Раждане на Европейския съюз: Договор от Маастрихт

02.03.2019

предпоставки

В края на 80-те години на миналия век дискусиите за интеграцията на европейските държави и техният потенциален преход към нов паричен и икономически съюз достигнаха специално ниво. По-специално през декември 1989 г. в хода на международните дискусии във френския Страсбург беше решено да се свика конференция, на която да участват представители на правителството. Основната му цел е да реши абсолютно всички политически и икономически спорни въпроси. Германският канцлер Хелмут Кол и френският президент Франсоа Митеран настояха за необходимостта от създаването на Европейския съюз преди всичко. В резултат на това на 7 февруари 1992 г. в холандския град Маастрихт е подписано споразумение, което е влязло в историята като Договора от Маастрихт. Тази дата се счита за рожден ден на Европейския съюз. Договор от Маастрихт

Същността на договора и изискванията за участващите страни

В допълнение към разделите, които предвиждат икономическо сътрудничество между страните, подписали документа, са включени и разпоредби относно правосъдието и външната политика. Страните, чиито лидери подписаха Договора от Маастрихт през 1992 г., одобриха и съгласуваха основните критерии, на които трябва да отговарят държавите, които желаят да се присъединят към тях. В този случай говорим за инфлацията, която не трябва да надвишава 1,5% в сравнение с Страни от ЕС където увеличението на цените е най-малко. Освен това, бюджетен дефицит не трябва да надвишава 3% от БВП, а публичният дълг - 60%. В допълнение, през последните две години преди присъединяването валутата на потенциален член на Съюза не трябва да се девалвира, а нейният обменен курс да не надхвърля колебанията, установени от един единствен паричната система.Икономика на ЕС

Обща валута и гражданство

Според документа икономиката на Европейския съюз трябваше да се изгради около единна валута за всички нейни участници, наречена евро. Освен това беше предвидена и организацията на Европейската централна банка, която е единственият орган за издаване на пари. Европейският парламент е призован да управлява съюза, който след подписването на договора е законодателен орган. Този орган следва да участва в приемането на всички важни международни споразумения. Договорът от Маастрихт предвижда други правомощия на европейското правителство. Що се отнася до гражданството, сега всяко лице, регистрирано в държава, която е членка на ЕС, се превърна в гражданин на Европейския съюз. Той получи право на свободно движение, както и пребиваване на територията на страните, принадлежащи към Съюза. Кои държави са в Европейския съюз?

Държавите-членки

Договорът от Маастрихт в много държави е ратифициран с трудности. На първо място, става дума за Франция и Обединеното кралство. Датчаните не подкрепиха подобна идея на референдум в страната. Едва след като Европейският съвет направи редица отстъпки по отношение на отбранителната политика, в Дания беше взето положително решение за второ гласуване. В държавите, където се изискваше само одобрение от страна на парламента, всичко вървеше сравнително гладко. За ратифицирането на споразумението изминаха малко повече от година и половина. Той официално влезе в сила на 1 ноември 1993 г. Говорейки за кои страни са Европейския съюз, Трябва да се отбележи, че към края на 2012 г. те са 27. По-конкретно това са Германия, Франция, Великобритания, Италия, Испания, Холандия, Белгия, Португалия, Австрия, Полша, Ирландия, Дания, Словения, Словакия, Чехия, Швеция. , Кипър, Гърция, Люксембург, Латвия, Унгария, България, Малта, Литва, Финландия, Естония и Румъния.