Комплексът за малоценност - дали е лечимо?

05.04.2019

Корени на произхода на комплекс за малоценност

Комплексът за малоценност е комбинация от определени психологически и емоционални състояния на човек, характеризиращ се като чувство на депресия, безполезност, незначителност. Подобно на много разрушителни умствени процеси, комплекс за малоценност с течение на времето, комплексите само напредват и оказват значително влияние върху човешкото поведение и в резултат на това неговата съдба. Според психолозите комплекс за малоценност започва да се оформя в ранна детска възраст, когато детето първо осъзнава ограниченията на своите способности и желания, както и непостоянството на физическото си тяло. Нашето Его отчаяно се опитва да постигне баланс, да се върне отново в света на своето всемогъщество. В същото време обаче човек не може да живее извън обществото, в изолация няма фактори за формирането на пълноправна личност, но в същото време налага определени ограничения. Представители на дълбоката психология твърдят, че един от най-мощните мотиватори на човешката дейност е страхът от смъртта. Той е този, който кара хората да живеят в обществото, да се грижат един за друг, да мислят за утре. Самият човек е създал изкуствен свят, в който се чувства повече или по-малко удобно, не се чувства самотен пред силата на Вселената. А комплексът за малоценност, който на пръв поглед изглежда само страх от отхвърляне, всъщност има по-дълбоки и по-древни корени.

Механизмът на поведение на известния човек

Тъй като “бащата” на “колективното безсъзнание” Карл Юнг разглежда, в обществото ние сме само Имам комплекс за малоценност Ние играем ролята, за която скриваме нашето истинско лице. Комплексът за малоценност е само резултат от страха от срутването на неговия раздут “аз”, когато се сблъскаме с него
от реалността. Процесът на неговото формиране е следният: страховете пораждат съмнение за себе си, което пречи на използването на всички налични възможности за живот. Отчаянието от загубения шанс излиза от несъзнаваното в нашите мисли под формата на негативни емоции: завист, тъга, гняв, чувство за вина, копнеж. За да се възстанови нормалното състояние на ума, несигурният човек се стреми да се утвърди за сметка на своите близки, приятели и просто тези, които са по-слаби. За хората с такъв комплекс се характеризира с болезнен егоизъм, в тежки случаи достигайки до илюзии за величие. Причината за това е компенсаторният механизъм на подсъзнанието, който се стреми да мрази индивида към себе си, за да компенсира поклонението на другите.

Комплексът за малоценност и неговото преодоляване

Нищо чудно, че съзнанието за проблема е вече 50% от успешния резултат. комплекс за малоценност и неговото преодоляване Не трябва незабавно да потърсите причините в други, тъй като не трябва да изграждате замъци във въздуха или, още по-лошо, да попадате в алкохолен забрава. За да се справите със себе си, имате нужда от много умствена работа. Важно е да се вникнете дълбоко в себе си и да разберете причините за вашето поведение и вашите проблеми. Такива сесии се препоръчват за провеждане с опитен психолог, който ще може правилно да посочи пътя за преодоляване на травмата. Медитацията е друг ефективен метод за самоанализ. Експертите препоръчват водене на личен дневник, в който да бъдете възможно най-честни със себе си. Само като осъзнах всичките си слабости и призная: „Да, имам комплекс за малоценност”, може да започне самооценка на рехабилитационната програма.