Междуетнически конфликти: причините и опасностите от тяхното развитие

10.03.2019

Отношенията между нациите и нациите често бяха обтегнати и дори драматични. Руските земи, например, се интересуват от много нашественици. Те бяха нападнати и монголските номади, и германските рицари, и полските завоеватели. Войските на Тамерлан се опитват да отидат в Централна Азия и Закавказието. Когато Колумб открива Америка, много от местните американски племена са унищожени. Колонистите завзеха народите на Африка. И това не са всички примери от историята на Европа. Междуетническите конфликти се разпалиха по време на световните войни през ХХ век.

Етнически конфликти

Национални проблеми

Междуетническият конфликт е историческа вражда, която остави своя отпечатък върху националното съзнание. Днес, предразсъдъците стават причина за враждебност, чиито корени идват в миналото. Бившите решения на проблемите на нацията днес са изчерпани, тъй като враждебността и недоверието са резултат от политически грешки и грешки, натрупани през годините.

Растящ международен конфликт

Влошеното самосъзнание на народите и нетолерантността дори до незначителни нарушения на равенството - всичко това провокира етнически конфликти в Европа. Не случайно през втората половина на ХХ век националният въпрос отново беше идентифициран там, където вече беше изчерпан: Уелс и Шотландия, Канада и Квебек, Франция и Корсика и т.н. Светът беше поразен от бързия растеж на конфликтите в началото на 90-те години. Появи се нова заплаха, към която не е подготвена общността на нациите, които в продължение на 45 години възпрепятстват ядрените предизвикателства.

Междуетническият конфликт е

Национална сигурност

Междуетническите конфликти представляват заплаха за хората и народите, така че дейностите на държавите трябва да бъдат насочени към осигуряване на националната сигурност. В Голямата съветска енциклопедия сигурността на нацията се разглежда като защита от външни врагове, но в действителност трябва да бъдат защитени както външните, така и вътрешните сфери на държавата, включително материалните и духовни аспекти. Например, основните фактори, които разгромяват фашистката Германия, са твърдостта и солидарността на съветските хора, тяхната вяра в идеите.

Международни конфликти: причината за

Основната причина за появата на разногласия между народите е сблъсъкът на интересите на субектите на националността, националните групи и др. Ако възникналите противоречия не се решават последователно или не навреме, възниква конфликт. А национализацията и политизирането на интересите на нациите стават силни катализатори за нейното развитие. Междуетническите конфликти, смесени с политически интереси, достигат най-високата степен на обостряне, което от своя страна провокира национален антагонизъм.

Последиците от напрегнатите отношения между народите и народите

Етнически конфликти в Европа

Всеки етнически конфликт води до трагедиите на съдбата на цели нации. Освен това съществува опасност да се прехвърлят в паметта на новите поколения минали обиди и недоразумения. Това може да бъде избегнато, като се направи надлежна правна оценка на възникналата ситуация, тъй като публичното порицание може в бъдеще да доведе до несправедливи действия при решаването на дори прости случаи.