Какво е x-лъчение, неговите свойства и приложения

10.03.2019

Каква е природата на рентгеновите лъчи

тези електромагнитни вълни излъчвани с участието на електрони, за разлика от гама-лъчението, което е ядрено. Изкуствено рентгенови лъчи се създават чрез силно ускоряващи се заредени частици и чрез прехвърляне на електрони от един енергийно ниво от друга с освобождаването на голямо количество енергия. X-радиация Устройства, на които да стигнем X-радиация Това са рентгенови тръби и ускорители на частици. Нейните природни източници са радиоактивно нестабилни атоми и космически обекти.

История на откриването

Той е направен през ноември 1895 г. от един рентгенов германски учен, открил флуоресцентния ефект на платино-цианидния барий по време на работата на електроннолъчевата тръба. Той описва характеристиките на тези лъчи в някои подробности, включително способността да проникне в живата тъкан. Те се наричат ​​учени X-лъчи (рентгенови лъчи), името "рентгенови лъчи" остана в Русия по-късно.

Какъв е този тип радиация?

Логично е, че характеристиките на тази радиация се дължат на нейната природа. Електромагнитна вълна - това са рентгенови лъчи. Неговите свойства са както следва:

  • Отражение. Тези вълни на практика не се отразяват, когато падат върху повърхността перпендикулярно. Установено е, че при определени условия диамантът притежава свойствата на отразяващи лъчи. рентгенови свойства
  • Проникваща способност. Те преминават през непрозрачни предмети като метал, хартия, дърво, жива тъкан.
  • Абсорбцията. Колкото по-плътния материал преминава през рентгеновите лъчи, толкова по-висока е степента на абсорбцията им.
  • Може да причини флуоресценция (луминесценция) на някои вещества. Той изчезва след прекратяването на лъчите; ако светлината продължава след това, тогава този ефект се нарича фосфоресценция.
  • Способността да "осветява" филма е подобна на видимата светлина.
  • Йонизация на въздуха при преминаване през нея. В резултат на това той става електропроводим, този ефект се използва за установяване на дозата на радиация с дозиметри.

Рентгенови лъчи - вреда

Разбира се, по време на откриването и в продължение на много години след това никой не си представяше колко е опасно. рентгенови лъчи В допълнение, примитивните устройства, произвеждащи тези електромагнитни вълни, поради незащитения дизайн, създават високи дози. Вярно е, че учените излагат предположенията за опасността на хората от тази радиация дори тогава. Преминавайки през жива тъкан, рентгеновите лъчи имат биологичен ефект върху тях. Основното влияние е йонизацията на атомите на веществата, които образуват тъканта. Най-опасно този ефект е във връзка с ДНК на жива клетка. Ефектите на рентгеновите лъчи са мутации, тумори, радиационни изгаряния и др лъчева болест.

Когато се прилагат рентгенови лъчи

  1. Medicine. Радиодиагностика - "рентгенова снимка" на живите организми. Радиотерапия - ефекти върху туморните клетки.
  2. Science. Кристалографията, химията и биохимията ги използват за идентифициране на структурата на веществото.
  3. Индустрия. Откриване на дефекти в метални части.
  4. Security. Рентгеновото оборудване се използва за откриване на опасни вещи в багажа на летищата и на други места.