Съотношението на категориите "мозък" и "психика"

23.02.2019

"Мозъкът" и "психиката" са ключови понятия в съвременната психология и тяхното взаимодействие е един от най-належащите въпроси на съвременната наука. Еволюцията на теорията на психофизиологията е преминала един труден път, по време на който психологичните и физиологични явления след това се идентифицират помежду си, след което се разпознават като диаметрално противоположни, автономни явления. Но човешката психика е продукт на мозъчната дейност; от своя страна, нервната система е нейният субстрат. Неразривната връзка на тези две понятия е безспорна. Мозък и психика За по-подробно обяснение на спецификата на взаимовръзката между мозъка и психиката е необходимо да се разгледа по-подробно структурата на нервната система.

Структурата на нервната система

В най-широк смисъл тя включва централната нервна система представени от мозъка и гръбначния мозък, както и от периферните. Brain, на свой ред, разделен на функционални отдели, той съдържа рефлексни центрове, които координират работата на вътрешните органи и тъкани. Гръбначният мозък контролира дейността на мускулите и органите на тялото. Периферната система е представена от нерви, които служат като връзки между изпълнителните органи на тялото и централната нервна система, както и предават нервните импулси по аферентни и еферентни пътища, като осигуряват взаимодействието на организма с околната среда. Говорейки за подходите за изследване на мозъка, заслужава да се отбележи, че в съвременната психология локализацията и холистичните подходи се открояват най-ясно.

Съвременни подходи към изследването мозъка. Локален подход

Човешката психика Съгласно разпоредбите на локализационния подход има строго съответствие между областите на мозъка и функциите, които те изпълняват. Като потвърждение на тази теория има данни, получени от изследване на здравословното състояние на пациентите: хората с увреждане на същите части на мозъка са имали психично разстройство, проявено в поведенчески разстройства, дефекти в възприятието на реалността и др. и други подобни заболявания на тялото. Именно това обстоятелство дава възможност да се прецени, че мозъкът и психиката са наистина взаимосвързани толкова много, че е невъзможно да ги разглеждаме изолирано един от друг.

Психично разстройство Холистичен подход

Холистичният подход разглежда мозъка като неразделна субстанция, чиито функции не могат да бъдат свързани с една или друга от нейните подразделения. Като доказателствена база, поддръжниците на холистичния подход използват данни за птиците, чието поведение е напълно възстановено известно време след отстраняването на мозъчната кора, независимо от местоположението му. Така се стигна до заключението, че "развитието" на ума от мозъка е процес, който не се различава от дейността на който и да е друг орган (например, производството на жлъчка от черния дроб). Както виждаме, и двата подхода считат, че мозъкът и психиката са понятия, ако не са идентични, тогава възможно най-близо един до друг.