Какво отличава японския модел на управление

10.03.2019

Със сигурност всички ще се съгласят, че през последните няколко години една страна като Япония твърдо укрепи позицията си на световния пазар. Според експерти една от основните причини за този огромен успех е т. Нар. Японски модел на управление, който се фокусира предимно върху човешкия фактор. Трябва да се отбележи, че за целия период на формиране на тази държава са установени някои принципи и методи на работа, които от своя страна много точно отговарят на националните особености на този народ. Гражданите на тази страна са напълно уверени, че такъв успех е постигнат единствено благодарение на човешките ресурси. В допълнение, местната икономическа система винаги се характеризира с ангажираност към традицията и желанието да се създаде продукт с най-високо качество. В тази статия ще разгледаме подробно функциите японски модел управление.

Японски модел на управление Същността на японския модел на управление

  • Сред всички отличителни черти, в сравнение с опита на други успешни държави, експертите отбелязват вродената икономика и пестеливост. Такива лозунги се намират буквално на всяка стъпка. Освен това те са намерили своето приложение в икономиката на страната, тъй като японците винаги са се ръководили от идеята за създаване на продукт с най-високо качество.
  • От друга страна, японският модел на управление, както вече бе отбелязано по-горе, също играе важна роля в човешките ресурси. Нещо повече, за разлика от Съединените американски щати, където индивидуалната личност е от първостепенно значение, хората от страната на изгряващото слънце се ориентират предимно към групата. Както е известно, в Япония съществува постоянна традиция на подчинение на по-старото поколение, което също намира своето приложение в производствените групи.
  • същността на японския модел на управление Експертите твърдят, че поведението на всяка отделно представена личност е неразривно свързано с неговите непосредствени нужди. Така, за жителите на тази малка държава, характерната черта винаги е била приоритет на социалните нужди, независимо дали е внимание на другите или принадлежат към определена група. Следователно, те също възприемат всяка награда за труд (или стимул) чрез използването на социални отношения.
  • Важно е да се отбележи, че японският модел на управление взема предвид работата. Освен това често тази позиция е на първо място в живота. Жителите на земята на изгряващото слънце винаги са уважавали работата. За тях голямо щастие е отлична работа. Високият ритъм на работа, изключително строгата дисциплина и интензивността на работа - всичко това по никакъв начин не оказва отрицателно въздействие, както често се среща в европейците и американците. Както бе отбелязано по-горе, японците работят в малки групи, като се подкрепят взаимно, когато е необходимо. характеристики на японския модел на управление

заключение

В заключение следва да се отбележи, че японският модел на управление взема предвид и сегашното положение, включително и в света. Така че всеки служител счита за свой дълг да се научи да се адаптира към него. Много често в процеса на управление основните позиции се заемат от изучаването на всички нюанси на околната среда, за да се вземе впоследствие компетентно решение. Имайте предвид, че отношенията с партньорите се основават единствено на доверието.