Държавни клонове - бариера от узурпация

04.06.2019

Историята на нашата цивилизация е доста богата на примери за страдания, причинени от действията на властови структури, късоглед, егоистичен, циничен. Много от тези проблеми са не на последно място причинени от липсата на контрол над управляващите партии. Осъзнаването на този фактор в новото време накара мислителите да стигнат до идеята, че клонове на правителството хората трябва да бъдат върховният носител на властта и нейният източник, докато правителствените органи трябва да се разглеждат като негови служители. Развитието на тези идеи доведе до появата на републиканска форма на управление. В същото време понятията за избор на правителство и принципът на равенство пред закона не са достатъчни. Вече най-новата история на планетата познава многобройни примери за узурпация на властта. Теоретичните изследвания на философите от политическите науки и тъжният опит на диктаторските режими доведоха световната общност до убеждението, че клоновете на държавната власт трябва да бъдат разделени.

История на идеята

Строго погледнато, прототипът на концепцията е роден в древен Рим, където сенатът и консулът се противопоставят, като имат различни правомощия. Но с падането на това състояние много от постиженията на древния свят бяха загубени. изпълнителната власт цивилизация. Само хиляда години по-късно, отдавна забравени, както и много нови социално-политически идеи, започнаха да се появяват отново в Европа. Фактът, че клоните на правителството трябва да се разделят в държавата, за първи път се говори за Чарлз Монтескьо и Джон Лок. Важно е идеята да се развива едновременно с различни политически теории от либерален и левичарски характер. До 20-ти век, когато демократичните начала триумфираха в почти целия западен свят, народите навсякъде започнаха да избират републикански форма на управление и, съответно, отделни клонове на правителството.

Текущо състояние на нещата

Днес елементите на републиката някак си доминират почти всички части на Земята. Единствените изключения са някои консервативни монархии. На практика републиканските органи съществуват поне в три основни области: законодателната (парламентарната), както и съдебната власт и изпълнителната власт, представлявана от правителството и министерствата. Важно е различните елементи на правителствените структури, докато си взаимодействат помежду си (като министрите на кабинета с парламента), да не се допускат процедури, при които едно от клоновете на правителството има преобладаващо и едностранно влияние върху другото. клонове на правителството Смисълът на разделението е именно в тяхното автономно функциониране. По този начин разделянето на правителствените структури на правителствени структури е допълнителна бариера, която пречи на евентуалното му узурпация от едно лице или група.

Разнообразие на републиканските системи

Въпреки бързите процеси на глобализация, техните собствени цивилизационни характеристики все още остават в различни части на света. Нещо повече, някои държави органично съчетават идеята за парламента, която им е чужда от самото начало, с особеностите на тяхната култура. Например, африканските страни, държавите от мюсюлманската Източна или Югоизточна Азия. Така, в Китай, в допълнение към трите по-горе, има и правни, контролни и някои други клонове на правителството. Подобни допълнителни структури съществуват и в много други страни, включително и в Европа.