Феодално наследствено право на древна Русия

08.03.2019

Средновековната руска държава е плод на развитието на феодалните отношения (като в. T Западна Европа). Неговата васална йерархична система, вътрешните борби, принципите на наследственото право бяха в много отношения подобни на континенталните. В същото време, тесните връзки с Православната Византия, наличието на скандинавските царства и постоянният режим на конфронтация с номадите на степта също създадоха редица местни особености в обществено-политическия аспект. наследствено право устройства и правни разпоредби.

Наследствено право на феодалната Русия

В сравнение с много съседи, Източни славяни дълго време племенната политическа система остана. Първата държава, която днес се нарича Киевска Рус, се формира едва през втората половина на 9-ти век. Това остави значителен отпечатък върху правната природа на обществото. През първите два века, до появата на “Руската истина” през XI век (който стана плод на Ярослав Мъдри), наследственият закон на източните славяни се представяше само от обикновени норми (установени от вековна традиция). Прехвърлянето на средствата за труд от баща към син, властта на лидерите, свещеническите знания - всичко това не се регулира от специфични правила, а от авторитетни лица, обикновено бащи на кланове, които са действали по същия начин, както е правено векове преди тях. Въпреки това, формирането на държавния апарат не е така принципи на наследственото право не може да повлияе на развитието на официалните отношения в страната. Значително влияние върху концепцията за наследствено право, търговско право и други правила имаше Византия. Както, обаче, и в други сфери на обществения живот, на първо място - духовно. Политическите и военните отношения с гърците, постоянното сключване на споразумения с тях стимулираха развитието на местните правни норми Вероятно е преди собствената си кодификация да се използват византийските закони за регулиране на съответните норми. Във всеки случай такива исторически свидетелства са известни на съвременните изследователи.

"Руската истина"

Този документ стана първият официален кодекс на законите в руските земи. Основата за неговото писане са както местното обичайно право, така и византийските закони, както и изолираните законодателни актове на руските князе, издадени през последните години. Наследственото право "Русская правда" се разделя на две форми: правна и под завещанието. ще имал основната сила, но бащата на семейството не винаги имал време да го формулира (имаше тежест и устна форма), а след това законът влезе в сила. Приоритетните наследници се считат за синове, което е очевидно ехо на древните патриархални отношения. Такова право обаче е присъщо на цяла Европа до Нова епоха. Дъщерите с живи синове не участваха в разделението на собствеността. Въпреки това, една жена би могла да има лично имущество, дори когато е била омъжена, и също така свободно да се разпорежда с тях в завещание (дори не на членове на рода). В допълнение към най-близките роднини, законът наследствена концепция регулира последващата йерархия на правото на наследство: останалите роднини и дори част от църквата (за останалата част от душата).

Наследство на трона

В тази област Киевска Рус имаше интересна разлика от останалата част на Европа. Тема, която сериозно повлия на съдбата на държавата и народа. Факт е, че наследството на трона в Западна Европа се прехвърля според така наречения салийски закон, според който само най-големият син на царя (съществуващ) е наследник на трона. Кралските братя не участваха в този раздел. В Русия, след смъртта на принца, имало практика да се прехвърля власт на по-малкия му брат. Но такъв легализъм само предизвиква конкуренция между чичовци, племенници, братовчеди и други роднини, което усложнява вече сложните отношения и утежнява феодална фрагментация страна.