Гранична полезност: концепция, закони, заключения

25.05.2019

На човек отвън може да изглежда, че е почти невъзможно да се обясни поведението на потребителите и още по-трудно е да се предскаже неговият избор. Въпреки това е малко вероятно икономистите и търговците да споделят тази гледна точка, защото повечето от тях знаят какво е теорията за пределната полезност и затова успешно прилагат това знание на практика. Каква е нейната същност и какви са основните й заключения? Това ще бъде обсъдено в тази статия. пределна полезност

Какво е пределна полезност

Да започнем с това, че стойността на стоката за индивида е трудна за измерване. В крайна сметка всички хора са различни, всеки има свои предпочитания. Въпреки това, следното твърдение е вярно за всички нас: колкото повече единици от даден продукт купуваме, толкова по-ниска е стойността за нас е друга допълнителна единица. Това е разбираемо, защото тъй като нуждата е наситена, нуждата от придобиване на допълнителни същите ползи се проваля. Един прост пример: да предположим, че някой е бил много гладен и на улицата е видял храна за кучета. Първият сандвич ще има по-голяма стойност и той ще го купи почти без колебание. Но шансовете на продавача да продаде втори хот дог ще бъде много по-малко. Третият хот-дог, такъв човек е малко вероятно да купи, а при придобиването на четвъртата или петата няма да се колебае изобщо. По този начин пределната полезност е стойността, която всяка следваща единица стока има за потребителя.

Първият закон на Г. Госен и основните заключения

Има много примери като нашия в живота. Германският икономист Херман Госен по едно време решил да ги обобщи и извлече закон, сега познат като закон на намаляващата полезност. Неговата същност е, че стойността на всяка редовна единица стоки или услуги, получена в момента, в нейната стойност е по-малка от стойността на предишната единица. С други думи, пределната полезност, тъй като потребителите купуват допълнителни ползи от същия тип, непрекъснато намалява.

закон за намаляване на полезността

Едно от заключенията, които това правило позволява да се направи е, че купувачът ще закупи допълнителни производствени единици само ако цените им бъдат намалени или са подкрепени от допълнителни ползи. Маргиналната полезност също така дава възможност да се разбере как потребителят се ръководи в разпределението на паричните си доходи между различните видове продукти. Закупувайки стоки, трябва да се откажете от потреблението на други. Следователно изборът на крайния потребител (в допълнение към субективната оценка на полезността) в една пазарна икономика също се определя от сравняването на цените за алтернативни решения. Доходите на купувачите са ограничени и затова те се стремят да максимизират полезността, която купуваните стоки носят. Това се отразява във факта, че потребителят се опитва да ги похарчи пари така че всяка от техните последни използвани единици носи непроменена гранична полезност. Веднага след като започне да намалява, търсенето ще спадне.

теория на пределната полезност

Вторият закон, който доведе Гьосен, казва, че при постоянни цени и доходи купувачът може да достигне максималната полезност в случай, че за всяко от консумираните стоки съотношението на пределната полезност към тяхната стойност стане същото. Всичко това ни позволява да предвидим реакцията на потребителя към ценовите промени и да обясним окончателния му избор.