Глобални проблеми на настоящето и тяхното философско разбиране

14.05.2019

Философия и глобални проблеми на нашето време

Глобални проблеми на нашето време

Философията играе основна роля не само в развитието на човешката култура, но и в нейното оправдание. Теоретично такава "защитна" функция на тази дисциплина се състои в един вид търсене на отговори на въпроси относно това, че именно в материалното и духовното същество принадлежат на реалните ценности. Това означава, че философията развива онтология на културата. Успешното търсене на отговори е необходима предпоставка за поддържане на нормална среда, която помага на човечеството да оцелее и да реши основните глобални проблеми на нашето време. Следователно основната функция и, вероятно, най-висшата мисия на философията, както и основната ценност за обществото, е в нейната антропологична цел. Тя трябва да помогне да се гарантира, че човек се вкоренява във външния свят, не само като съзнателно, но и като рационално и морално същество.

Глобални проблеми на настоящето и тяхното влошаване

В момента, когато има толкова много сериозни въпроси, свързани с опазването на околната среда, войните, разпространението на оръжия за масово унищожение глад и преодоляване на бедността, философията има специална цел. Тя трябва да покаже колко опасно е утилитарното отношение към природата. Тя прави анализ на това къде е границата на този прагматизъм. Тя също Основните глобални проблеми на нашето време Тя е предназначена да ни покаже алтернатива, която може да продължи да води човешката цивилизация по пътя на напредъка и в същото време да не унищожава планетата. Сега, в края на хилядолетието, няма нищо по-важно от това да спасим живота на Земята, както и да се противопоставим на глобалната катастрофа на човечеството. В края на краищата, философията има морални принципи които често са лишени от природни и математически науки. Съвременните мислители не могат да откъснат от възможния апокалипсис. Глобалните проблеми на модерността трябва да принудят философията отново да стане „учител на живота”, както в древни времена.

Основните задачи на философията в обществото

Въпреки факта, че мнозина смятат „любовта за мъдростта” не като наука, а като идеология, сочеща връзката си с политиката, няма пряка идентичност между тези два културни феномена. Това са напълно различни видове. обществено съзнание. В края на краищата философията разбира стратегическите пътища за бъдещото съществуване на човечеството, опитвайки се да преодолее глобалните проблеми на нашето време. Политиката често ги създава. Философията - ако я сравните с оръжие - има хуманитарен заряд на далечни разстояния. Можем ли да кажем същото за политиката? Тя е на нашето r Философия и глобални проблеми на нашето време Лаза поражда хуманитарни бедствия, тъй като представлява интересите на групи хора, към които се стремят абсолютна власт. Важно е също така да се подчертае, че в аспекта на личностното развитие стойността на философията е не по-малко значима. В крайна сметка тя събужда творчески, конструктивен импулс от човек - основата на социалната практика и бъдещия напредък. То поражда поколения, които могат да се справят с изкушенията на печалба и тотален контрол и да започнат да мислят за бъдещето на нашата планета. Глобалните проблеми на нашето време не могат да бъдат решени, освен ако човек няма стремежи за нови хоризонти на своето съзнание, идеи за възможна картина на света. Нищо чудно, че Платон в диалога "Време" смята философията за дар от боговете, по-добре от което нищо не може да бъде.