Социалната същност на човек определя неговите нужди за общуване.

21.06.2019

Какво се нарича социалната същност на човека? Поради нуждите си за оцеляване при определени условия, околната среда. Както всички други живи същества, човек е принуден да се приспособи към условията, в които пада.

Има естествена необходимост от самосъхранение, нуждата от храна. Човек е принуден да търси различни начини за общуване с външния свят, да търси храна, забавления.

социалната същност на човека се дължи на неговите нужди

Характерни нужди

социален същността на човека поради нуждата му от разбиране, внимание. В допълнение към биологичните нужди, характерни за живите организми, социалното същество, което е човек, трябва постепенно да променя основните си нужди.

Социалната същност на човека се дължи на неговите нужди в даден предмет. Например, хората се нуждаят от конкретна работа, игра, която може да им даде материално или морално удовлетворение.

Често осъзнаването на нуждата се придружава от определени емоционални състояния. Например, човек е доволен от привлекателността на обекта. Това се дължи на нуждите, необходимостта от справяне с тях.

социалната същност на човека се дължи на нуждата му от разбиране

самоосъществяване

Социалната същност на човека определя неговите нужди за самореализация. Например, има желание да станем успешни в даден бизнес, професия. Именно тази нужда допринася за личностното израстване на човека.

Нуждае се от функции

В обикновения живот те са свързани с думите "нужда", "нужда". Да се ​​задоволи напълно нуждата означава да се елиминира липсата на нещо важно. В едно по-дълбоко разбиране е необходимо да се разграничат два компонента от този термин: обективност и субективност.

социалната същност на човека се дължи на неговите нужди за самореализация

Обективност и субективност в нуждите

Тази социална същност на човека определя неговите нужди за дишане, хранене, сън, защото без това пълното му съществуване е невъзможно. Субективните нужди предполагат осъзнаване на личността на неговите нужди. Тъй като тези два вида са взаимосвързани, е възможно да се даде общо определение на потребностите.

Те представляват човешко състояние, което се развива на основата на противоречието между необходимото и съществуващото, което е стимул за дейности, свързани с елиминирането на това противоречие.

Само в един идеален, прост случай човек осъзнава реалните нужди, разбира възможностите за посрещането им и също така има способността да се справя с възникналите проблеми.

нужда от самосъхранение

Начини за посрещане на нуждите

Социалната същност на човека се дължи на нуждите му от образование, лечение и подходяща почивка. Човек може да е наясно с тяхното значение, но не и да намери начини да го реализира.

В някои случаи няма припокриване между обективни интереси и възникващи нужди, което води до формирането на перверзни, псевдо-нужди, които са лишени от смисъл.

Съществуването на "неразумни" и "разумни" нужди се свързва с дълбоко философско и идеологическо съдържание. Как да определим критерия за разумност човешките нужди? Един учен, например, е важна изследователска дейност, творческо научно търсене, той не смята, че това се нуждае от лукс.

Художникът мечтае за обществено признание, слава, материално богатство. Любителите на класическата музика не представят живота си без симфонии и опери, докато са готови да се ограничат до храна, добра почивка.

Нуждае се от компоненти

В момента се идентифицират жизненоважни, първични, жизнени нужди, без които съществуването на човечеството е невъзможно. Сред тях е необходимо да се подчертае необходимостта от облекло, подслон, храна. С развитието на обществото настъпват промени в непосредствените нужди. Икономистите формулираха специален закон за тяхното издигане. Според него, след пълното удовлетворяване на най-простите нужди, хората незабавно си поставят нови, по-сложни задачи, които се стремят към тяхната реализация.

Разумните нужди се основават не само на характеристиките на човешкото тяло, но и на идеологическите ценности, които съществуват в обществото. Дори и при сходството на първичните нужди, социалните нужди могат да се различават значително. Те не се предават с наследствени черти, придобиват се в процеса на формиране на ценностна система и са свързани с културата, която съществува в обществото.

В системата на европейските ценности преобладават хуманистичните ценности. Счита се за разумна необходимост от придобиване на нови знания, личностно развитие, растеж на кариерната стълбица. Модерната образователна система е насочена именно към формирането и развитието на хармонична личност, която може да се самоактуализира в социалната среда.

хранителни нужди

заключение

Обществото счита неразумни, разрушителни нужди, свързани с употребата на наркотици, алкохол, неморални действия. Деструктивните желания се наричат ​​самореализация чрез терористични дейности.

Така че има видове нужди които се одобряват и подкрепят от обществото и държавата. Те се наричат ​​рационални желания. Те са свързани с труда, културата, образованието, творческите дейности, които са в полза на държавата.

Всяка нужда включва биологичен компонент, важно е да се помисли, че тя отговаря на възникващото желание.