Вътрешни войски на МВР на Русия: състав, задачи и структура

04.03.2019

Една от най-търсените звена на модерната армия са вътрешните войски, чиято основна функционалност е да поддържат спокойна среда в държавата. За своята двестагодишна история тази единица е била многократно подлагана на значителни промени и днес е елита Въоръжени сили на Руската федерация.

Какво правят войниците на тези единици?

По време на съществуването на СССР вътрешните войски на страната са се занимавали с ескортиране и охрана на затворници, както и охрана на обществения ред по време на различни събития. През 90-те години тази функционалност беше премахната от тази армия, през 2000-те години се промени принципът на подбор на военнослужещи: преди това бяха призовани само призовници, след реформата започна активно набиране на единици за тези, които решиха да останат на договорна служба.

За днес ден вътрешни войски миа Русия активно се бори с международния тероризъм, като защитава голям брой държавни съоръжения, като помага да се контролира целостта на държавната граница. Военната част има за цел да осигури безопасността на обществото и на всеки индивид, да защити гражданските права и свободи на жителите на нашата страна.

Как е възникнал този тип войници?

Първите опити за формиране на институция на вътрешни войски са направени от руснаците през XVI век при Иван IV Грозни. Благодарение на него се появяват „червила“, чиято задача е да извършват „работа“ с престъпници, носещи наказанието за техните престъпления. Паралелно с това се появиха и "наематели", които бяха повикани в столицата няколко месеца и служеха като служба за сигурност. При Петър I те започнаха да формират гарнизонни полкове, които трябваше да контролират сигурността в големите градове.

вътрешни войски

До 1811 г. различни военни екипи се занимаваха със защитата на върховенството на закона, не разполагаха с никаква организация и в резултат на това бяха подчинени както на местните власти, така и на основното правителство. Ситуацията се променя с постановлението на Александър I, който формира вътрешната гвардия и го подчинява на военните отдели, съществували по онова време. 27 март 1811 г. се счита за дата на раждане на Вътрешните войски на Русия. По това време създаденото звено не изпълнява всички съвременни функции и съжителства с жандармерията, която по онова време е имала статут на военна полиция.

През 19 век жандармерията се занимава и с контрола на държавната сигурност върху железопътния транспорт, границите, провинциите и столиците. Нейните задължения включваха борбата срещу революционните подривни организации, докато жандармените не контактуваха с местните власти, което предизвика сериозно раздразнение сред последните. Ликвидацията на жандармения корпус се състоя след революцията от 1917 г. Тя отстъпи място на така наречените "народни" милиции.

Как се развиха войските през 20-ти век?

След Октомврийската революция бяха сформирани части на ЧК и вътрешни охранители, чиято работа беше контролирана от НКВД. През 1937 г. се появи отдел, който да осигури работата на вътрешните и граничните войски, две години по-късно той вече имаше шест дивизии, специализирани в защитата на границите, железниците, промишлените съоръжения, както и снабдяването, строителството и транспортирането на затворници.

Вътрешните войски по време на Великата отечествена война поеха функцията на третиране на военнопленниците от фашистките нашественици. Германците се страхуваха много от НКВД, защото имаха голям брой специализирани знания, позволяващи им да водят ожесточени бойни действия при абсолютно всякакви условия. След освобождението на балтийските държави, Беларус и Украйна, вътрешните войски бяха инструктирани да елиминират общността на така наречените “горски братя”, които водеха активни саботажни дейности в задната част и ангажираха с унищожаването на цивилното население.

През 1960 г. вътрешните войски на Русия най-накрая се оформиха, запазвайки своята структура почти до днес. Освен основните си дейности, войниците изпълнявали и свързани с тях функции, в частност те били привлечени за премахване на последствията от извънредни ситуации и различни инциденти. Създадени са специални изисквания за военнослужещите, които попадат в този тип войски, те трябва да имат определена височина, добра физическа подготовка, да имат определено ниво на грамотност и да не бъдат забелязани при престъпления.

Какви са предизвикателствата пред тази единица днес?

В началото на XXI век вътрешните войски Министерство на вътрешните работи Руската федерация претърпя незначителни структурни промени, които не засегнаха сериозно работата им. Те все още са изправени пред задачата да осигурят безопасността на обществото и държавата като цяло, да защитават свободите и правата на жителите на страната от различни неразумни посегателства.

Работата на войските е строго регламентирана от Конституцията, правилниците и федералните закони, които бяха приети скоро след разпадането на СССР. Войниците извършват своята дейност, ръководена от принципите на човечеството, централизация на управлението, законност и единство на командването. Всички действия, извършени от войниците на тези формации, трябва да бъдат съгласувани с висшето ръководство.

вътрешен служител

Вътрешните войски на Руската федерация са задължени да защитават обществения ред, да осигуряват социално осигуряване на високо ниво в мирно и военно време и активно да си сътрудничат с регионалните служби на ОВД. Провеждането на антитерористични операции и активното участие в борбата срещу съответните групи, които са забранени в Русия, също е включено в списъка на задачите на звеното.

От доста време военнослужещите охраняват и специални товари и държавни съоръжения с повишено значение, като преди това тази функция принадлежи само на ФСБ. Спазването на целостта на държавната граница и подпомагането на граничните и митническите служби на Руската федерация също е включено в регистъра на задачите на тези войски. В военно време те също трябва да участват в отбраната на териториите на страната ни и да осигурят безопасността на жителите му с цялата си сила.

От какви единици се състоят тези войски?

Различни части от вътрешните войски са ангажирани с прякото изпълнение на техните задължения. Те включват оперативни единици, моторизирани звена, разузнавателни структури, военноморски и въздушни единици. Всички те са равномерно разпределени на територията на Руската федерация, което дава възможност да се реагира своевременно на различни военни и изкуствени инциденти, които могат да възникнат в регионите.

Отделно трябва да се разграничат военните единици, които се специализират в защитата на важни стоки и държавни съоръжения. С тяхна помощ всяка година се предотвратява голям брой терористични нападения срещу цивилни. Съставът на този тип войски включва и голям брой съпътстващи институции (научни, медицински, промишлени и др.), Които създават необходимите продукти за нормалното функциониране на всички звена на вътрешните войски. Тя включва и военни единици, отговорни за осигуряване на дейностите на техните сортове - обучение, комуникация и др.

Своевременното осигуряване на персонал е във военните институции на Вътрешните войски на МВР, като ежегодно трябва да освободят няколко хиляди специалисти, които ще могат да контролират сигурността в страната. Военната професия сега е популярна сред младите хора, така че висшите учебни заведения нямат проблеми с кандидатите, но не всички от тях учат безплатно, защото няма достатъчно места за всички.

Как да влезете в услугата?

Ако искате да станете войник на вътрешни войски, ще трябва сериозно да опитате. В момента в страната има само четири висши учебни заведения, в които можете да получите подходящо образование. Повечето от участниците отиват в Санкт Петербург, където влизат във военния институт на вътрешните войски на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация, който освобождава голям брой войници, които успяват да изградят кариера в армията и да станат генерали. Този университет е различен от други най-силни преподаватели, главно от учени, много от които са спечелили голям брой почетни звания.

Институт на вътрешните войски

Като алтернатива, можете да разгледате Институт Новосибирск, където можете също да получите необходимите знания и умения, за да служат във вътрешните войски на Русия. Въпреки факта, че тя не е широко рекламирана, тя провежда и активна научна дейност, а университетът е по-фокусиран върху предоставянето на практически умения на своите студенти. Завършилите NVIV могат незабавно да започнат пълно обслужване в редиците на руската армия, което ги прави по-търсени специалисти.

Също така, подходящо образование може да се получи в Саратов и Перм, където има институти на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация. Доскоро кандидатите можеха да се запишат в университета на Министерството на отбраната, където функционираше отделът за вътрешните войски, но сега в московски университет не се провежда обучение в тази област.

Какви изпити трябва да взема?

Ако ясно разбирате какво са вътрешните войски и дали са готови да станат част от тази мощна машина за отбраната на Родината, трябва предварително да се подготвите за влизане в съответния университет. Ще трябва да издържите изпита по руски и математика, като точките за преминаване за тези дисциплини варират съответно в 36 и 27 точки. Много от завършилите гимназия са доста ограничени във военните училища, тъй като поради ниския входен праг им се струва, че дори човек, който е абсолютно далеч от познания по какъвто и да е предмет, може да влезе там. На практика обаче ситуацията е съвсем различна, тъй като за да се защити една страна, войникът трябва да бъде разбиран в различни теоретични и практически въпроси.

Също така ще трябва да обърнете внимание на такива теми като биология, социални науки и история. ЕГЕ в тези дисциплини също ще трябва да мине в случай, че възнамерявате да се запишете във военен институт. Преминаващите точки в този случай са 36, 42 и 32, съответно. Ще бъде хубаво, ако бъдещият военен човек премине курсовете за първа помощ, преди да влезе в университета, това ще му помогне да се справи с развитието на съществуващите дисциплини в бъдеще.

Как се управляват войските?

Президентът на Руската федерация е главен ръководител на вътрешните войски на Министерството на вътрешните работи и в негова юрисдикция има въпроси относно техния брой, структура и местоположението им в страната. Също така е този, който утвърждава устава и различните разпоредби за командването на подраздел, възлага главнокомандващите и определя най-значимите заглавия. Неговата власт да контролира войските може да бъде доста широка и да покрива абсолютно всеки въпрос в рамките на дейността по формиране.

Следващият в структурата според степента на тяхното влияние е министърът на вътрешните работи, който пряко контролира войските. Именно той е отговорен за законността на действията на военния персонал при изпълнението на тяхната задача. Министърът осъществява дейността си с подкрепата на своя заместник - главнокомандващ.

какви са вътрешните войски

Централното ръководно тяло на вътрешните войски на Министерството на вътрешните работи на Руската федерация е върховното командване. Структурата на тази формация включва щаб, отдели и служби, отговарящи за навременността и коректността на изпълнението на определена работа от военния персонал. Основната задача на това звено е да организира бойните и служебните дейности на войниците, да осигури необходимото оборудване и провизии, своевременно изпълнение на плановете за развитие и изграждане на войски, както и подобряване на съществуващите структури.

В регионите всички дейности на вътрешните войски на МВР лежат на раменете на оперативно-териториалните асоциации, които контролират сигурността на поверените им територии. Под върховното командване има и консултативни органи, чиято юрисдикция включва работата по наблюдение на изпълнението на всички задачи, възложени от правителството на военната част.

Как се обличат войниците?

Формата на вътрешните войски не е твърде различна от обичайната армия, военните трябва да носят обикновен камуфлаж. Препоръчва се също да се носят защитни цветни ризи, емблемата на войските е бродирана на лявото рамо на униформата, а областите, на които са назначени войниците, са бродирани на дясното рамо на униформата. Войниците обикновено получават дрехи в специализирани складове и ако е необходимо, могат да ги купят в съответните магазини, които се предлагат в абсолютно всеки град.

форма на вътрешни войски

В някои части на войските, униформата може да бъде различна, например, във военните на специалните части, можете да намерите жилетка с ивици. Представители на морските формации трябва да носят подходящо облекло, авиация - униформа на военновъздушните сили и др. Само моторизирани формирования, които защитават социално значими обекти, патрулират улиците и помагат на служителите на реда да контролират ситуацията в един град могат да използват полицейско облекло.

Какви са тайните образувания в тези единици?

Във вътрешните войски на Руската федерация има специални звена, които са предназначени за извършване на тайни операции, най-често те се наричат ​​специални сили. Към 2016 г. силата на тази зона е оценена на 17 000 войници. Такива формации могат законно да принадлежат към напълно различни отдели и това ще бъде решаващ фактор при определянето на целите и задачите.

На първо място, специалните части се занимават с контраразузнаване и противодействие на саботажа (по време на войната е възможна обратната ситуация по отношение на врага). Също така, регистърът на задачите на войниците със специално предназначение включва търсенето и неутрализирането на активни представители на терористични банди и освобождаването на цивилни, които са станали заложници.

Въпреки факта, че осигуряването на обществената безопасност е отговорност на вътрешните войски на МВР на Русия, специалните сили рядко са привлечени от тази функционалност. Изключенията са ситуации, които изискват военна намеса в престъпни области или премахване на престъпни групи. В допълнение, специалните сили имат доверие да извършват изключително сложни операции, които не могат да бъдат изпълнявани от други войски: боеве в населено място, щурмуване на заловени институции, изчистване на райони от вражески бази и др.

Защо беше създадена Националната гвардия?

Неотдавна се случиха сериозни промени във вътрешните военни сили, свързани с появата на Националната гвардия, силови части, които се отчитат лично на президента на страната. Създаването му стана възможно на базата на съставите на МВР и други структури, като проектът се изпълнява през пролетта на 2016 г. въз основа на предвидения бюджет във военните отдели.

Гвардия трябва да се разглежда като допълнителна единица, която също се занимава със защитата на върховенството на закона, осигурява социална сигурност и се бори с проявите на тероризма. В допълнение към стандартните функции, той има право да следи за спазването на съществуващото законодателство, свързано с разпространението на оръжия и извършването на дейности по сигурността. Неговата юрисдикция включва контрол върху безопасната експлоатация на горивни и енергийни комплекси на територията.

военни институти на вътрешните войски

Националната гвардия не само изпълнява нареждания от вътрешни войски, но и проверява качеството на тяхното изпълнение. Успоредно с това, той контролира работата на ведомствените структури за сигурност, които са задължени да охраняват режим и важни обекти. От доста време охраната извършва и защитава частната собственост, като се основава на сключени договори с юридически и физически лица.

Росгвардия има свой директор, който пряко контролира работата на военния персонал. Общият персонал на звеното е около 2000 души, така че не е толкова трудно да ги водим, особено ако смятате, че военните са много организирани хора и не се нуждаят от допълнително управленско внимание.

Какви са известните войници на МВР днес?

Вътрешните войски на Руската федерация взеха участие в голям брой военни операции, насочени към защита на населението от агресори. Като ярък пример можем да разгледаме и двете чеченски войни, където нашите военнослужещи помогнаха да се установи конституционен ред и да се доведе регионът до мирна държава. Огромен брой военнослужещи отдадоха живота си, така че днес Северният Кавказ живее в хармония и единство.

Към днешна дата основната функционалност на вътрешните войски е да се премахнат аварийните ситуации и да се възстанови съответният ред. Русия има огромна област, поради което всеки инцидент, който изисква помощ от военните, се случва всеки ден в страната. Огромна роля тук играе навременната консолидация с други служби, които са отговорни за живота и здравето на хората: Министерството на извънредните ситуации, болниците, полицията и др.

Мога ли да си намеря работа в армията?

Можете да се наложите във Вътрешните войски на Руската федерация веднага след завършване на обучението и повечето от днешните висшисти. По правило всички, които са работили добре по време на обучението, незабавно се демонтират в онези части, които трябва да бъдат подсилени от компетентни специалисти. В военните висши учебни заведения често се провеждат мероприятия, които да помогнат на учениците да решат за бъдещата им специализация, както и да изберат най-подходящото място за работа. Важно е да се отбележи, че завършилият университет може да получи място в другия край на страната, така че той трябва да е готов да се движи и да организира живота по нов начин.

Друг вариант е да си намериш работа по договор след приключване на спешна служба. Най-разумните военнослужещи винаги осигуряват тази възможност, като същевременно гарантират подкрепа за периода на живот. Предложената заплата е много по-голяма от сумата, на която може да разчита демобът, когато се връща “за гражданин”, поради което много от тях се съгласяват и остават в армията за дълго време.

вътрешни войски

Доста често във вестниците и в интернет ресурси, посветени на търсенето на работа, можете да намерите обяви за наемане на служители в структурата на Вътрешните войски на Руската федерация. Ако имате положителен опит в армията, имате добро здраве и сте готови да продължите с военната си кариера, ще се радвате да поемете работата със съответната заплата. По този начин, водачът на отбора средно може да получи до 30 хиляди рубли на месец, а контролер контролно-пропускателен пункт - до 20 хиляди.

В допълнение, цивилните специалисти също могат да разчитат на получаване на позиции, но агенцията предлага много по-малко съответни свободни работни места и всички те са тясно фокусирани. Например, специалист, който е отговорен за защитата на поверителни данни и информация, може да получи до 60 хиляди рубли на месец, но специалистите в тази област предпочитат да работят в частни офиси, където заплатата им може да бъде 2-3 пъти повече от това, което армията предлага.

В някои случаи се откриват свободни работни места в организациите, които обслужват Вътрешните войски, например в институции, които обучават специалисти за нуждите на армията. При интервюиране, не забравяйте да обърнете внимание не само на заплатата, но и на допълнителна система на мотивация, която ще позволи поне малко, но ще увеличи заплатите и ще ви направи малко по-богат.