Модерна популярна култура: знаци и особености

23.03.2020

Концепцията за масовата култура

Към днешна дата не съществува универсална дефиниция на такова нещо като „популярна култура“. популярна култура Работата е там, че тази фраза включва три компонента. Първо, самата култура като уникална природа на продукта. Второ, феноменът на масата като мащаб на разпространение. И накрая, трето, културата като определено духовно значение. В общ смисъл изразът „съвременна масова култура” се използва за обозначаване на характерните черти на процеса на производство на културни ценности, ориентирани към масовото потребление от съвременното общество. Важно е да се отбележи, че в този случай има пряка аналогия с организацията на труда на поточния конвейер.

Характеристики и характеристики

модерна популярна култура В съвременната социология и философия понятието „масова култура“ обикновено отразява състоянието на културата и обществото от средата на ХХ век. Характерните им черти са редица различни явления. Например бързата урбанизация на обществото, развитието на такива медии като телевизия, кино, радио, илюстрирани списания и евтини „джобни“ издания на книги. Освен това терминът „масова култура“ означава индустриално-търговски вид производство, стандартизирано разпределение на духовното богатство и демократизация на културата. Това може да се обясни и с увеличаването на разходите за свободното време в бюджета на средното семейство. Анализирайки основните характеристики на такава концепция като масовата култура, признаците на този социо-културен феномен също трябва да бъдат разгледани. Сред тях, високоскоростен достъп, фокусиране върху хомогенна аудитория, акцент върху ирационалното, емоционално, несъзнателно и колективно, ескапизъм, консерватизъм и използването на средната езикови норми.

признаци на масова култура

Основни сфери на проявление

Основните области на масовата култура в момента разграничават индустрията от “детските субкултури”, масовите общообразователни училища, системата на националната идеология, масовите политически партии и движения, масовата социална митология, която ефективно опростява комплексната система от ориентации и човешки ценности до елементарни понятия. В допълнение се увеличава броят на разнообразните развлекателни, гейминг комплекси, както и организации, които стимулират и управляват потребителското търсене на услуги, неща или идеи.

знаци за масова култура

Значение за съвременното общество

Понастоящем терминът „масова култура“ все повече губи негативния си цвят и критичен фокус. Днес нейното значение все повече се подчертава, благодарение на него, на социализацията на голям брой хора в постоянно променящата се среда на модерното индустриалното общество. Наред с популяризирането на опростените идеи и ценности, популярната култура все пак ефективно решава проблема с жизнената подкрепа на широк спектър от социални групи. В допълнение, тя осигурява широкомащабно включване в индустрията на потребление, а оттам и поддържането на производствения процес.