Видове и видове конфликти

02.03.2019

Конфликтология днес се подготвя за селекция в отделна наука. В този случай е необходимо да се дефинира ясно какво е това, какви видове и типове са, с други думи, обозначаване на обекта на изучаване на тази наука.

Давай по-далеч, трябва да разбереш причините и различията на различните спорове, на какви основания те възникват и по какви начини могат да бъдат решени. Все пак, всеки знае, че няма трудни ситуации, просто трябва да знаеш с какво сме изправени.

типове конфликти

Първо, нека разгледаме самото понятие за конфликт. Видовете конфликти в обществото след това ще станат по-ясни и по-очевидни за нас.

Така че конфликтът често е несъответствие между интересите на двама или повече хора, чиито интереси не съвпадат по отношение на конкретен случай, събитие, цел и т.н. Това е ситуация когато има разлика в мненията, които не могат да бъдат удовлетворени едновременно. Както знаете, такива разногласия могат да имат както положителни, така и отрицателни последици, засягащи нашия живот и решения.

Причини и видове разногласия

Причините и типовете конфликти са тясно свързани. Първият засяга главно как ще се реши ситуацията. Идентифицирането на причината за конфликта ще помогне не само за разрешаването му, но и за предупреждаването му в бъдеще. Ясно е, че без да знаем истинската същност, няма да можем да се справим ефективно с това и, въз основа само на теория, това също няма да бъде направено. Не забравяйте да се нуждаете от специални познания за психологията на събеседниците, ако говорим за междуличностни спорове.

видове конфликтни концепции

Практиката показва, че човек не трябва да се намесва в нечий спор, тъй като опитът за разрешаване на друг конфликт може само да го влоши. Въпреки това, понякога това може да помогне за разрешаването му: едно ново мнение и поглед върху ситуацията могат да доведат до конфликтни събеседници към едно решение и това ще сложи край на несъгласието.

На първо място, помислете за тези видове социални конфликти с които сме много запознати. Ние всички живеем в обществото. Всеки ден общуваме с десетки хора, а някои хора прекарват деня си изключително сред хората. А за обществото несъгласието е природен феномен, без който никой от дните ни не може.

Има такива видове личностни конфликти:

 1. Личностни.
 2. Междуличностни.
 3. Личност и група.
 4. Група.

Вътрешноличностен конфликт

Този вид конфликт може да бъде описан като лична, лична конфронтация. В този случай в нея участва само един човек - вие. Става дума за нашите чувства, нужди, специфични цели и мотиви, които не винаги работят хармонично и заедно. В крайна сметка, вие ще се съгласите, често имаме желание, което не е осъществимо по редица причини, а въпросът не е дори в наличието на възможности, а в някои от нашите мисли и чувства.

типове конфликти на личността

Тук има конфликт със себе си, който ни тласка към необмислени действия, или, обратно, да се отречем от действия, които по-късно съжаляваме. Това е противоречие на ума и сърцето, физическите нужди и моралните принципи и т.н.

Доста често такъв конфликт може да възникне във връзка с работата на човек. Когато неговата позиция или роля в организацията налага твърде високи изисквания, които не могат да бъдат изпълнени за „техните“ причини.

Обмислете един пример: противопоставянето на ролята на „семеен човек“ и „добър работник“. Тя присъства и е присъща на много от нас. Когато искате да прекарвате повече време със семейството си, да обръщате дължимото внимание на семейството си, работата ви кара да останете до късно, да ви накара да останете по-дълго и това води до вътрешноличностни конфликти.

Междуличностни конфликти

Различни видове конфликти се вливат в живота ни всеки ден по различни начини. Но тази гледна точка може да се каже, че е най-подходящата и „популярна” днес.

видове социални конфликти Междуличностният спор е спор между двама души по каквато и да е причина, било то морална или материална. Ако говорим за сферата на работа, често става въпрос за спорове между ръководители и подчинени, колеги или кандидати за една позиция, конкуренцията е и един вид конфликт.

Описаните ситуации също могат да бъдат описани като видове конфликти в една организация, тъй като всяка организация има свой персонал, който по своята същност е напълно различен човек - индивид. Следователно не е изненадващо, че разногласията и споровете възникват доста често. Характерно е да се твърди, че различията в хората са в основата на появата на конфронтации.

Конфликтът между индивида и групата

основни видове конфликти Тези видове конфликти са по-рядко срещани, но все още присъстват в живота ни. В този случай мирогледът, или по-просто, позицията на един човек противоречи на мнението на останалата част от групата хора, например, сред служителите на един екип или членовете на семейството.

От друга страна, такъв спор може да възникне поради неспазване на установените правила. Както знаем, всеки създаден екип има свои правила и морал, които се формират от известно време. Когато пристигне нов човек, той мълчаливо се задължава да се подчинява на общите правила и на всички девиантно поведение разглеждан като опит за разединяване на екипа (разбира се, на подсъзнателно ниво), поради това има разногласия между хората.

Групов конфликт

Ако наричате видовете конфликти в организацията и личността, тогава този вид несъгласие може да се нарече общо, което може да се случи навсякъде.

Това е конфронтация на групи, формални и неформални, които присъстват във всяка компания и в обществото като цяло.

В тази ситуация различните клонове на организацията могат да се сблъскат, например, с мениджмънта и подчинените, неформални асоциации в екипа (всеки знае ситуацията, когато екипът е разделен на няколко групи, обединени от едно мнение по време на обсъждането на конкретен проблем).

Други видове социално несъгласие

Горните са основните видове конфликти. Това са най-често срещаните житейски ситуации, с които се сблъскваме, независимо дали ги искаме или не, но често ги намираме сами и въз основа на това изграждаме личния си опит и придобиваме знания.

Видовете социални конфликти предполагат и различна класификация, в зависимост от сферите на човешката дейност, според които противоречията се разделят на следните групи:

 1. Политическа.
 2. Социално-икономически.
 3. Национална етническа принадлежност.
 4. Interstate.

Политически конфликт

Такъв конфликт може да възникне понякога. разделение на властите постигане на желаните висоти в тази област, борбата за влияние и авторитет. Също така, тези разногласия възникват почти винаги и всички ние ги наблюдаваме.

Основното е, че политиците са целеви хора, които ясно формулират своите цели и стремежи. И винаги има конкуренция и широка борба. Това може да се случи между някои клонове на властите, определени групи (което е групов конфликт, който ние разглеждахме по-горе), в самия парламент и т.н.

Социално-икономически конфликт

типове поведение в конфликт Тези видове конфликти са свързани преди всичко с материалното благосъстояние на всеки гражданин на страната, и всъщност всеки човек в света.

На първо място, те се отнасят до заети хора, които са много загрижени за нивото на заплатите си, за всички плащания, пенсии и социални. В този случай конфликтът често е причинен от несъответствието между заплатите и вложените в него сили, интелектуалните способности, личните качества и амбициите и други неща.

Национален етнически конфликт

Подобни разногласия възникват въз основа на защитата на интересите на расите и нациите. Това включва понятието расизъм, който, за съжаление, никога няма да бъде премахнат. Има и ще има хора по света, които презират други народи заради разликата между религии, цвят, традиции и обичаи. Това е много погрешно, но нищо не може да се направи. За щастие, повечето хора са абсолютно мирни и се отнасят към всички еднакви.

Заслужава да се отбележи, че тези конфликти обикновено се разделят на два подвида - хоризонтален и вертикален. Хоризонтално възниква между етническите групи и вертикално - това е разногласието между държавата и групата, например, чеченците.

Междудържавни конфликти

причини и видове конфликти Отделна група е да подчертае конфликтите между държавите. Причините за тях могат да бъдат всички от горепосочените конфликти и други фактори, които заедно стигат до противоречие между интересите на две или повече страни.

Колкото и да е обидно, но този вид спорове, които често възникват между основните клонове на държави, водят до отговорност на всички граждани. Последствията от тези разногласия са войни, кризи и неизпълнения, ограничаване на сътрудничеството между страните и много други.

В тази ситуация ООН, която е международна и има правомощия да се занимава с нея, се занимава с всички подобни спорове. Тази организация не е предназначена само за това разрешаване на конфликти, но и за да ги предотврати.

Видове разрешаване на конфликти

Сега да преминем към процеса на разрешаване на конфронтациите. Въз основа на предоставената по-горе информация, ние придобихме знания за техните възможни видове и сега ще бъде по-лесно да се работи по един конкретен. В края на краищата, способността ни да разграничаваме видове и видове конфликти ще ни помогне в това.

Главно класификацията на видовете несъгласие се основава на поведенчески стратегии, които човек използва за тази цел. Можете да следвате различни пътища, но съответно резултатът ще бъде различен.

Видове разрешаване на конфликти

Видове поведение в конфликта

Поведение може също да бъде различно в процеса на съзряване, престой и разрешаване на конфликти.

В един спор е полезно да се посочат няколко поведенчески стратегии, които водят до различни последици.

 1. Компромис. Този тип се постига чрез отстъпки от двете страни.
 2. Адаптацията. В този случай една от страните се отказва от своите интереси и трябва да се адаптира, адаптира и преструктурира интересите си към интересите на друго лице, т.е. Ако говорим за семейството, тогава понякога е допустимо. видове конфликти в организацията Е, ако говорим за други области на живота, това не винаги е подходящо, тъй като е демонстрация на слабост. Това не означава, че е необходимо да се бърза с човек с юмруци, сила може да се покаже и морално.
 3. Сътрудничество. Тук поведението се основава на търсенето на някаква обща полза, която ще даде възможност за намаляване на конфликта до „не“. Тази "процедура" може да се осъществи на няколко етапа и да бъде дългосрочна, но рано или късно ще доведе до желания резултат.
 4. Без да обръща внимание. Този тип поведение предполага, че човек не желае да влиза в конфликт, но, като го избягва, той само провокира още повече. В крайна сметка, същността на разрешаването на конфликти е да се елиминира неговата първопричина. И без сътрудничеството на двете страни това няма да се случи.
 5. Съперничество. Това е най-грубата форма на взаимодействие, когато хората продължават да стоят сами и не са подчинени един на друг. Това заплашва, че конфликтът изобщо няма да бъде разрешен. Защото, преследвайки тази цел, рано или късно ще е необходимо да се съгласим. И ако това е неизбежно, тогава защо да чакаме някой да се "счупи". По-лесно е да се стигне до компромис или сътрудничество, ако конкуренцията е толкова силна.

Какво трябва да се направи за разрешаване на конфликта

Сега ще представим приблизителна стъпка по стъпка схема за решаване на междуличностните различия. Важно е да запомните, че такива ситуации не се разрешават чрез викане или нападение. Необходимо е да се отнасяме с разбиране към човека, защото той дори не знае, че конфликтът е бил пивоварен, и е направил всичко не от зло. видове и видове конфликти

Можете да опишете конкретни действия чрез банална ситуация: да говорите прекалено силно по телефона на колегата си в офиса.

 1. Определете, че проблемът все още съществува за вас и това може да предизвика спорове (шумът отвлича вниманието от работата).
 2. Помисли какво ще кажеш. Не забравяйте, че трябва да говорите съвсем спокойно и умерено, показвайки разстроен, а не гняв или омраза към друг човек. Раздразненият тон никога не е довел до мирно разрешаване на конфликти без последствия.
 3. Изяснете на друг човек, че възниква проблем, който изисква незабавно разрешаване. Бъдете основани на три страни на израза: поведение (когато телефонът звъни и разговорът започва ...), последствията (... не можете да се съберете и да работите с висока ефективност ...) и чувства (... което отнема повече сила и енергия и разваля настроението).
 4. Не позволявайте на човек да променя темата на разговора, защото той може да започне да избягва и да не признава съществуването на конфликт, обяснявайки в нашата ситуация, че "всеки прави това".
 5. След това е да се предложи изход от ситуацията, да се отбележи, че е неприятно за всеки човек. Кажете ми например, че човек може да напусне стая по лични въпроси. Вземете го като правило в екипа си, организирайте заедно.

Така че в тази ситуация можем да заключим, че всеки конфликт може да бъде решен чрез преговори и компромис, общ знаменател, който свежда спора до "не". По този начин можете да разрешите всеки вид конфликт.