Църковна служба

19.05.2019

Служението в църквата е служене на Бога, което се състои от съответни ритуали и молитви. Тя отразява вътрешното религиозно съдържание. Храмовете са специално предназначени за църковна служба. Всеки ден в Православни църкви обществени, сутрешни и вечерни услуги.
Всяка служба в църквата се състои от три вида богослужение. Заедно те образуват дневния кръг на поклонението, започвайки от вечерта (от деветия час, вечернята и повечерията) и завършвайки с ежедневния (от третия час, шестия час и Божествената литургия). Между тях има още една сутрешна служба в църквата (половин нощ, почивка и първи час). Не е трудно да се прецени, че целият дневен кръг съдържа девет услуги.

църковна служба
Как е службата в църквата?

Православната църковна служба е заимствала много от поклонението на Стария Завет. Така нов ден започва не в дванадесет часа нощем, а в шест часа вечерта. Следователно дневният кръг на поклонение започва с вечерня. Това служение в църквата е важно, тъй като обявява основните библейски събития, започвайки от създаването на света, падането на Адам и Ева, заповедите на Моисей и завършва с служението на пророците. Православните енориани благодарят на Господ за деня, в който са живели.

Молитва за следващата мечта

След вечерята в църквите има ефемера. Какво е такава услуга? Това е един вид църква молитва за сън идва. Вярващите помнят слизането на Христос в Шеол и освобождаването на праведните от силата на Сатана.

Седем ежедневни услуги

Колко дълго служи службата в църквата

В полунощ се провежда третата служба на ежедневния цикъл - полунощната маса. Това служене трябва да напомня на събранието на Последния съд и второто пришествие на Христос. Matins се сервира преди изгрев слънце. Тази църковна служба е една от най-дългите. Тя е посветена на събитията от земния живот на Христос. На нея се предлагат многобройни молитви за благодарност и покаяние. Първият час се прекарва около седем сутринта. Тази услуга е кратка. Той припомня престоя на Месията в процеса срещу еврейския първосвещеник Каяфа. Третият час се сервира в девет сутринта. Тази служба е посветена на събитията в горната стая на Сион, където Святият Дух е слязъл върху другарите на Христос и в преторията на Пилат, където Божият син бе осъден на смърт. Шестият час се провежда в дванадесет часа следобед, а деветият час се сервира в три следобед. Този път се счита за момент на Христовата смърт на кръста. Затова тези услуги са посветени на това събитие.

Основно богослужение

Основната православна църковна служба в ежедневния цикъл е Божествената литургия. Тази божествена служба дава възможност не само да си припомним моментите на свещената история, но и да се обединим с Христос чрез тайнството на причастието, което според църковната традиция е било установено от него по време на Последната вечеря. Това служене се провежда между шестия и деветия час, в резултат на което тя се нарича и импоста.

Колко време ще продължи служенето в църквата?

как е службата в църквата

От 1-2 часа, в зависимост от самата услуга и храма, в който се провежда. Днес са направени някои промени в правилата на църковната харта. В енорийските църкви пасищата служат само в периода на Великия пост, а в навечерието на Великден нощта се прави една нощ. Деветият час също почти не се обслужва, а останалите шест божествени служби са обединени в три църковни служби.