Социален конфликт. Причини и начини за разрешаване

30.04.2019

Преведено от латински, терминът "конфликт" се превежда като сблъсък. Сблъсък на сили, убеждения, мнения. Ако говорим за социален конфликт, трябва да отбележим, че той е неразделна част от живота на обществото, източник на промяна, проявление на социално взаимодействие характеризиращи се с развитие на противоречия, засилване на противоположните интереси и тенденции както на отделните лица, така и на социалните общности. В зависимост от областите на несъгласие, всички конфликти могат да се класифицират, както следва:

  • Социален конфликт с външната среда. Лицата, които съставляват една група, изпитват външен натиск от установените административни, икономически и културни норми и са в конфликт с институциите, които ги подкрепят.
  • социален конфликт Конфликт между групите. Един от най-често срещаните видове социални конфликти, в който представители на различни групи влияят помежду си, за да привлекат привърженици.
  • Конфликтът е личен. Среща се на ниво индивидуално съзнание, вътре в личността. Разногласията от този вид, като правило, възникват въз основа на напрежението в ролите и прекомерната зависимост.
  • Междуличностни конфликти. Тя се характеризира с различия между двама или повече членове на група или групи. Това е конфликт лице в лице, като в бокс.

Причини за социален конфликт

причини за социален конфликт По правило те произтичат от свойствата на човешката природа. Психологическите причини за социалните конфликти засягат интересите на много хора. Те се проявяват както в преследването на власт и лидерство, така и в баналната несъвместимост и антипатия. Социалните причини за конфликти се появяват под формата на сблъсък на статуси, борба за промяна на идеи и ценности и противоречия, основани на материални интереси. Нарастването на социалното недоволство, поради оригиналността на обществото, диференциацията на нивата на доходите, престижа, властта и статуса води до различни кризи, а понякога и до войни. Следователно средствата за разрешаване на конфликти са мирни и въоръжени.

Социални конфликти и начини за тяхното разрешаване

социални конфликти и начини за преодоляване

Конфликтът е неразделна част от живота на човешкото общество. Всеки социален конфликт е индивидуален по свой собствен начин и съответно пътищата от него трябва да бъдат абсолютно конкретни, адаптирани изключително към тази ситуация. И въпреки това е възможно да се откроят някои модели на разрешаване на конфликти, определен общ алгоритъм на действия. Например, възстановяване. Значението му е в завръщането на обществото в ситуацията преди конфликта. Разбира се, не е възможно напълно да се върне предишното състояние на обществото, но си струва да се опитат да запазят основните форми на социалния живот, като се вземе предвид новата ситуация. Друг начин за разрешаване на конфликта е ненамесата, т.е. чакането. Това е начинът да се маркира времето с надеждата, че всичко ще се формира само по себе си. Нейната същност може да се дефинира като позволяваща на „кораба“ да се удави тихо от себе си. Изненадващо, при определени обстоятелства, подобен път може да доведе до положителни резултати под формата на структурни корекции и сключване на нови договори. И накрая, най-активният и ефективен начин за разрешаване на социалните конфликти е актуализацията. Тя се изразява в пълното отхвърляне на всички стари и развитието на новото. За да я приложим, важно е да видим перспективата, да имаме изключителна воля и ангажираност към глобалните промени. Общата стратегия за излизане от социалния конфликт ще бъде ефективна само в случай на компетентна комбинация от трите пътя.