VTB 24 застрахователни програми: видове и описание, ползи, отзиви на клиенти

09.03.2020

ВТБ 24 е една от водещите финансови институции на руския банков пазар. Въз основа на действащото законодателство банката няма право да извършва застрахователни дейности. Ето защо, ВТБ 24 предлага застраховка, която ще се проведе в акредитирани компании, които са лицензирани да предоставят този вид услуга.

Застрахователни продукти във ВТБ 24

Чрез сключване на договорни споразумения с застрахователите, банката предлага на своите клиенти широк спектър от застрахователни програми, които зависят от вида на кредита. Към днешна дата има списък на застрахователните договори във ВТБ 24, които могат да бъдат издадени във фирмата, а именно:

 • ипотечни застраховки;
 • застраховка срещу злополуки и здравето на заетите, членовете на техните семейства;
 • транспортна застраховка (доброволни и задължителни видове);
 • застраховане на имущество, включително ипотеки;
 • застраховка за финансов риск.

За изготвяне на застрахователен договор за ВТБ 24 за всички предложени програми е достатъчно да има документ, потвърждаващ самоличността на лицето.

ВТБ 24 застрахователни продукти

Цялостна застрахователна защита

В една финансова институция има много клиенти, които са постоянни и предпочитат да изготвят застрахователни договори срещу различни рискове. За тези посетители ВТБ 24 предлага застраховка под формата на цялостно споразумение. Така че, когато правите заем за недвижим имот, на клиента се дават три програми едновременно:

 • застраховане на кредитна линия срещу природни бедствия, пожар, експлозия, незаконни действия на трети лица;
 • право на собственост (защита срещу незаконна пререгистрация на собствеността на застрахователния обект);
 • лично осигуряване на кредитираните (срещу злополука, инвалидност от болест, смърт).

Такива комплексни застрахователни програми на ВТБ 24 позволяват на клиента да се увери, че застрахователят ще компенсира материални загуби при настъпване на застрахователно събитие, което ще му позволи да заплати своевременно вноските по кредита.

пълна застраховка vtb 24

Животозастраховане

Сключването на договор за заем служители на банките винаги предлагат на своите клиенти да купуват застраховки, за да защитят живота и здравето си. Това се дължи на факта, че има житейски ситуации, когато клиент, поради своето здраве, не може своевременно да изплати вноските по кредита. За да се предпазите от възможен кредитен дълг, ВТБ 24 предлага животозастраховане за няколко програми:

 • застраховка срещу появата на злокачествени новообразувания, заболявания на сърдечно-съдовата система, храносмилателните органи;
 • застраховка срещу злополука;
 • медицинска застраховка в случай на хоспитализация, лечение, трайна загуба на здраве, инвалидност, смърт;
 • застрахователна защита за чуждестранни граждани, включително болнично и амбулаторно лечение, стоматологични услуги;
 • застраховка за ухапване от кърлежи;
 • лична застраховка за членове на семейството.

При сключване на ВТБ 24 здравноосигурителни договори се изплащат на клиента. В случай на смърт, застрахователната компания изпраща застрахователната сума, за да изплати дължимите сметки.

животозастраховане ВТБ 24

Доброволно автомобилно застраховане

Осъществяването на заем за кола е една от най-търсените форми на кредитни отношения с обществеността. При закупуване на автомобил на кредит ВТБ 24 осигурява автомобилна застраховка не само срещу щети, но и в случай на кражба. Осъществяването на заем за закупено превозно средство е невъзможно без договор за застраховка на каско, защото автомобилът е средство за повишена опасност.

Изчисляване на плащане и плащане на авто каско

По правило застрахователното плащане зависи от покупната цена и тарифата. В зависимост от региона на използване на автомобила, неговите характеристики, размера на франчайза, опита за управление и видовете застрахователни рискове, размерът на вноската може да варира от четири до десет процента от стойността на застрахователния обект. Такъв договор ще позволи на клиента в случай на застрахователно събитие да не се тревожи за допълнителните разходи за ремонт на автомобили. Тези опасения ще бъдат поети от застрахователната компания. Когато автомобилът бъде откраднат, клиентът ще може да погаси дълга поради размера на застрахователното обезщетение.

автомобилно застраховане ВТБ 24

Задължителни видове застраховки ВТБ 24

Задължителна политика застраховка гражданска отговорност не са пряко свързани с банковите продукти. Предвид факта, че всеки шофьор трябва да има застрахователна полица по CTP, ВТБ 24 предлага на заинтересованите лица да закупят такъв застрахователен продукт. Такова споразумение може да бъде закупено във всеки клон на банката. За удобство на клиентите, ВТБ 24 предлага на своите онлайн посетители да сключат застрахователен договор онлайн.

Политика на регистрация CTP в VTB 24

Цената на договора за авто-гражданин в цялата страна е определена на законодателно ниво. Следователно, клиентът ще трябва да избере един или друг застраховател. Във ВТБ 24 застраховка "Гражданска отговорност" се управлява от офис мениджъри и специалисти онлайн. За да подпишете договор, просто отидете на уебсайта на компанията и попълнете цялата информация, която е необходима за изчислението.

На официалната страница на ВТБ 24 има удобен калкулатор, който помага на клиентите на банката да изчислят размера на застрахователното плащане, на базата на техническите характеристики на автомобила. Цената на договора се влияе от региона на използване на превозното средство, както и от преживяването на лица, които ще управляват застрахованата кола.

политика озаго ВТБ застраховка

Заглавие застраховка

При сключване на заем за недвижими имоти, ВТБ 24 предлага на клиентите си да сключат договор за имуществено застраховане. Така наречената застраховка заглавие. По силата на такива застрахователни договори се приема защита срещу възможността за загуба на законните права на собственост върху недвижим имот, ако договорът за покупка, замяна, дарение или воля е анулиран от съда.

заглавие застраховка vtb 24

Застраховка на ипотеки ВТБ 24

Обмислете услугите, свързани с покупката на жилища. Застрахователят на ипотечна застраховка ВТБ 24 е клиент на банката, който е издал заем за закупуване на жилищен имот. Без задължително изпълнение на застрахователното споразумение, ще бъде невъзможно да се получи жилищно кредитиране. Следва да се отбележи, че при настъпване на събитие, посочено в застрахователния договор, банкова институция или клиент ще могат да получат застрахователно обезщетение.

Застрахователни събития за ипотечни застрахователни договори са:

 • природни бедствия;
 • незаконни действия на трети страни;
 • пожар, мълния, експлозия;
 • отказ на ВиК, отоплителни системи, подземни води;
 • удряне на автомобили, падане на самолети, хеликоптери.

В случай на квалифицирано застрахователно дело, задължително е клиентът да информира застрахователя за събитието. В писмено изявление или при извикване на горещата линия, притежателят на полицата предоставя подробни подробности за събитието, което е станало. Съгласно действащите правила ипотечна застраховка, Дружеството е длъжно да разгледа полученото заявление възможно най-скоро.

Изчисляването на размера на застрахователното обезщетение и окончателното изпълнение на застрахователния акт се извършва след като застрахователят предостави всички оправдателни документи. Изплащането на компенсацията се извършва по два начина. Изчислената сума на загубата се прехвърля по банковата сметка за покриване на задължения към клиенти. Ако клиент на банката има безупречна кредитна история, тогава чрез писмено споразумение с кредитополучателя застрахователното обезщетение се прехвърля на заемодателя.

ипотечна застраховка vtb 24

Свързани услуги

ВТБ 24 предлага колективно застраховане при продажбата на банкови карти. Този застрахователен продукт е достатъчно полезен за застрахователната компания. Удобството и практичността на такъв застрахователен продукт се състоят в липсата на необходимост от издаване на копие от договора на всеки клиент. Застраховката започва да работи в момента на получаване на кредитната карта от банката. От момента на активиране на картата, ВТБ 24 получава застрахователни плащания.

Днес клиентите могат да се възползват от такива програми:

 • "Life +" - застрахователно обезщетение при изплащане на дължими сметки ще се начислява само в случай на смърт за клиента, както и временно увреждане.
 • „Профи” - застрахователно покритие започва само ако мястото на основната работа е загубено поради ликвидация или реорганизация на работното място, намаляване на персонала, връщане на работа на предишния служител, както и отказ от преместване на нова работа, загуба на работа поради значителна загуба работоспособност.

Отзиви на клиенти

Застраховката на клиентите предизвиква противоречиви реакции. От една страна, съществуването на застрахователни споразумения ви позволява да не се притеснявате за бъдещото погасяване на кредита при настъпване на непредвидени събития, които ще повлияят на възможността за своевременно изплащане на дълга. От друга страна, заем за дълъг период става по-скъп с годишна или месечна застраховка.

Отзивите на клиентите показват висока степен на доверие във ВТБ 24. Компанията е сред първите двадесет на класацията на банките, класирайки се на 12-то място. Клиентите отбелязват отзивчивостта на персонала, както и факта, че всички въпроси се решават сравнително бързо.

Въпреки това, няма отрицателни отзиви не може да направи. Те показват, че не винаги клиентите могат да се възползват от бонус отстъпките при подновяване на договора и администрацията е пренебрегнала този факт.

Подобно диаметрално противоположно мнение на клиентите на банката показва, че ВТБ 24 работи ежедневно с всички свои редовни и потенциални клиенти. Голям брой депозитни и кредитни програми, както и поддържането на техните застрахователни продукти позволяват на банковата институция да обработва всяка жалба и да реагира на нея чрез подобряване на качеството на своите услуги.

отзиви на клиенти VTB 24

Застраховка ВТБ 24 във всичките си параметри отговаря на одобреното законодателство. Банковите клиенти могат да избират всеки наличен застрахователен продукт. ВТБ 24 предлага на своите клиенти да изберат необходимата застрахователна защита в зависимост от застрахованото имущество или личен застрахователен обект. Мениджърите на финансовите компании помагат на своите клиенти да разберат особеностите на предлаганите застрахователни програми и да направят своя избор в полза на най-оптималния вариант. Този подход ви позволява да намалите разходите за застрахователни премии и да изготвите застрахователен договор с максимално ниво на защита.

Прочетете по-нататък

Заплати на служители в Русия