Как се формира нетната печалба

10.03.2019

Нетни приходи представлява печалбата на дружеството, която се формира преди началото на изплащането на дивиденти. Тя се изчислява чрез коригиране на набраните средства до размера на всички изразходвани пари. Обикновено разходната позиция включва управление на бизнеса, амортизация, лихви, данъци и др. Нетната печалба, както и всички разходи са отразени в специален доклад, в който са посочени тези показатели. Тези цифри могат да се считат за най-важни в бизнес дейностите, тъй като именно от тях може да се каже колко рационална е дейността на фирмите за определен период от време.

Определяне на нетната печалба в отчетите

Нетна печалба В някои случаи нетният доход е посочен като „долна граница“. Няма нищо странно в това име, защото този показател е даден почти в самия край на документацията за приходите и разходите на организациите. В Англия този брой може да бъде посочен в съответната документация като печалба, която се дължи на акционерите.

Как да определим нетната печалба на компанията

Как се определя нетната печалба? Тя се изчислява по следния начин: взема се общият доход от продажбата на продукти или услуги на фирмата, като всички разходи, направени от организацията за определен период от време, се приспадат от тази сума. В резултат на тази проста операция получавате печалба, която не взема под внимание плащането на всички данъци. Чрез приспадане на тези данъци от получената сума получаваме важен показател за фирмите, като например нетната печалба. Тази цифра, както и много други показатели за дейността на организациите, е много податлива на манипулация. Трябва да се разбере, че при обосноваване на инвестиционните решения, базирани на нетната рентабилност, заслужава да се анализира качеството на много други показатели, които са необходими за нейното определяне.

Как се формира доходът от частното предприемачество

Как се определя нетният доход Също така нетните приходи от частно предприемачество се формират след приспадане на всички удръжки, събрани данъци от брутния доход и различни кредити. Първата и последната цифра се приспадат директно от брутния доход. Това е необходимо, за да се формира облагаем доход. Впоследствие този доход ще се използва за изчисляване на размера на данъка върху дохода. Можете да дадете следния пример: брутен доход всяка компания е около 35 хиляди долара. Увеличение на нетната печалба Задържане и заеми отнема около дванадесет хиляди. В тази ситуация облагаемият доход ще бъде 23 хиляди долара. Ако вземем като данък номер 4,5 хиляди долара, тогава, след като бъде приспаднат, ще бъде определен нетният доход, който ще възлиза на 18,5 хиляди долара.

От какво зависи печалбата

Също така се разбира, че увеличението на нетната печалба ще зависи пряко от дейността на ръководството на дружеството. Колкото повече предприемачеството ще донесе при най-ниски разходи, толкова по-висок ще е нетният доход.