Йерархия на доминирането. Кой е алфа мъжът и каква е неговата роля в пакета

06.05.2019

Училищно поведение и господство

Биолозите и зоопсихолозите, изучаващи поведението на училищните животни, разграничават такова нещо като „йерархията на господството“. Това са правилата, според които животните се разпределят в група животни. социални роли. Това е характерно за голям брой видове хищници и бозайници, както гръбначни, така и без аксиален скелет на тялото. Последните включват раци, раци, пчели, оси и други. Учените активно изучават поведението на гръбначните животни в училище: риби, влечуги, някои земноводни. Вярно е, че те твърдят, че истинската йерархия на господството е характерна само за по-силно развитите същества - птици и бозайници. Изследват се и се описват взаимоотношенията в групите пилешки пакет, лъв и примати, като особено много изследвания са посветени на вълците.

алфа мъжки Структура на опаковката

Най-важният индивид - лидерът - обикновено се обозначава с първата буква. латиница (ά), най-често става мъж. Това означава, че алфа мъжът е лидер на общността, други членове на пакета са подчинени на него. Според последващите латински букви, по-малко важните членове на групата животни се определят по ред.

Какви задължения изпълнява алфа мъжът

Като лидер, по-бърз или по-силен, той със сигурност трябва да има достатъчно морална и физическа сила, за да отблъсне външни атаки върху общността и да уреди вътрешни конфликти. Вземането на решения относно живота на опаковката и защитата му са функциите, които изпълнява алфа мъжът. При възможност се установяват и признаци на водещ индивид. Лидерът на групата има най-голям брой потомци, тъй като е най-привлекателен за жената. Като правило, той има силата и силата да контролира възпроизвеждането на други мъжки. Лидерът в преместването на пакета продължава напред.

Какво е йерархията на господство Алфа мъжки признаци

Има два вида такива: линейни и кръгови. В първия случай е налице индивидуален лидер (това може да бъде и алфа мъж и доминантна жена), бета-индивид, гама-индивид. Второто животно е подчинено на първото, но доминира над третото. Алфата е доминираща по отношение на всички членове на пакета, бета за всички, освен за алфа. Друг вид йерархична структура е кръгла. В този случай, първото животно има статус по-висок от втория, а третият се подчинява на последния. Но третото едновременно доминира над алфа-индивида. Различните видове живи същества формират различни видове и видове йерархични отношения, описани по-горе. Както вече споменахме, една от най-изучените е общността на вълците.

Пакет за вълк

алфа мъжки вълк Например, в групата на тези животни има линейна йерархия, успоредна на вълците и вълците. Има и алфа мъжки, и алфа женски. Последният има право да изпревари лидера в стандартното движение на група животни, но по време на лов или заплаха той дава това място на мъжа. Освен това, животните са подредени в йерархия, а младите кученца заемат последното място. През следващата година те могат да претендират за нещо по-добро.

Как се изгражда йерархичната система

Обикновено изразената агресия е необходима само за първоначалната инсталация на конструкцията. Рядко се използва за потвърждаване на статуса. За това има комплекс от сигнали. Въпреки това, алфа-мъжът (вълк) е принуден да запази авторитета си, мястото му не е постоянно, периодично членовете на пакета го „опитат“ за сила, издръжливост и способност да отвърнат. Губещият водач рано или късно слиза по йерархичната стълба, а малките се издигат. В главата винаги трябва да е най-силният. Подобно се наблюдава и при други стада.