Електрически ток: основните характеристики и условия на съществуването му

02.03.2019

Електрическият ток е нещо, без което човешкият живот е немислим.

Днес е трудно да си представим живота без такова явление като електроенергията, но все пак човечеството е научило да го използва за свои собствени цели не много отдавна. Изучаването на същността и характеристиките на този конкретен вид материя отнема няколко века, но в момента е невъзможно да се каже с увереност, че знаем абсолютно всичко за него.

Електрически ток

Концепцията и същността на електрическия ток

Електрическият ток, както е добре известно от училищния курс по физика, не е нищо повече от подреденото движение на всякакви заредени частици. И двата отрицателно заредени електрона и йона могат да действат като последните. Смята се, че този вид материя може да се появи само в така наречените проводници, но това е далеч от случая. Работата е там, че когато се докосне всяко тяло, винаги се появява определено количество противоположно заредени частици, които могат да започнат да се движат. В диелектриците свободното движение на едни и същи електрони е много трудно и изисква огромни външни усилия, затова казват, че не провеждат електрически ток.

Условия на електрически ток

Условия за наличие на ток във веригата

Учените отдавна са забелязали, че това физическо явление не може да се случи и да се проведе самостоятелно дълго време. Условията за съществуването на електрически ток включват няколко критични точки. Първо, това явление е невъзможно без наличието на свободни електрони и йони, които играят ролята на предаватели на заряда. Второ, за да могат тези елементарни частици да започнат да се движат по подреден начин, е необходимо да се създаде поле, чиято главна особеност е потенциалната разлика между точките на електротехниката. Накрая, на трето място, електрическият ток не може да съществува дълго време само под влияние на кулоновите сили, тъй като постепенно потенциалите ще се изравнят. Затова са необходими определени компоненти, които са преобразуватели на различни видове механична и топлинна енергия. Те се наричат ​​източници на ток.

Източници на електрически ток

Въпрос за източниците на ток

Източниците на електрически ток са специални устройства, които генерират електрическо поле. Най-важните от тях са галванични клетки, слънчеви клетки, генератори, батерии. Източници на ток се характеризират с тяхната мощност, производителност и продължителност на работата.

Ток, напрежение, съпротивление

Подобно на всяко друго физическо явление, електрическият ток има редица характеристики. Най-важните от тях са силата, напрежението и съпротивлението. Първият от тях е количествена характеристика на заряда, който преминава през напречното сечение на даден проводник за единица време. Напрежението (наричана също така и електродвижеща сила) не е нищо повече от величината на потенциалната разлика, поради което преминаващата такса изпълнява определена работа. И накрая, съпротивлението е вътрешна характеристика на проводника, показващ колко енергия трябва да се изразходва за преминаване през него.