Пазарно равновесие - ключът към успешна икономика

09.03.2020

търсене

Пазарното равновесие е определено състояние на пазара, характеризиращо се с равнопоставеност на обема на търсенето и стойността на предлагането. В същото време търсенето на стоки се изразява в желанието и способността на потребителя да закупи определено количество от него на определена цена за определен период от време. Търсеното количество се изразява в количеството стоки, които потребителите се съгласяват да купуват на определена цена в рамките на определен период. Пазарното равновесие се отразява в търсенето, което се проявява в две форми: като индивид, познат под израза "търсенето на определен предмет"; под формата на пазар под формата на интерес на всички купувачи, без изключение, към даден продукт. пазарно равновесие Като фактори, които оказват значително въздействие върху търсенето, е обичайно да се посочат следните: вкусове, предпочитания на потребителите, както и техните доходи; цени за допълнителни и взаимозаменяеми стоки; информация за продукта; време на консумация. С промяната на други фактори при постоянна стойност на стоките е възможно самото търсене да се промени. Следователно, в резултат на това потребителите могат да закупят продукти в по-големи количества в сравнение с предходни периоди (за същата цена или за по-висока цена).

общо пазарно равновесие оферта

Пазарното равновесие не може да съществува без такова нещо като предложение, което е желанието на производителя да продаде определено количество стоки на определена цена за определен период от време. Сред факторите, които оказват известно въздействие върху предложението, е обичайно да се подчертае следното: промени в цените на производствените фактори, сезонни промени, субсидии, данъци, промени в цените продукти характер.

Държавно регулиране на пазарното равновесие

Пазарното равновесие от страна на държавата се регулира с помощта на такива инструменти: субсидии, данъци и фиксирани цени. Данъците се считат за най-цивилизовани от тези инструменти, тъй като те не ограничават напълно обхвата на дейностите на икономическите агенти и като резултат не нарушават поминъка на различните видове пазарни процеси. ефекта от данъците върху пазарното равновесие Въздействието на данъците върху пазарното равновесие може да се разгледа на примера с въвеждането на акциз, платен от продавачите и купувачите. По-малко ефективен механизъм за влияние на държавата върху общото пазарно равновесие е приемането на фиксирани цени, тъй като тук е възможно да се повлияе на действието. пазарни механизми промяна в този процес на постигане на равновесие. В случай на държавно фиксиране на фиксирани цени, този механизъм се реализира по два начина: чрез одобряване на горните и долните граници на цените. Максималната горна граница на цената е разположена под нивото на равновесната цена, тя е настроена да защитава интересите на бедните. Определянето на долната граница помага да се определи цената над равнището на равновесие.