Бизнес комуникация, нейната класификация и корпоративна етика

10.03.2019

Бизнес комуникацията е вид комуникация, която се използва за обмен на информация между колеги. Този тип комуникация включва следните правила и разпоредби. Изкуството за правилно договаряне спомага за установяването и установяването на печеливши отношения между потенциалните партньори и постигането на целта.

Класификация на бизнес комуникацията

бизнес комуникация

В зависимост от критериите, бизнес комуникацията в една организация е разделена на няколко групи:

1. По брой участници:

- междуличностни, предполага лични разговори и преговори;

- публичната бизнес комуникация е начин предаване на информация насочени към широка аудитория.

2. Според формата на информацията: t

- вербална комуникация, при която вербалната комуникация е най-важна;

- писмена комуникация - включва обмен на информация чрез документи, заповеди, уведомления, изявления и др.

3. По посока на речта:

- монологична бизнес комуникация - използвана за четене на нареждания, вземане на решения и др .;

- диалогична комуникация - е обмен на информация между колеги за решаване на общ проблем.

Правила за поведение при бизнес комуникация

принципи на бизнес комуникацията

При установяване на контакти между хората в сферата на услугите е необходимо да се спазват определени норми на корпоративната етика. Първо, трябва да се придържате стриктно към длъжностното лице стил на комуникация дали е прехвърляне на информация чрез различни официални документи или устни преговори. По време на разговора е необходимо да се вземат предвид и да се зачитат интересите на партньора, да се покаже искрено желание да се разбере събеседникът. Освен това е желателно да има умения за бизнес комуникация.

Конфликтни ситуации

Също толкова важно в бизнес отношенията е етиката на решаването на спорни въпроси конфликтни ситуации. Обслужването и бизнес комуникацията в дадена ситуация водят до недоразумение между събеседниците, което негативно влияе върху ефективността на служителите и усложнява изпълнението на важни стратегически цели на предприятието. За да се избегнат подобни ситуации е необходимо да се спазват следните принципи, когато се говори с колеги:

бизнес комуникация в организацията

- зачита интересите на събеседника;

- не критикуват неговата гледна точка лични качества ;

- Настояща критика, спазване на морални и етични стандарти;

- Бъдете готови да признаете и поправите грешките си.

Принципи на бизнес комуникацията

В заключение може би си заслужава да се говори поотделно за принципите, придържането към които ще доведе до успех във всяка област на бизнеса и, най-важното, за постигане на целта, за която се осъществява бизнес комуникацията. Съществуват четири основни принципа:

1. Необходимо е да се привлече вниманието на събеседника и да се постигне неговото местоположение.

2. Втората стъпка е да заинтересувате партньора, така че информацията, която изпращате, да бъде взета изцяло.

3. Обсъждане и конкретизиране на основните и най-важни точки от разглеждания въпрос. С други думи, необходимо е да убедите потенциалния партньор в рентабилността или финансовата привлекателност на вашето предложение.

4. В края на разговора трябва да отговорите на въпросите на събеседника и да се опитате да разсеете неговите съмнения относно предложения проект. Резултатът от добре формирания разговор ще бъде положителен отговор от вашия потенциален партньор.