Произходът на името Мелников: достоверни факти от историята

23.02.2019

Много интересен е въпросът за произхода на руските фамилии. Ако е трудно да си представим съвременен човек без тях, то далечните ни предци на фамилиите не са използвали познатите форми, намерени в аналите - Иванов, Федоров - нищо друго освен името на бащата (например, Иванов е син на Иван). Предлагаме да се разбере произхода на фамилията Мелников, една от най-популярните в Русия.

произхода на фамилното име на мелничарите

Първоначален източник

Милърс се ползваше с особена чест и уважение в Русия, често тези трудолюбиви хора станаха най-богатите селяни в родното си село. - Милър не е мързеливец - обичаше да казват те. От номиналната дума, означаваща професия, и псевдонимът на човека се нарича мелничар. А детето му, например Иван, се наричаше Иван, синът на мелничарите. Постепенно се преосмислят прозвищата и се появяват две фамилни имена - Мелников и Мелник.

Произходът на името Мелников е много интересен, но доста характерен за времето си: първоначално той се възприема като прякор, който характеризира човек по занятие. Тогава, в началото на 16-ти век, фамилните имена започват да се формират в съвременния смисъл, като родово име на цялото поколение. Към прякори започнаха да се добавят или s. И познатото фамилно име Мелников е формирано. Суфиксът –ov е използван, защото думата „псевдоним“ завършва с твърд съгласен звук „k“.

Мелник в Древна Русия

За да се разбере произхода на фамилното име Мелников, е необходимо да се разбере какви функции изпълнява мелничарят в древни времена. Както вече споменахме, той беше един от най-богатите хора в селото, дълго време мелницата в съзнанието на хората беше заобиколена от завеса на секретност, нейните работници бяха уважавани, но се страхуваха. Бяха популярни Водни мелници следователно селяните вярвали, че собствениците им по някакъв начин са успели да покорят водния елемент. Също така се смяташе, че в езерцето, разположено в мелницата, жива вода или русалки.

По мнението на хората от миналото, мелницата е символ на богатство и богатство.

За да изпълнява функциите си, мелничарят трябваше да притежава забележителна физическа сила, затова не всеки можеше да заеме тази позиция, най-често се предаваше от баща на син, следователно генеричният псевдоним на представителите на едно семейство съвпадна - мелничари, така че постепенно стана по-силен в популярното съзнание, по-късно става един от най-популярните фамилии.

стойност

Помислете за произхода и значението на името Мелников. Суеверните обитатели на села и села се страхуваха малко от собствениците на мелниците, поради което фамилията придобива специално значение. Неговият собственик е надарен с магическа сила, която може да се разгърне по всяко време. Тези хора се отличават със своята крепост, издръжливост, целеустремен и верен в семейния живот.

фамилия на мелничарите произход и значение

Исторически факти

Като се има предвид произхода на фамилното име на Мелников, трябва да се спомене, че той е първично руски, до ден днешен се споменават няколко селяни, които имат такъв родов псевдоним:

  • Иван Демянович Мелник, неговите данни се отнасят за 1618 година.
  • Гриц Мелник, селянин от Галич, информация за него присъства в документ 1640.
  • Кондрашка Мелник, стрелец от Самара, споменат в източника през 1646 година

Изследователите обаче не успяха да установят точно къде се е появила фамилията. Има версия, че първите собственици на наследственото наименование могат да живеят в село Мелниково, но тази теория няма солидни доказателства. Запазените данни от преброяването показват, че Мелниковите и Мелниците са живели в различни части на Русия, т.е. няма ясна препратка към географски обект.

произход на името на мелничаря

Лесно е да се обясни и произхода на името Мелник - така се наричаха хората, работещи в мелницата, а по-късно псевдонимът се идентифицираше с фамилното име, но запазваше скъсената си форма. В същото време пълната версия беше особена за Русия, а кратката форма беше за Беларус.

Това е произходът на името Мелников. Смята се, че първият Мелников е бил мелничар по професия, но първият човек - собственикът на такова име не може да бъде намерен.