Линейна и въздушна перспектива в чертежа

06.03.2019

За щастие способността за правилно изобразяване на пространството и запълването на обектите е умение, което трябва да се придобие. Перспективата в чертежа се изучава според теориите и формулите; както веднъж в училище всички се научиха да пишат и да броят правилно, можете също да научите как да рисувате и рисувате правилно.

Понятие за перспектива

Перспективата важи не само за рисуване и други типове на чл. По същество това е техника за правилно предаване на пространствен обем в равнина. Приложена към визуалните изкуства, перспективата в рисуването и рисуването е художествено изкривяване на пропорциите на обекти и тела в съответствие с визуалното им възприятие.

перспектива в чертежа

За първи път художниците мислят за по-реалистично отражение на реалността във фигурата в епохата на проторенесанса, а до края на Висшия Ренесанс съществуват развити теории, видове и правила на перспективата. Те се фокусираха не само върху формата на обектите, но и върху техните цветове и ниво на детайлност.

Видове перспективи

Преди въздушната и директна линейна перспектива в чертежа стана норма, картините, които бяха предимно икони, бяха написани по стандартни правила с огромен брой конвенции в образа. Много често се използва обратната перспектива, която прави изображенията изкривени и “плоски”.

След изготвянето на основните правила за линейна и въздушна перспектива в изкуството, имаше нужда от по-сложни и сложни образи, които изискват промяна на обекта в съответствие с други условия. По този начин концепцията за перспектива получи по-сложна дефиниция, която вече не е лесно да се раздели на линейни и въздушни.

перспектива в чертежа

В съвременното изкуство се споделят няколко вида перспективи - някои от тях се отнасят до промяна на формата на изобразения обект, други - до изкривяване на цветовата палитра.

Промяна на обектите

В зависимост от разстоянието, ъгъла на видимост и повърхността, върху която са изобразени обектите, се използват различни видове перспективи, сред които:

1. Линейна перспектива - геометричен метод за конструиране на пространствени обекти в равнината, използвайки прави линии. За линейна перспектива, центърът е важен - фиксирана точка (или няколко), в която линиите, изпълнявани в обекти, които са отдалечени от предния план, се събират.

Има няколко вида линейни перспективи:

  • Директно - центърът на перспективата е на линията на хоризонта, която съвпада с нивото на окото на наблюдателя. Всички линии, простиращи се през обекти, които равномерно се отдалечават от предния план, се събират в тази точка.
  • Обратно - центърът на перспектива се намира в окото на наблюдателя, така че изглежда, че обектите се увеличават и разширяват, когато бъдат премахнати. Обратната перспектива е използвана във византийската и руската иконопис и има за цел да създаде символичен образ на „незначителността” на наблюдателя в сравнение с изобразената реалност. Когато се използва обратна перспектива, може да има повече от една хоризонтална линия, както и много фиксирани гледни точки.
  • Ъглово - използва се при предаване на пространствено изображение на обект, стоящ под ъгъл към зрителя. Геометричната конструкция на ъгловата перспектива е много по-сложна, отколкото директна или обратна.

линейна перспектива в чертежа

2. Панорамна перспектива - използва се за изграждане на изображения на цилиндрична или сферична повърхност. Когато се използва панорамна перспектива, гледната точка се намира в самия център на кръга, като линията на хоризонта се определя от непосредственото или желаното ниво на окото на наблюдателя.

3. Сферична перспектива - изкривяване на реалното пространство, в което центърът на перспективата винаги е на нивото на окото на наблюдателя и в самия център на образа. Единствените прави линии в сферична перспектива са основните вертикали, хоризонтални линии и дълбочини. Всички права линии се събират в централната точка, а линиите, които не минават през нея, имат извита форма, и колкото по-близо до ръба на изображението, толкова по-силен е завойът.

Промяна на цвета на обектите

Когато премахнете, приблизителни, ъглови или извити местоположението на обекта променя не само неговата форма, но и палитрата на неговото цветно изображение. За тонални, текстурни, текстурни и цветни изкривявания има два вида перспектива - тонална и въздушна.

Тоналната перспектива разглежда промяната в тоналността на повърхността на обекта. Под тон се отнася до нюанси, текстура, текстура, яснота и контраст на изображението. Тоналната перспектива се използва в живописта и фотографията, в рисуването, особено в пейзажа, се използват правилата на въздушната перспектива. Всъщност правилата включват и правилата на тона, така че на начинаещите артисти се препоръчва да се съсредоточат върху него.

въздушна перспектива в чертежа

Въздушната перспектива при рисуване и рисуване разглежда цвета и тоналното изкривяване на обектите, тъй като те се отстраняват от окото на наблюдателя. Правилата също така разглеждат неяснотата и неяснотата на формите на отдалечени обекти и промяната в техните контури.

Линейна перспектива в чертежа

На фигурата има концепция за фронтална линейна перспектива, която включва пряка и обратна, както и ъглова перспектива, която е конструирана с прави линии, но по различни правила. Обратната перспектива се използва много рядко при рисуването и рисуването, така че нейните правила се изучават само с дълбоко запознаване с предмета.

При изграждането на права линейна перспектива има две основни правила:

  1. Когато бъдат премахнати от гледна точка, обектите се намаляват по размер. От това правило следва, че обект, разположен на преден план на фигурата, ще бъде много по-голям от същия обект, показан на заден план.
  2. Паралелните линии, които се отдалечават от очите на наблюдателя в далечината, са свързани в „точката на пресичане“, която се намира на линията на хоризонта.

чертеж на улична перспектива

Първо правило

Основната характеристика на първото правило на линейната перспектива е равномерно намаляване на обектите, когато те се отстраняват от окото на наблюдателя. Фокусирайки се върху това правило, художниците изграждат композиция от чертеж, например перспектива на улица - рисунка може да побере само част от него (буквално няколко къщи), дълъг сегмент или улица напълно.

Изборът на композиция определя колко обекти ще се показват. Колко реалистично и обемно ще изглежда изображението зависи от това как се изгражда перспективата на улицата. Картината може да спечели или загуби от избрания брой обекти и всичко зависи само от перспективата.

За първото правило е важно правилно да се избере гледна точка, т.е. позицията, от която художникът рисува картина, както и нивото на окото на автора на рисунката и начина, по който образът трябва да бъде възприет от зрителя. От гледна точка зависи от ъгъла и зрителното поле, от което, от своя страна, зависи перспективата на картината.

линейни и въздушни перспективи

Правило две

Конструкцията на линейна перспектива се прави, като се използват само прави линии. В същото време в дадена точка на хоризонталната линия се срещат не само успоредни прави линии, но и всички линии с хоризонтална посока. Ако рисувате направо през всички основни обекти на картината, като ги изпращате хоризонтално, всички те се свързват в една точка.

За второто правило за линейна перспектива линията на хоризонта е от особено значение. Правилно е да го изграждаме на нивото на очите на художника, ако е рисунка от живота, или на нивото на очите на “наблюдателя” - измислен герой, чиито очи наблюдават какво се случва. Скица на морето, направена да лежи на пясъка, и гледка към града от птичи поглед - пейзаж в перспектива. Цифрата обаче се изпълнява от коренно различни гледни точки и следователно нивото на хоризонталната линия е различно и съответно изграждането на перспективата.

Изграждане на ъгловата перспектива

Ъгловата перспектива е вид линейна геометрична конструкция, която се нуждае от хоризонтална линия и две точки върху нея. При изграждането на ъгловата перспектива е важно да бъде в състояние да направи хоризонта далеч отвъд границите на фигурата.

В един чертеж, обектите могат да бъдат разположени пред зрителя както предно, така и под ъгъл, така че е важно да се знае как работи ъгловата перспектива. За да я построите правилно, ви е необходима дълга линия на хоризонта, която излиза извън двете вертикални рамки на картината. Не е необходимо да се поставя физически съществуваща линия, достатъчно е да бъдем в състояние да я представим ясно.

къща в перспективен чертеж

Чрез всички видими ръбове на ъгъла трябва да начертаете няколко прави линии. Например, имате нужда от ъглова къща в перспектива, докато на чертежа е изобразена не само тази къща, но и улицата, или част от градския пейзаж. Обикновено на ъглова къща се виждат две лица; по протежение на всяка хоризонтална повърхност на двете лица се правят прави линии: врати, прозорци, корнизи, покрив и др. С правилната проекция на ъгловия обект всички прави линии, минаващи през дясната му страна, ще се пресичат в една точка на линията на хоризонта; тази точка обикновено е извън цифрата. Същото се случва и с прави линии, преминаващи от лявата страна на обекта.

Въздушна перспектива в чертежа

Основните правила на въздушната перспектива ви позволяват правилно да начертаете тоналността на фигурата и да предадете обема. Сред правилата на въздушната и тонална гледна точка, които са важни за всеки художник, има няколко основни такива, без знанието за които е невъзможно правилното представяне на пространството в чертежа.

чертеж на пейзажна перспектива

Тези правила са следните:

1. Оттенъкът на изобразения обект се променя с разстояние от първия план. Тъмните обекти в далечината изглеждат по-ярки и светлите стават по-тъмни.

2. В зависимост от това плътност на въздуха Времето на деня и яркостта на светлината отдалечени обекти са изобразени с добавянето на нюанси на бяло, сиво, синьо или лилаво. Това се дължи на факта, че въздухът никога не е прозрачен, и ако близо плътността не засяга цветовата гама, тогава обектите на заден план преминават през призмата на различни примеси.

3. Законът на контурите - дори Леонардо да Винчи каза, че далечни обекти не могат да имат същите ясни очертания като тези, които са на преден план. Следователно обектите, изобразени на преден план, са очертани с остър, ясен контур, обектите на втория план са по-меки, а фонът е изчертан с напълно замъглени очертания.

4. Законът на детайла - човешкото око не е в състояние да различи малките обекти на голямо разстояние, затова най-близките обекти на картината трябва да бъдат по-подробни от отдалечените обекти, далечният план е изобразен с минималния им брой.

5. Законът на обема - обектите, които са най-близо до окото на зрителя, трябва да бъдат изобразени в насипно състояние, а отдалечените обекти да са плоски.

6. Законът на цветовия тон - палитрата на преден план на рисунката е по-богата и по-подробна от палитрата на втория и далечния план. За монохромни изображения (литографии, гравюри, рисунки с молив) перспективата на цветовия тон се фокусира върху играта на светлина и сянка.

Като обобщение, рисуването на улица или градски пейзаж ще изглежда нереално, ако всеки обект е изобразен с присъщите й тонални нюанси и правилна форма. Линейна и въздушна перспектива, рисунки и картини, направени по правилата, ви позволяват да прехвърлите обемната реалност на хоризонтален лист хартия, така че изображението да не загуби чувството за пространство, присъщо на пейзажа.