Новият Завет: заповедите на Христос. 10 заповеди на Христос

30.03.2019

Преди да започнем дискусията за заповедите на Христос, първо дефинираме, че Божият закон е като водещата звезда, която показва човек, който пътува по неговия път, и Божия личност - пътят към Небесното царство. Божият закон винаги е означавал светлина, затопляща сърцето, утешаваща душата, посвещавайки ума. Какви са десетте Христови заповеди - и това, което те преподават, ние ще се опитаме да разберем накратко.

заповеди на Христос

Заповеди на Исус Христос

Заповедите дават основната морална основа за човешката душа. Какво казват заповедите на Исус Христос? Трябва да се отбележи, че човек винаги има свободата да им се подчинява или не - великата Божия милост. Тя дава възможност на човека да расте духовно и да се подобрява, но също му налага отговорност за извършените действия. Нарушаването дори на една от Христовите заповеди води до страдание, робство и дегенерация като цяло до бедствие.

Спомнете си, че когато Бог създаде нашия земен свят, в ангелския свят настъпи трагедия. Гордеят ангел Денница се разбунтува срещу Бога и иска да създаде своето царство, което сега се нарича ад.

Следващата трагедия се случи, когато Адам и Ева не слушаха Бога и животът им познаваше смъртта, страданието и бедността.

Друга трагедия се е случила по време на Потопа, когато Бог наказва хората - съвременници на Ной - за неверие и нарушаване на Божиите закони. Зад това събитие е унищожението на Содом и Гомора и за греховете на жителите на тези градове. Тогава идва разрушението на Израил, последвано от Юдовото царство. Тогава Византия и Руската империя ще паднат, а зад тях ще има други нещастия и бедствия, които ще дойдат с Божия гняв за грехове. Моралните закони са вечни и непроменими, и които няма да спазват заповедите на Христос, той ще бъде унищожен.

заповедите на Исус Христос

История на

Най-важното събитие от Стария завет е получаването на десетте заповеди от хората от Бога. Моисей ги е донесъл от Синайските планини, където Бог го е научил, и са били издълбани на две каменни плочи, а не на нетрайни хартия или друга материя.

До този момент еврейският народ представляваше неправомерните роби, работещи в египетското царство. След появата на Синайското законодателство се създава народ, който е призован да служи на Бога. Тогава от този народ излязоха велики свети хора и от него бе роден самият Спасител Исус Христос.

10 заповеди на Христос

Десетте заповеди на Христос

След като прегледате заповедите, можете да видите в тях определена последователност. Затова заповедите на Христос (първите четири) говорят за човешките задължения към Бога. Следващите пет определят човешките взаимоотношения. А последният насърчава хората към чистота на мислите и желанията.

Десетте Христови заповеди са изразени много кратко и с минимални изисквания. Те определят границите, които човек не бива да пресича в обществения и личния живот.

Десет заповеди на Христос

Първа заповед

Първият звучи: "Аз съм твоят Господ, нека нямаш други богове освен мен." Това означава, че Бог е източникът на всичко добро и на водача на всички човешки действия. И затова човек трябва да насочи целия си живот към познаването на Бога и чрез своите благочестиви действия да прослави името си. Тази заповед гласи, че Бог е един в целия широк свят и други богове не могат да имат.

нови заповеди на Исус Христос

Втора заповед

Втората заповед казва: "Не правете себе си кумир ..." Бог забранява на човек да създава въображаеми или материални идоли и да се покланя пред тях. Идоли за съвременен човек Това стана земно щастие, богатство, физическо удоволствие и фанатично поклонение на техните лидери и лидери.

Трета заповед

Третият казва: "Не изговаряй напразно Името на Господа твоя Бог." Забранено е човек да използва името на Господа в недружелюбна ежедневна суматоха, в шеги или празни разговори. Греховете са богохулство, богохулство, лъжесвидетелство, нарушаване на обети, дадени на Господа и т.н.

Четвърта заповед

Четвъртият казва, че трябва да помним съботния ден и да го прекараме благочестиво. Шест дни за работа и седмата, за да се посвети на своя Бог. Това означава, че човек работи шест дни в седмицата, а на седмия ден (събота) трябва да изучава Божието слово, да се моли в храма и да посвети деня на Господа. Тези дни трябва да се грижите за спасението на душата си, да провеждате благочестиви разговори, да просвещавате ума си с религиозни знания, да посещавате болните и затворниците, да помагате на бедните и т.н.

Пета заповед

Петият казва: "Почитай баща си и майка си ..." Бог ви заповядва винаги да се грижите, да уважавате и да обичате родителите си, да не ги обиждате с думи или дела. Големият грях е неуважение към баща и майка. Най- Стар завет за този грях те наказват смъртта.

Шеста заповед

Шестият е: "Не убивай." Тази заповед забранява вземането на живот от другите и от самия себе си. Животът е велик дар на Бога и само той поставя границите на смъртния живот за човека. Затова самоубийството е най-лошият грях. В допълнение към самото убиване, в самоубийството се влагат и греховете на малката вяра, отчаянието, ропота срещу Господа и бунтът срещу неговото провидение. Всеки, който има чувство на омраза към другите, желае смърт за другите, започва караници и битки, той съгрешава срещу тази заповед.

Седма заповед

В седмия е написано: "Не прелюбодействай." Това показва, че човек трябва да бъде, ако не е женен, целомъдрен, а ако е женен, да бъде верен на съпруга или съпругата си. За да не грешите, не е нужно да правите безсрамни песни и танци, да гледате съблазнителни снимки и филми, да слушате палавите вицове и т.н.

Осмата заповед

Осмият казва: "Не кради." Бог забранява присвояването на собствеността на друг. Вие не можете да се занимавате с кражба, грабеж, паразитизъм, подкуп, богохулство, както и да избягвате дълг, да се мотаете около купувача, да отказвате това, което е било намерено, мамят, задържат заплатите на служителя и т.н.

Деветата заповед

Деветият посочва: "Не давайте лъжливо свидетелство на ближния си." Господ забранява на човек да дава лъжливо свидетелство срещу друг в съда, за да изобличава, клевети, клюки и клевети. Това е дяволска работа, защото думата "дявол" означава "клеветник".

Десета заповед

В десетата заповед Господ учи: "Не желайте жената на ближния си и не желайте къщата на ближния си, нито нивата му, нито робът му, нито робът му, нито волът му ..." На хората се казва, че трябва да се научат да се въздържат от завист, а не имат лоши желания.

нови заветни заповеди на Христос

Всички предходни заповеди на Христос преподават главно правилното поведение, но последното се отнася до това, което може да се случи вътре в човека, с неговите чувства, мисли и желания. Човек винаги трябва да се грижи за чистотата на духовните мисли, защото всеки грях започва със зли мисли, върху които той може да спре, и тогава възниква грешно желание, което ще прокара неблагоприятни действия. Затова трябва да се научите как да спрете лошите си мисли, за да не грешите.

Нов завет. Христови заповеди

Накратко същността на една от заповедите, Исус Христос заявява, както следва: "Обичай Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум". Вторият, подобен на него: "Обичай ближния си като себе си." Това е най-важната заповед на Христос. Тя дава това дълбоко осъзнаване на всички онези десет, които ясно и ясно помагат да се разбере как се изразява човешката любов към Господа и че тази любов противоречи.

За да могат новите заповеди на Исус Христос да бъдат от полза за човека, е необходимо да се гарантира, че те ще ръководят нашите мисли и действия. Те трябва да проникнат в нашия светоглед и подсъзнание и винаги да бъдат на плочите на душата и сърцето ни.

Десетте Христови заповеди са основните морални насоки, необходими за изграждането на живота. В противен случай всичко ще бъде обречено на унищожение.

основната заповед на Христос

Праведният цар Давид пише, че благословен е човекът, който се подчинява на закона на Господа и медитира върху него ден и нощ. Той ще бъде като дърво, посадено във водни потоци, което ще носи плода си в часа си и няма да изсъхне.