Реактивно движение: от сепия до ракета

10.03.2019

Jet задвижване Реактивно движение: нарушаване на установени стереотипи

Бързото развитие на науката и технологиите, което започна през втората половина на ХХ век, в много отношения променя съзнанието на хората. Например, при споменаването на термина „реактивно задвижване“, ракета или мощен трансатлантически самолет се издига пред човека на улицата. Но тази дума е свързана не само с техносферата, но и с дивата природа.

Концепцията и същността на реактивното задвижване

В най-общата си форма реактивното задвижване е специален вид двигателна активност когато някоя част от него се отдалечи от обект, движещ се с определена скорост. В този случай много важен нюанс е, че реактивната сила, произтичаща от това, по никакъв начин не е свързана с външни тела. От горното определение можем да заключим, че този тип движение може да бъде присъщо не само в техническите обекти, но и в редица живи организми.

Jet е поддръжката Примери за реактивно задвижване във външния свят

Реактивното движение в природата е много удобно за изучаване на примера на сепия. Неговото движение във водата се основава на факта, че след постъпването на течност в хрилете, тя се натрупва в специален участък на тялото и в подходящия момент се освобождава силно в околното пространство. След такава “изпускателна тръба” сепията започва да се движи в посока, обратна на посоката на струята. По същия начин има движение и най-големият мекотело на Земята - калмари.

Началото на използването на реактивна енергия в ежедневието

В техническата сфера реактивното задвижване се превърна в една от основните предпоставки за създаване на ракети. Първите експерименти с тях датират от първото хилядолетие на нашата епоха, когато в Китай бамбуковите тръби се пълнят с барут и се използват за развлекателни цели.

Приносът на руските учени за развитието на теоретичните основи на проблема

Истинските реактивни движения обаче станаха популярни в научната общност през миналия век, когато руският учен К. Циолковски предложи да го използва не само за да издигне ракета над Земята, но и да я изпрати в космоса. С. Королев успява да осъзнае идеите на своя учител, под чието ръководство през 1957 г. е изстрелян изкуствен спътник на Земята, базиран само на ракета.

Jet задвижване в природата Принципът на реактивното задвижване в ракета

Как се движи прочутият "R-7", който му помага да преодолее силата на гравитацията? Даден е реактивен двигател самолет Това е възможно не само поради неговите конструктивни особености, но и защото значителна част от теглото му е гориво и окислител. По време на изстрелването и по-нататъшното полет горивото, което гори, се превръща в газ, който притежава изключително високо налягане. Поради неизбежната разлика в налягането в специалната горивна камера на горивото и в заобикалящото го пространство, се избутва мощна струя и кара ракетата да се движи.

Основните перспективи на ракетната наука

На практика един по-продуктивен вариант се оказа ракета с няколко етапа. Това позволява не само да се развиват по-високи скорости, но и значително да се увеличи обхватът на движение на самолета. Обикновено най-голямо количество гориво се поставя в първия етап, тъй като най-трудният етап от полета е само началото. Когато устройството развива необходимата скорост, този етап се изключва и движението на струята продължава за сметка на следващите етапи.