Експертиза на търговията: назначаване, поведение, заключение

18.02.2019

представляют собой исследования состава, происхождения, качества, безопасности продукции. Мърчандайзингът е проучване на състава, произхода, качеството, безопасността на продуктите. Като част от анализа се проверява съответствието на продуктите с установените стандарти и норми. експертиза в сферата на мърчандайзинга

Общи характеристики на процедурата

выполняется квалифицированным специалистом, обладающим соответствующими знаниями. Независимата експертиза на търговията се извършва от квалифициран специалист със съответните знания. Резултатът от процедурата зависи от неговия опит. Необходимостта от извършване на анализ може да се дължи на различни обстоятелства. Често очевидността на дефектите във всеки продукт не позволява обективно определяне на причината и механизма на тяхното появяване.

Отличителни черти

Експертиза на мерчандайзинг се извършва с помощта на органолептични, статистически, изчислителни и други методи. В много отношения експертът се ръководи от своето възприятие, използвайки инструменти за измерване. Често експерт по експертиза на стоки използва сложни устройства в анализа. Междувременно, основният гарант на резултата е неговото специално знание и способност да систематизира информацията, да прави правилните заключения.

класификация

: На практика се извършва следната експертиза на стоките :

 1. Договор.
 2. Митнически.
 3. На разходите.
 4. Потребителите.

В гражданския или арбитражния процес също често е необходимо да се изследват качествата на даден продукт. . В този случай се извършва експертиза на съдебномедицински стоки . експертна експертиза

Цели на процедурата

выполняются для: Експертният опит в търговията се извършва за:

 1. Определяне на характеристиките на продуктите, техните потребителски свойства.
 2. Определете механизма на възникване на дефекти.
 3. Определете недостатъците на продуктите, степента им на същественост.

Граждански дела

может потребоваться в спорах о разделе имущества, выделе доли, исключении объектов из списка арестованных. В споровете за разделяне на имущество, разпределянето на акции, изключването на обекти от списъка на задържаните лица може да се изисква експертиза на търговията. В случаите на обезщетение за имуществени вреди, причинени от повреди на предмети, често е необходима и помощ от специалист. Проучването може да определи стойността на обектите, засегнати от пожара. Въз основа на това се определя вредата от загубата на качество. может потребоваться в делах о защите потребительских прав. Заключение Експертизата на търговията може да се изисква в случаите на защита на правата на потребителите. Проучването позволява не само да се установи наличието на дефекти, но и да се открие механизмът на външния им вид и тяхната природа. Например, имаше недостатъци във фабриката или се появиха в процеса на експлоатация. Освен това проверката позволява да се провери съответствието на действителното качество на продукта с държавните стандарти и други стандарти, установени за продукти от този вид. експертиза в сферата на мърчандайзинга

Други случаи

Експертиза в търговията се извършва и в рамките на наказателни дела, свързани с кражби, присвояване и др. Проучването позволява да се установи стойността на стоката по време на престъплението, дефектите, причинени от незаконните действия на нападателя, стойността на продукта. входит в полномочия органов исполнительного производства. Целта на експертизата за мърчандайзинг е включена в правомощията на изпълнителното производство. Необходимостта от процедура възниква при оценката на арестувани обекти. Освен това проверката се извършва в случай на разногласия между клиенти и доставчици. В такива ситуации е необходимо да се установи качеството на продукта в рамките на установените норми.

нюанси

Подходите за изпълнение на изследването се подбират в зависимост от целта и въпросите, поставени пред експерта. В края на процедурата се прави заключение. Той се взема предвид от съда, разглеждащ спора. Същността на изследването в изследването потребителски свойства продукт, за да определи действителното му Когато се изпълнява процедура в конкретен случай, тази задача се определя в съответствие с целта и обстоятелствата, посочени в материалите. Например, необходима е експертиза, ако има основания да се смята, че показателите, посочени в сертификата, не съответстват на действителното състояние на стоките. Може да е различна ситуация. , не соответствуют данным маркировки или эталонам. Например, действителните имоти, притежавани от образци на експертни познания за мърчандайзинг , не съответстват на данните или стандартите за маркиране. съдебномедицинска експертиза

обекти

Експертният опит на търговците може да бъде предмет на:

 1. Домакински уреди. Включва хладилници, климатици, прахосмукачки, перални машини, микровълнови печки и друго оборудване за дома.
 2. Средства за комуникация.
 3. Обувки.
 4. Посуда.
 5. Различни видове мебели (маси, дивани, столове и др.).
 6. Документи за продукти.
 7. Облекло. Кожа, кожа, трикотаж, кожени изделия и др.
 8. Офис оборудване (факс апарати, принтери и др.).
 9. Работни проби.

Ключови специализирани въпроси

Разследването има за цел да предостави на заинтересованото лице необходимата информация за продукта. В зависимост от целта се задават специализирани въпроси. Сред най-често срещаните са:

 1. Каква е стойността на стоките, които са били в сила към момента на вредата или към датата на изследването?
 2. Какви характеристики съответства на продукта / не съвпада?
 3. Какви дефекти присъстват в продукта?
 4. Приемливо ли е функционирането на обекта с установените недостатъци?
 5. Какви са родът, марката, вида на продукта?

образци на експертни познания в областта на търговията

Регистрация на резултатите

След приключване на проверката специалистът изготвя заключение. Съдържа три части:

 1. Въведение. В тази част се дава кратко описание на случая и се посочват въпроси, поставени пред експерта.
 2. Research. Този раздел описва процедурата. По-специално, използваният метод, устройства, устройства, измервателни инструменти. Този раздел също дава обосновка за констатациите.
 3. Финалът. Тази част ясно посочва заключенията на експерта.

Трябва да се каже, че експертното мнение трябва да бъде изразено ясно и недвусмислено. Констатациите на специалист трябва да изключват двойно тълкуване или двусмислие.

допълнително

Сроковете за разглеждане, като правило, се установяват от нормативни актове на промишлеността, регламентиращи провеждането на такива процедури. В някои случаи обаче е позволено те да бъдат намалени или, напротив, увеличени. Първият се изисква, например, при разследването на наказателни дела, когато е необходимо спешно да се установи естеството и механизма на дефектите, за да се получи доказателство за участието на дадено лице в престъпление. Често това ви позволява бързо да достигнете до заподозрян. Необходимо е удължаване на периода на изследване в случаите, когато се изследва сложен обект или дефект на продукт. В такива ситуации е необходимо да се привлече по-тесен специалист. Сътрудничеството на експерти в различни области ни позволява да провеждаме процедурата по-обективно и професионално, да даваме подробни отговори на въпроси. Разходите за проучването ще зависят от спецификата на случая, спешността, броя на специалистите, които участват в нея, сложността на поставените въпроси. заключение на мърчандайзинга

данни

Изпитът, следователно, е важен процес в практически смисъл. Изследването на потребителските свойства на продукта е трудна и често отнемаща много време работа. Изпитването може да бъде подложено на различни продукти. Продуктите могат да бъдат от местно или чуждестранно производство, нови или вече използвани. Независимата експертиза може да бъде инициирана от всяко заинтересовано лице. За да направи това, той трябва да се свърже с организацията, която има лиценз за извършване на такава работа, с изявление. Преди това е необходимо да се формулират въпроси, които ще бъдат поставени пред експерта. На този етап трябва да се подходи много отговорно. Експертът трябва да разбере какво се изисква от него.

От своя страна, специалист в проектирането на резултатите от научните изследвания трябва да изхожда от факта, че те ще бъдат изучавани от хора, които нямат специални познания. Следователно заключенията също трябва да бъдат разбираеми. В същото време, както беше споменато по-горе, те трябва да бъдат ясни и недвусмислени. Като част от мърчандайзинг експертизата разглежда степента на влошаване на качеството на продуктите. Незадоволителното състояние на производството може да бъде причинено от различни фактори. Причините за влошаването на качеството, например, са нарушения на правилата за съхранение, технологичен процес, транспорт. Някои дефекти възникват поради умишлени повреди. Всички тези точки са изяснени от експерти. експертиза за независим мърчандайзинг

заключение

Предмет на изследването следователно е да се установи фактическа информация, която отхвърля или потвърждава съответствието на свойствата на продуктите със стандартните стойности. В анализа специалистът използва съществуващите стандарти за качество. Сравнявайки параметрите на изследваните обекти със стандартните стойности, той прави съответните заключения. Използвайки измервателни уреди, различни устройства, експертът идентифицира дефектността на пробата, установява обстоятелствата, при които са възникнали дефекти и недостатъци.

Особено продължително на практика са проучвания на технически сложни продукти. Тяхното изпълнение често изисква по-задълбочено познаване на технологията на производство, характеристиките на експлоатацията, съхранението, транспортирането. Ако такъв преглед изисква участие на тесни специалисти, тогава отговорното за провеждането на изследването лице трябва да уведоми заинтересованите лица. В рамките на наказателни, граждански и други производства такива нюанси се изясняват по правило на началния етап преди действителното изпълнение на процедурата. Струва си да се отбележи, че ако ищецът е започнал проверката и впоследствие решението ще бъде взето в негова полза, съдът може да наложи на ответника за разследването.