228 от Наказателния кодекс. Незаконно придобиване, съхранение, транспортиране, производство, обработка на наркотични вещества, психотропни вещества или техни аналози

18.02.2019

Употребата на наркотични вещества е реална заплаха за съвременното общество. Повечето млади хора, които все още не са на 30 години, умират от предозиране или други заболявания, предавани чрез кръвта след интравенозно приложение на различни токсични лекарства. Поради тази причина държавата сериозно затегна наказанието за притежание на наркотици, което предвижда чл. 228 от Наказателния кодекс на Руската федерация. Тя се прилага специално за зависими лица, които съхраняват и придобиват забранени вещества за собствена употреба без целта на продажбата им на други.

228 от Наказателния кодекс

основен

Наркотиците са особено опасни психотропни вещества, които могат трайно да унищожат предишния живот на човека и дори да доведат до смърт. По тази причина държавата затяга правните методи за борба срещу употребата и разпространението на психотропни вещества. Наказанието за притежание и производство, както и транспортирането на наркотици е предвидено в чл. 228 от Наказателния кодекс на Руската федерация. Неговата основна характеристика е да изправи пред съда тези, които носят опасни вещества с тях за собствена употреба и не преследват целта да ги препродадат на други хора. В същото време, наркомани, придобиване на забранени средства, сами не разбират факта, че те извършват неправомерно деяние, което разрушава тяхното здраве и живот. В допълнение, член 228 от Наказателния кодекс на Руската федерация предвижда доста тежко наказание за всички нарушители на закона.

пускане

При извършване на престъпление, посочено в чл. 228 от Наказателния кодекс на Руската федерация, лицето не може да бъде наказано за това, ако доброволно прехвърли придобитите лекарства на служителите на реда. Освен това нарушителят ще бъде освободен от наказателна отговорност, ако улеснява разкриването на извършените престъпни деяния, свързани с трафика на психотропни вещества. В този случай нарушителят на закона се спасява чрез тестова покупка, която се извършва от служителите на Министерството на вътрешните работи. В този случай лицето трябва да се свърже с лицето, което продава наркотици, и да закупи забраненото вещество от него за собствена употреба. След това преминете последното полицейски служители.

член 228 от Наказателния кодекс на Руската федерация последни изменения

Тази разпоредба на статията показва, че гражданите могат сами да избегнат наказанието и да помогнат на правоприлагащите органи в борбата с престъпността и трафика на наркотици.

структура

За да се привлече човек за незаконно придобиване на психотропни вещества, е необходимо да има всички признаци на извършено действие. Съставът тук ще бъде следният:

  • целта е човешкото здраве и обществото като цяло;
  • субектът е нормален човек, който е на шестнадесет години;
  • Цел - нарушение на правилата за трафик и закупуване на забранени вещества;
  • субективната страна е отношението на гражданите към съвършеното действие (то винаги е умишлено).

закон за психотропни вещества

При наличието на тези признаци на човек може да се привлече за това престъпление. В случай, че един от тези елементи липсва, съставът на зверството няма да бъде.

наказание

Законът за психотропните вещества гласи, че закупуването, съхранението и транспортирането на наркотични вещества и техните аналози се извършва само в съответствие с предписаните норми. Следователно, хората с наркотична зависимост и закупуването на незаконни наркотици подлежат на наказателна отговорност. Чл. 228, ал. 1 от Наказателния кодекс на Руската федерация се посочва, че наказанието за притежание, закупуване и преработка на наркотични вещества може да бъде под формата на глоба, поправителна и принудителна работа, както и ограничения и дори лишаване от свобода (до три години).

В случай, че размерът на придобитото вещество се счита за голям, тогава санкцията тук ще бъде по-значителна. Незаконната покупка и съхранение на наркотици може да струва на човек свобода за период от три или дори до десет години. Освен това съдът може да наложи допълнителна санкция под формата на глоба или ограничена свобода.

незаконно придобиване на психотропни вещества

Ако обемът на придобитата психотропна субстанция е впечатляващ, тогава санкцията тук е от 10 до 15 години в изолация от обществото. Освен това, нападателят може да бъде задължен да заплати глоба в размер до половин милион рубли, както и да ограничи свободата му след изтърпяване на мандата.

маркетинг

В този случай, това е сериозно злоупотреба, където наказанието за виновния може да бъде само под формата на изолация от хората. В допълнение, съдът има право да се обърне към осъденото лице и да наложи допълнителна санкция под формата на ограничаване на свободата му. Тъй като продажбата на наркотични вещества е особено опасно престъпление, което носи на дилърите големи печалби, но и унищожава живота и здравето на други, зависими хора. Като правило болните граждани се опитват да намерят пари, за да получат желаната доза. В допълнение, в името на наркозависимите отидете на кражба, грабеж и дори убийство, във връзка с което наказанието за този акт постоянно се засилва. По правило амнистията за наркодилъри никога не се удължава.

228, ал. 1 от Наказателния кодекс

В случаите, когато закупуването на забранени вещества се извършва в рамките на оперативните дейности, актът се квалифицира по чл. 30, чл. 228.1 от Наказателния кодекс. Коментарът, съдържащ се в кодекса, също посочва, че лицето няма да носи отговорност, ако лекарството е било използвано за лечение на животни. Освен това, изхвърлянето или напускането на забранени вещества на някои места без прехвърляне към други хора за употреба или последваща препродажба няма да представлява продажба.

промени

Кодексът на жестокостите през 2016 г. въведе различни иновации. В допълнение, законодателите не остават безразлични към проблема за съхранение и закупуване на наркотици, както е посочено в член 228 от Наказателния кодекс на Руската федерация. Последните изменения засягат само коментари, които се отнасят до такива обозначения като размера на забранено вещество, предназначено за преработка и последваща употреба. Основната цел на законодателите в този случай е да се затегне наказанието за извършване на престъпления срещу общественото здраве.

228 от Наказателния кодекс на Руската федерация в ново издание

интерпретация

Въпреки факта, че много хора разбират значението на всички понятия, предвидени в законите, обаче, нормите на чл. 228 от Кодекса за зверствата изисква по-подробно проучване. В допълнение, не всички граждани, дори и с висше образование, могат да разберат какво е съхранение и обработка, транспортиране и производство на наркотични вещества, и особено техните колеги. Следователно, чл. 228 от Наказателния кодекс на Руската федерация в новото издание дава малко повече внимание на тези понятия, отколкото преди. Например, складирането трябва да се разбира като притежание на лице от наркотично средство, което той се нуждае за собствена употреба, докато то може да е в гардероба му, в сейфа, в джобовете на дрехите. Рециклирането означава да се получи нещо друго от едно вещество, определено като незаконно средство за инжектиране, но без по-нататъшно пускане на пазара. Транспортът включва прехвърляне на наркотици от едно място на друго под покритие или в специални контейнери.

Съдебна практика

Проблемът с наркоманията в Русия е един от най-належащите. следователно правоприлагащи органи изпращат всичките си сили, за да предотвратят появата на нови престъпници и жертви, които са зависими от упойващи вещества.

228, ал. 1 от Наказателния кодекс на Руската федерация

пример

Гражданинът е употребявал наркотици дълго време. По време на приемането на следващата доза, която той не е имал под ръка, той решава да потърси помощ от своя приятел, който му помага да открие тази отвара. След като закупи лекарството, той използва част от него и оставя половината от него в джоба на джинсите си за нова инжекция. По това време той излиза на улицата, където е задържан от служители на правоприлагащите органи. Оказа се, че приятелят му е участвал в оперативни дейности. Един гражданин намери в джоба на забранено вещество. След което той написа изповед и даде показания. Освен това той по всякакъв начин е помогнал на разследването да разкрие други нарушители, което по-късно е признато от съда като смекчаващо обстоятелство. Той получи наказание под формата на глоба.