Движението на декабристите: причините и значението

02.03.2019

Декебристското движение изигра огромна роля в изказванията на руския народ. Отечествената война ясно показа на много от участниците, че е възможно да се живее много по-добре, че при същия режим на управление нивото на съществуване на хората в някои държави може да бъде значително по-високо, отколкото в други. Декабристко движение

Декембристко движение: организации

Кой първи осъзна необходимостта от промяна на социалната структура? Разбира се, служителите на охраната. Както беше споменато по-горе, след пътувания в чужбина, те осъзнаха, че страната и хората вече не могат да живеят по този начин. Първата организация се появява през 1818 година. Но съставът му беше малък. След неговата реорганизация се появява друго движение, но то не води до решителни действия. И сега, две известни общества, „Южният“ и „Северният“, водят хората към въстанието на прочутия Сенатска площад. Те символизираха регионите на страната. Така Южноа кампанията се провежда в Украйна и Южна Русия, а Северното е основно отговорно за Санкт Петербург. Лидерите на организацията отдавна и упорито избират плана и времето на въстанието. Но всичко се случи неочаквано ... стойността на движението на декабристите

Причини за движението на декабристите

Какво е повлияло на появата на такива радикални идеи? Заслужава си да припомним, че декабристите подкрепиха свалянето на автокрацията или ограничаването на властта на този режим с конституцията. Те също се бориха премахването на крепостничеството. Движението на декабристите беше насочено към широките маси, но само негови служители и войници станаха негови участници. Какви са причините за такива решителни действия? Първо, това не е напълно успешна вътрешна политика на император Александър. Неговите реформи, или по-скоро тяхното отсъствие, повлияха на факта, че обществото се считало за изостанало и неразвито. Второ, чуждестранните кампании на руската армия след войната показаха на офицерите как живеят хората в Европа и ги въведоха държавна система други страни. На трето място, идеите на просветителите придобиват популярност. По този начин движението на декабристите беше повлияно от редица проблеми, които дълго време се бяха запалили в страната. Нерешителността на Александър и образцовият световен ред на западните страни избута най-високите слоеве на населението в борбата за по-добро съществуване, и не само за себе си, но и за целия народ. Ето защо Декабристко въстание обикновено се нарича Първа революция или Благородната революция. причини за движението на декабристите

Стойността на движението на декабристите

Както бе споменато по-горе, това въстание беше първото изпълнение на благородните слоеве на обществото. Именно те първо показаха решителност и постоянство. Но въстанието се разпаднало и лидерите на движението били екзекутирани. Но поражението на декабристите не засенчва стойността на техните личности в историята. Тази презентация показа как да се борим за правата си. Това бе началото на развитието на руската революционна мисъл. И така, имената на тези прогресивни хора останаха завинаги в паметта на руския народ. Декебристското движение е важна връзка във веригата от революционни събития. Благородната революция помогна на хората да осъзнаят, че мислят за своето съществуване и че се борят за правата си.