Парцели и индивидуално жилищно строителство: каква е разликата? ИЖС и ЛПХ: различия, плюсове и минуси

23.02.2019

Много хора се интересуват от въпроса, каква е разликата между индивидуалното жилищно строителство и частните стопанства. Какви са техните предимства, недостатъци, особености - необходимо е да се разбере всичко това, преди да се регистрира формата на собственост върху парцела. Може би всеки би искал да има свой дом. Въпреки това не винаги е възможно да се придобие готово подходящо жилищно заведение по различни причини - финансови, териториални и т.н. Когато човек придобие парче земя в собствеността си, той се сблъсква с такива понятия като PSF, SNT, IHC и DNP. Всички тези форми на собственост върху земята определят целта на този имот. Ще разберем каква е разликата между ИЖС и ЛХП. каква е разликата между ihs и lph

Класификация на земята

На територията на Руската федерация земята на собствениците е разделена на различни видове според статута на отчуждението, целта и ведомствения принцип. Основната част от тях са тези, върху които са построени жилищни сгради за индивидуално ползване, т.е. IHC, както и тези, използвани за селскостопански цели (отглеждане на култури, добитък, земя), т.е. ЗНЗ.

Идентифицирайте разликата между IZhS и LPH може да бъде трудно.

ЗНЗ

Земите, класифицирани като частни стопанства, се придобиват или раздават на граждани, така че да имат възможност да оборудват производството на селскостопански продукти. Тяхната дейност не трябва да бъде насочена към получаване на обезщетения под формата на дивиденти, продуктите, произведени от тези граждани, трябва да се използват само за собствените им нужди. Това е своеобразно наследство от времето на СССР, по време на което всички, които са отглеждани в градината, както и животните, не могат да бъдат продадени или по друг начин използвани за обогатяване. lph и izhs каква е разликата

SGF

Разпределенията за индивидуално жилищно строителство са предназначени за упражняване на правото на жилище, което всеки гражданин има. Това право е гарантирано от Конституцията на Руската федерация. Жилището е изградено върху финансовите средства на собственика, като тази сграда има редица ограничения. Например, тя може да се използва само от едно семейство и да не бъде по-висока от три етажа. Днес в Русия съществуват редица програми, за които на лицата, ангажирани с индивидуално строителство, се предоставят заеми като държавна подкрепа.

Каква е разликата между индивидуално жилищно строителство и частни ферми по закон?

Законодателна обосновка

Тези съкращения означават различия във формата на собственост по отношение на правото. Когато парцелите са регистрирани от собственика, той получава документация, в която се записва информация за формата на собственост, която той избира.

Каква е разликата между статуса на LPH и ИЖС, не всеки знае. земя LPH и IZHS каква е разликата

В основната част от регионите на Русия всеки гражданин има право да получи еднократна земя за собствена употреба. Например, той може да уреди собствеността си, ако построи къщата си върху него. В същото време не се разрешава използването на този сайт, за да се ползва от него.

Документацията, в която имотът се потвърждава, се основава на редица документи, и най-вече - на кадастрален паспорт. И ако индивидуалното жилище е построено върху парцел земя, предназначена за градина или вила, тогава тя трябва да бъде включена в декларацията. Регистрацията се извършва въз основа на Федерален закон № 122, а именно 25-та статия.

Каква е разликата между LPH и IH?

Целта на парцела се определя от вида на неговата експлоатация, посочена в документа за правото на собственост. Трябва да се разбере, че използването на земя за изграждане на частни жилища е възможно и в двата случая. Но все още има някои ограничения, които трябва да бъдат взети под внимание.

По този начин индивидуалното жилищно строителство е предназначено за изграждане на частна жилищна сграда или от един гражданин, или от едно семейство. Това означава, че в бъдеще няма да има пречки пред подготовката на необходимите документи и прехвърлянето на този обект за ползване. И парцелите за частни стопанства се разпределят директно от поземления фонд. На първо място, те са предназначени за гражданите да развиват своите дъщерни ферми, като осигуряват нуждите на даденото семейство за селскостопански продукти.

А изграждането на този вид дейност няма нищо общо, освен ако не става въпрос за помещенията на дъщерното стопанство. Но днес начинът за промяна на предназначението на парцела е опростен, той се отличава с декларативност. Следователно, тези граждани, които вече имат жилищна сграда на територията на частни стопанства, по силата на „дачна амнистия“ и чрез подаване на съответно заявление за строеж имат възможност да издадат този жилищен обект в собственост. Съществуват редица ограничения за използването на LPH за целите на строителството. На първо място, тя е свързана с местоположението на разпределението и неговата площ. разликата между ихс и лф

Каква е разликата между парцели и индивидуално жилищно строителство?

местоположение

Частната ферма може да бъде разположена както в рамките на населеното място, така и извън нея. Това се отразява на способността да се използва. Ако се намира на територията на населеното място, ще бъде позволено да се строят както битови сгради, така и индивидуални жилища. Ако се намира извън населени места, тогава всичко това е забранено.

Парцели за индивидуално жилищно строителство имат само една цел - изграждането на къща за индивидуално ползване. Статутът на ИЖС дава гаранция, че къщата ще бъде свързана с всички необходими комуникации, а около нея ще бъде създадена инфраструктура, което предполага наличието на училища, библиотеки, магазини и други социални заведения. По-подробно това се изчислява в зависимост от гъстотата на населението на дадена територия.

данъци

Има разлика между данъците и ИЖС и ЛПХ.

Също така, формата на собственост върху жилища засяга получаването на правото на данъчно приспадане, предвидено от Данъчния кодекс за гражданите на Руската федерация, които притежават имот за жилищни имоти. Важно е да се знае, че в допълнение към тази привилегия, законодателството предполага и двоен размер на дисконтиране, който ще трябва да плати от онези, които не са построили жилищна сграда на 10 години. Така че в този случай LPH има предимство.
ихс и разликата в данъците

Като цяло са установени едни и същи правила за всички области с нетърговска употреба, но в същото време частните стопанства подлежат на по-ниски данъци в сравнение с индивидуалното жилищно строителство. По-ниски ще бъдат разходите за електричество, вода, газ. Въпреки това, предоставянето на тези комуникации за частни стопанства не е гарантирано от държавните или общинските власти.

Важна разлика е в възможността за регистрация. Невъзможно е да се регистрират в жилища, построени на територията на частни стопанства. Регистрацията в такъв имот е възможна само в случай на въвеждане в експлоатация и вписване в държавния регистър.

Каква е разликата LPH и IZHS, сега е известна.

Какво е по-добре да изберете? Плюсове и минуси

Най-важната разлика между тези форми на собственост върху земята са съществуващите задължения от страна на държавата или общините по отношение на осигуряването на енергийна и социална инфраструктура за обекта. Ако индивидуалното жилищно строителство е обхванато от тази гаранция, то LPH не е така. Ето защо, изграждането на жилища на земята от втория тип се извършва от гражданите на свой риск и риск. Вярно е, че практиката вече показа, че в очакване на изпълнението на горните гаранции понякога трябва да чакат много дълго, дори и за тези, които построиха жилища на мястото за индивидуално строителство.

Каква е разликата между земя и индивидуални жилищни предприятия по отношение на цената?

Парцели със статут на LPH, разположени на териториите селища са малко по-евтини земя за индивидуално жилище. Но отвъд тези граници разликата в цените нараства. Това се обяснява с факта, че извън градовете и селата за изграждане на жилища на лично дъщерно земеделие е забранено. status lph и izhs каква е разликата

Промяната на целевото състояние на земята е възможна - с помощта на съдебни дела или някои манипулации с нормите на законите. Но това може да доведе до несъгласие с прокуратурата и други държавни агенции, в резултат на което актът за прехвърляне ще бъде анулиран и сградите ще бъдат разрушени. В този случай, ако жилището е изградено в рамките на закона, това ще бъде гаранция за въвеждане на имота в експлоатация с всички съпътстващи ползи и права на собственика.

Разгледахме разликата между частните ферми и отделните собственици на жилища.