ниво, т.е. са регистрирани за физически лица;
  • веднага след закупуването на СИМ-карта пари не могат да се прехвърлят от него - това ограничение ще бъде валидно за шестдесет дни (за да я заобиколите, достатъчно е да се попълни сметката);
  • Невъзможно е да споделите своя баланс, ако „Обещаното плащане“ е активирано на номера - трябва да изчакате действието му да бъде спряно и само след това да извършите паричния превод);
  • за сметка на абоната, който извършва прехвърлянето, трябва да остане след операцията най-малко десет рубли (трябва да се има предвид, че за всяко прехвърляне се начислява такса);
  • Само един трансфер може да се направи за един номер на ден;
  • в рамките на една сделка е допустимо да се прехвърлят от 10 на 1000 рубли;
  • не можете да прехвърляте по-малко от десет рубли;
  • комисионната за преводи в рамките на мрежата зависи от размера на плащането и може да бъде от 5 до 30 рубли (ако се извърши превод до хиляда рубли, тогава 2,5% ще бъдат удържани);
  • ако прехвърляния от SIM карта никога не са били извършвани преди или след изтичането на последното, ще трябва да въведете заявка за прехвърляне на притурката си поне два пъти;
  • да извърши прехвърляне на SIM карта на всеки друг оператор, трябва да се има предвид, че комисионната ще бъде 5% плюс пет рубли (подробна информация за цената на прехвърлянето ще бъде показана на дисплея на притурката, точно преди нейното изпълнение).

Прехвърляне на пари към SIM карта на Tele2

Притежателят на номера Tele2 може също да получава парични преводи от други абонати, както от тяхната мрежа, така и от всяка друга. Как например да се изпращат пари от МТС към Теле2? За клиентите на оператора на МТС е разработена услугата "Лесно плащане", чрез която парите се прехвърлят към номера на друг оператор. Преди това е необходимо да го активирате на вашия номер и след това, като използвате уеб интерфейса на услугата, посочете получателя и попълнете други полета.

как да изпращате пари от заплащане по tel2

Как да разберете дали услугата е налична?

Преди да изпратите пари от Теле2 на Мегафон или към номера на друг телеком оператор, трябва да се изясни дали е възможно в момента да се направи това от текущия номер. За да направите това, трябва да наберете заявката * 104 #. Информацията ще бъде изпратена на клиента в текстово съобщение.

Как да изпращаме пари от Tele2 на Tele2 и номера на други телекомуникационни оператори

Така че, за да изтеглите пари от един номер и да го прехвърлите по сметката на друг, трябва да наберете заявка * 145 * <номер получател> * <сума на плащане> #.

Номерът се посочва през осемте. Например, за прехвърляне на плащане в размер на 10 рубли трябва да наберете: * 145 * 8952XCFPPPP * 10 #.

как да изпращат пари от tele2 на мегафон

Това искане * 145 # трябва да се помни както от клиенти, които се интересуват как да изпращат пари от Tele2 на Tele2, така и от тези, които планират да извършват плащания по този начин към номера на други телекомуникационни оператори. Единствената разлика в изпълнението на тези две операции е размерът на комисията. Както бе споменато по-рано, за трансфери към номера, които не са обсъждани от Tele2, комисията ще бъде малко по-висока. Това трябва да се вземе предвид, като се посочи размерът на прехвърлянето, тъй като е невъзможно да се пренасочи целия баланс. Минималният по сметката остава десет рубли. В противен случай прехвърлянето ще бъде неуспешно.

как да изпращат пари от tele2 до beeline

Чрез менюто * 145 # можете също да видите условията за ползване на услугата, да посочите на кой мобилен оператор принадлежи конкретният номер. Това може да бъде полезно, ако клиентът планира да извърши прехвърляне към него, защото размерът на таксата зависи от това дали получателят е абонат на неговата мрежа или не.

Паричен превод чрез лична сметка

Как да изпращам пари от Tele2 на Beeline чрез интернет? За абонатите, които активно използват интернет и предпочитат да извършват операции с номер чрез уеб интерфейс, добрата новина е, че мобилният трансфер не е необходим за изпълнение чрез притурка. Тук важат същите условия като при извършване на трансфери от мобилен телефон. Можете също да извършвате трансфери от банкова карта към мобилна сметка чрез личната си сметка на страницата си - условията, на които се правят преводите, трябва да бъдат изяснени директно на портала.

tele2 изпраща пари от номер на номер

заключение

В тази статия се описва как да се изпращат пари от Tele2 на Tele2 и към номера на други оператори, както и условията за използване на опцията Mobile Transfer. Практически всички абонати могат да ползват тази услуга, при условие че са физически лица и състоянието на сметката им отговаря на определени условия, които също са били обсъждани по-рано. Ако имате други въпроси, свързани с услугата Мобилен трансфер, или ако възникнат грешки по време на прехвърлянето, трябва да се свържете с услугата за поддръжка на абонати, като използвате единичен номер 611, можете да го извикате безплатно само от SIM картата на алтернативния оператор.