Лишаване от шофьорска книжка: причините за времето. Лишаване от права за шофиране в нетрезво състояние, права на връщане

31.03.2019

Днес е трудно човек да си представи свят без такива превозни средства като автобуси и тролейбуси, трамваи и коли. Особено се нуждаят от транспорт в големите градове и градове. С него хората прекарват минималното време за движение.

Всеки ден хората използват обществен транспорт или шофират собствените си автомобили. За да може да контролира такова превозно средство, лицето трябва да получи шофьорска книжка.

Но транспортът не е само система за движение, необходима на всеки от нас. Той е и източник на опасност на магистрали и градски изслушвания. Ето защо на законодателно ниво се приемат различни нормативни актове, с които се контролира и регулира тази сфера. Някои от разпоредбите в тази област определят получаването, лишаването и последващото възстановяване на шофьорска книжка. Описано в тези регламенти и всички нюанси, свързани с тези процедури.

лишаване от права Информация за това защо можете да загубите такива важни за нас права, без които не можете да управлявате превозни средства, е интересна за мнозинството от нашите граждани. Също така ще е полезно да знаете как да възстановите този документ.

Шофьорска книжка

За да карам кола, не е достатъчно да я купите. Трябва също така да получите разрешение да го управлявате. В Русия шофьорска книжка се издава на всеки гражданин, който има медицинско разрешение за него и е в подходяща възраст. В допълнение, управлението на транспорта трябва да бъде обучено и да е преминал необходимия изпит.

Получаването на този вид сертификат дава право на определено лице да управлява автомобил или техническо устройство, предназначено за превоз на пътници и товари на дълги разстояния. В същото време движението може да се осъществи по мръсотия, асфалт и други пътища.

Шофьорската книжка е международна и национална. Първият от тях се издава за три години. Националните сертификати се използват в продължение на десет години.

Програмата за образование на гражданите зависи от това начин на транспорт който той планира да управлява. Курсът трябва да завърши с изпит.
Приблизителните програми, за които се обучават водачите, се разработват от специални органи в структурата на изпълнителната власт на федералното ниво. Процедурата по тази процедура се определя от правителството на Руската федерация.

Такова обучение се провежда от специализирани организации, които имат право на такива образователни дейности. Но прегледите на бъдещите шофьори се вземат от служители на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация. Освен това се проверява степента на познаване на теорията и практиката на обучените.

Забрана за шофиране

В 196 Федералният закон, който се нарича "За пътна безопасност", изброява основанията, поради които можете да загубите шофьорска книжка. Те включват:
- изтичане срока на валидност на свидетелство за управление;
- идентифициране на различни видове медицински ограничения и противопоказания, които забраняват на гражданина за волана;
- водачът е извършил престъпление, класифицирано като престъпление или административно нарушение.

отнемане на свидетелство за управление на МПС Законът за лишаване от права в последния случай предвижда задължително отнемане на удостоверението, издадено му от водача. В този случай видът на наказанието зависи от това кои от противообществените действия са извършени от лицето зад волана.

Административни нарушения

Лишаването от шофьорска книжка може да възникне съгласно глава дванадесета от Административния кодекс на Русия. Това е кодът за обществеността административни нарушения. Той отменя отнемането на сертификата в случай на:

1. Да бъдеш зад волана на превозно средство, което има преднамерено фалшиви регистрационни номера. Срокът за лишаване от права в този случай е равен на 6-12 месеца.
2. Шофиране на превозно средство със закрепено отпред осветително тяло, червено или с различен цвят, което е неприемливо по закон. Периодът на лишаване е в рамките на 6-12 месеца.
3. Контрол на транспорта, на който без необходимото разрешение са монтирани инструменти за подаване на светлинни или звукови сигнали. Такова нарушение води до отнемане на шофьорска книжка за период от 1 година до година и половина. Тези устройства не включват аларма, инсталирана на устройството. Съгласно правилата на КАТ, лишаването на права при използване на неразрешени устройства по време на шофиране може да продължи от 1,5 до 2 години.
4. Шофиране на автомобил със символ, отпечатан на повърхността му, без съответното разрешение, прието за превоз на специални услуги. Това наказание продължава от 1 година до 1.5.

CAO предвижда лишаване от права за шофиране в нетрезво състояние. Същият правен акт посочва възможността за такова наказание за онези, които са се настанили зад волана, след като са употребили наркотици от наркотичен или психотропен тип.

свидетелство за шофиране в нетрезво състояние Лишаването от права за шофиране в нетрезво състояние застрашава не само този, който управлява автомобила, но и този, който прехвърля контрола върху превозното средство на пиян гражданин. И двамата губят правото да управляват автомобил за период от година и половина до две години. В този случай, лишаване от права за пиянство - това не е цялото наказание, приложено от инспектора на КАТ. Той трябва да наложи на водача глоба, чийто размер се увеличава при повторни нарушения от този вид. В случай на повторно възникване, периодът, за който се отнема шофьорска книжка, нараства. Тя се увеличава до три години.

Изясняване на спорните ситуации

Как да се определи в кои случаи инспекторът на КАТ е длъжен да лиши права за пиянство? По този въпрос законът дава някои разяснения. Така, лишаване от права за алкохолна интоксикация е възможно само в случаите, когато показателят за концентрацията на етилов алкохол в издишания въздух на извършителя на произшествието не е по-нисък от марката от 0,16 ml / l.

Той определя закона и такива ситуации, когато водачът отказва да се подложи на медицински преглед. Тогава той е не само глобен с 30 000 рубли, но и лишен от правото да бъде зад волана за период от една и половина до две години. Същите санкции чакат за онези, които са употребили алкохол, психотропни вещества или наркотици, след като са станали участници в злополука преди времето на прегледа.

Други случаи на административни и законови нарушения

KoAPom установява лишаване от права, ако:

1. Водачът многократно е нарушил указанията на член 12.1 относно управлението на превозни средства, които не са надлежно регистрирани. Лишаването от права при настъпване на такова дело се прави за период от един месец до три. Такова наказание може да бъде заменено с налагане на глоба, чиято стойност е 5000 рубли.
2. Шофьорът управлява автомобил, на който не са прикрепени държавни регистрационни номера, монтирани са променени номера или устройства, които предотвратяват идентифицирането им. Лишаването от права в този случай се извършва за период от 1-3 месеца. Инспекторът на КАТ може да замени такова наказание с глоба, чийто размер ще бъде 5000 рубли.
3. Гражданин, който управлява превозно средство, е надвишил ограничението на скоростта за този участък от пътя с 60-80 km / h. Такъв нарушител е лишен от правото да управлява автомобила в продължение на 4-6 месеца. Замяна на това наказание може да бъде парично наказание, в размер на 2000-2500 рубли.
4. Водачът е надвишил допустимата скорост над осемдесет километра в час. Такъв гражданин е лишен от права в продължение на шест месеца, или му е наложена глоба от 5000 рубли.

пияни права

В случай на повторни нарушения от този вид шофьорска книжка се отнема за една година.
5. Водачът пресича железопътната линия не на кръстовището, както и по времето, когато бариерата е затворена или светофарът е включен, което забранява движението. Правото да управлява автомобил в такива случаи, гражданинът е лишен за период от 3 до 6 месеца. Замяна на такова наказание може да бъде глоба от 1000 рубли. Повторно нарушение от този вид води до отнемане на сертификата за най-малко една година.
6. Гражданин, докато управлявал автомобил, многократно карал да забранява светофарите или да пренебрегва манипулирането на контролера. Това го заплашва с изземване на права за период от 4 месеца до 6, или налагане на глоба, която е 5000 рубли.
7. Шофьорът тръгва на пътя, предназначен за трамвай, или насрещното платно по пътя на грешното място. В този случай изобщо не се приема като оправдателна факта, че той е карал около препятствие. Той може да загуби правата си за период от четири месеца до шест. За да продължи да използва автомобила, такъв гражданин трябва да плати глоба от 5000 рубли. Ако подобно нарушение е извършено отново, правата се отнемат за срок от една година. Подобни санкции са предвидени и за тези, които пътуват към транспорт по еднопосочен път.
8. Шофьорът не пропуска специалното оборудване, движещо се по магистралата или на улицата, обозначено с цветови схеми и активирани предупредителни сигнали. Правата на такъв гражданин се отнемат за временен период от един месец до три. Алтернатива на такова наказание ще бъде заплатената глоба в размер на петстотин рубли.
9. Шофьорът превозва тежък или извънгабаритен товар без да получи специално разрешение. Отричане на правата на пътната полиция може и ако такова превозно средство се отклонява от посочения маршрут. Срокът на забраната да бъде зад волана в същото време варира от 4 месеца до 6. Той се заменя с налагане на глоба в размер от 2000 до 2500 рубли. Ако има разрешение за превоз на нестандартни товари, но неговите размери надвишават посочените в документите най-малко 10 см, тогава водачът може да остане без права за период от 2 до 4 месеца или ще му бъде предложено да плати глоба в размер от 1500 до 2000 рубли.
10. В автомобила превозът на опасни вещества се извършва без сертификат, потвърждаващ подготовката на превозното средство и други документи, необходими за такова движение. В този случай, водачът отнема правата за 4-6 месеца или му налага глоба, възлизаща на 2000-2500 рубли.

Лицето, което е напуснало мястото на инцидента, което е станал участник, също може да бъде лишено от лична карта. Правата се избират за срок от 1 година до 1,5 години. Не се предвижда замяна на подобно действие с глоба. Водачът може да запази правата си само с него, ако бъде наказан след 15-дневен арест.

Оставен без лиценз за правото да управлява автомобила, не трябва да се опитвате да се качите зад волана. Това може да заплаши глоба в размер на 30 000 рубли, арест за петнадесет дни или извършване на задължителна работа за 100–200 часа.


Престъпления

Едно лице може да бъде лишено от правото да бъде на волана и съгласно указанията на Наказателния кодекс на Руската федерация. Това е посочено в член 264 от това законодателство. Според него лицето губи свидетелството си за управление на превозно средство, ако не се спазват правилата за движение, а превозното средство се използва неправилно в случаите, когато е нанесена сериозна вреда на здравето на друг гражданин.

получаване на права след лишаване

Срокът на това наказание се определя за срок до три години. Освен загубата на правото да бъде зад волана, следва наказание, включващо лишаване от свобода.

Счита за Наказателния кодекс и други видове престъпни деяния. Така че, лишаване от права за алкохолна интоксикация или наркотично състояние, ако те са довели до смърт на друг гражданин или увреждане на здравето му. Срокът, за който се отнема шофьорската книжка, може да продължи до три години. Определете този период, позволяващ тежестта на увреждането на здравето. Създава се само от съдебномедицински експерти по правилата, постановени в Решение № 522 от 17 август 2011 г.

Концепцията за увреждане на здравето

Според предприятията от Наказателния кодекс на Руската федерация шофьорите са лишени от правата си за шофиране в нетрезво състояние, които с действията си са причинили негативни последици, свързани с физическото състояние на гражданин. Такова наказание очаква и това, изгубен контрол, е абсолютно трезво.

Щетите за здравето, които представляват сериозна опасност за живота на гражданите, се считат за сериозни. Това може да бъде загуба на зрение, или реч, или слух, или някой от органите. След като нанесете такова нараняване, лицето става инвалид. Случаят, когато жертвата остава обезобразена, се счита за сериозно увреждане на здравето.

Във всички изброени по-горе случаи не само е лишаване от права, но и е подложена на наказателна отговорност по чл. 267 от Наказателния кодекс на Руската федерация. Шофьорът може да бъде зад решетките до четири, а ако жертвата е починала, до осем години.

Наказателната практика счита такъв термин за причиняване на вреда за здравето, свързана с умерена тежест. Такива действия включват лишаване на способността на човека да работи с 10-33% от нормалните му способности. Законът смята, че в такъв случай няма сериозна заплаха за живота на жертвата. Такъв акт попада в приложното поле на член 12.24 от Административния кодекс. Според него се налага глоба, чийто размер е от 2 до 2,5 хиляди рубли, или водачът е лишен от права за 1,5-2 години.

Има такова нещо, което причинява леко увреждане на здравето. Определението на този термин дава Наказателния кодекс. Според това законодателен акт в случай на леко увреждане на здравето, има краткотрайно влошаване за период от 6 до 21 дни. Загубата на работоспособност е възможна само с 10%. Водачът, извършил такъв инцидент, не може да остане зад волана за 1-1.5 години. Вместо това, той може да плати глоба, размерът на който е в диапазона от 1-1,5 хиляди рубли.

Процедурата за отнемане на правото за управление на превозното средство

Законодателството установява специална процедура, съгласно която се отнема шофьорска книжка. След извършване на престъплението е протокол. Това е последвано от процес, в резултат на който е взето решение за предаване или отнемане на удостоверението.

шофиране в нетрезво състояние Протоколът за извършване на престъпление се съставя от длъжностно лице от упълномощените органи. Такива действия се извършват съгласно чл. 28, ал. 3 от Административния кодекс на Русия. По правило тази функция се възлага на инспектора на КАТ. Той спира гражданин, когато извърши неправомерни действия и на място изготвя съответния акт. Този документ отразява информация за събитието, неговото време, дата и място. Посочват се и данните на водача, инспектора и свидетелите (ако има такива). Протоколът се позовава на член от кодекса или закона, съгласно който гражданин е лишен от правото да управлява превозно средство. В този случай, нарушителят е обяснено всичките си задължения и права. Ако шофьорът е възразил или е дал обяснение за извършеното нарушение, това се вписва и в документа, съставен от инспектора.

Освен това съставеният доклад се изпраща на съда по местопрестъплението. Водачът може да подаде заявление за посоката на документите до органа в друга област или град. В допълнение към протокола, всички налични материали по делото се изпращат на съда. Това могат да бъдат диаграми, видео или аудио записи и т.н.

Решение на съда

След извършване на престъплението на пътя всички материали попадат в съответния орган в рамките на 3 дни. Съдът се произнася с тяхното разглеждане, като изпрати на машиниста известие за времето и мястото на производството. На срещата гражданинът има право:
- запознаване с всички налични материали по делото;
- да използват правна помощ;
- предоставяне на събрани от него доказателства за невинност.

В резултат на съдебното заседание съдът взема решение за налагане на определено наказание или прекратява производството по това дело.

Действие на водача

Законът дава възможност на гражданите да бъдат запознати с причината за лишаването му от правото да бъде на волана и в какъв ред се извършва тази процедура. Предсрочното връщане на оттегления сертификат може да стане след обжалване на решение, взето от съдебен орган. Това се допуска в рамките на десет дни от получаването на този документ от по-висш орган. Ако шофьорът не е подал молбата, след определен срок за обжалване решението на съдебния орган влиза в сила. До този момент гражданинът има право да управлява кола или друго превозно средство.

Свидетелство за управление на МПС след лишаване от свобода трябва да бъде предадено на органа на КАТ. Това трябва да стане след три дни от момента, в който решението е влязло в сила. В противен случай отброяването ще започне само след оттеглянето на сертификата.

Как да върнем правата?

Получаването на шофьорска книжка след отнемането му се извършва в съответствие с клауза 1191, която е в решението на правителството на Русия от 14.11.2014 г. Този регулаторен документ установява основните принципи и установява реда, в който правата се връщат. След отнемане, когато основанията за конфискация на сертификат вече са загубени, човек трябва да премине през четири етапа:
- издържат изпити;
- подават заявление до КАТ;
- В определени случаи, предвидени от закона, да се предостави медицинско свидетелство, потвърждаващо липсата на противопоказания за шофиране;
- да получи правата на ръцете.

Първа стъпка

Получаването на права след лишаване е невъзможно без да се преминат изпитите на КАТ. Това условие е задължително за всеки, който е извършил престъпление както от административен, така и от наказателен характер. Изпитът се провежда в отдел "Пътна полиция". Ако тестът е неуспешен, повторен опит може да се извърши след седем дни.

Втора стъпка

Получаването на права след лишаване се прави при контакт с КАТ след 30-дневния срок след изтичане на присъдата. В този случай водачът трябва да напише декларация или да го представи в електронен вид. Документът съдържа информация за това коя точка от пътната полиция човек иска да получи своя сертификат.

Стъпка трета

На следващия етап водачът е длъжен да представи медицинско заключение, което му дава право да остане зад волана на автомобил или друго превозно средство. Този документ е задължителен за тези, които са били лишени от правата си:
- Пиян.
- за извършване на престъпление.
- За отказ за провеждане на медицински преглед по искане на инспектора на КАТ, по чието мнение лишаването от права е трябвало да доведе до лишаване от права.
- За злоупотреба с психотропни вещества, наркотици и алкохолни напитки след инцидента с участието му. Освен това, дори ако лишаването от права за алкохол и наркотици се е случило, когато те са били използвани след инцидента, но преди началото на съдебната експертиза.

Четвърта стъпка

След успешно преминаване на трите предходни етапа, шофьорската книжка се връща на собственика му в един от отделите на КАТ. Това става в деня на обжалването на гражданите.

пияни права За да получите правата на водача, той трябва да представи паспорт. Ако до този момент сертификатът е изтекъл, органите на КАТ издават нов валиден документ.