Нарушаване на обществения ред: защо се случва и каква е отговорността

18.02.2019

Запазете поръчката и редът ще ви запази. Именно този латински изказ може да обозначи глобалната идея на тази статия. Ще говорим за реда: ред в главата, около, в обществото. Абсолютно ясно е, че ако човек има бъркотия в главата си и няма разбиране за необходимостта от спазване на естествените правила на приличие, няма морални ценности, няма вътрешни насоки, тогава всичко може да се очаква от тази тема. Той ще направи това, което вижда в главата си. Често това обикновено е липсата на ред в живота му, който не може да повлияе на обществото като цяло, тъй като този индивид носи това отсъствие на масите. С други думи, той просто нарушава обществения ред. обществено безредие

Какво е това?

Общественият ред е установена връзка в нашето общество, която първоначално е била замислена не само за хармоничното съжителство на различни хора един до друг, но и за всеобщо развитие. В основата на обществения ред се формират правни, т.е. правни и неправомерни норми. Последните включват морални норми, съществуващи традиции и обичаи, както и норми на обществени организации и правила за поведение.

Тревожен обществен ред

В съответствие с горната дефиниция е лесно да се стигне до разбиране и осъзнаване на това какво ще означава несъответствието и непроследяването на такива отношения и ред .

нарушение на чл

– это нарушение юридических или неюридических норм (перечислены в пункте выше), то есть какие-то социальные и правовые нормы общественных отношений игнорируются и не соблюдаются представителем данного общества. Нарушаването на обществения ред е нарушение на правни или не-правни норми (изброени в горния параграф), т.е. някои социални и правни норми на социалните отношения се игнорират и не се зачитат от представителя на обществото. За такива действия, на теория и на теория, такъв човек може да бъде изправен пред правосъдието. . Но на практика се оказва, за съжаление, че е възможно да се доведе до отговорност на този индивид само за нарушаване на нормите, които са определени в нормативните нормативни актове и пораждат отговорност за нарушаване на обществения ред . Тя може да бъде различна: дисциплинарни, административни, граждански и престъпни.

Няколко думи за индивидуално осъзнаване и отговорност, или утопично отстъпление

Искам да спомена и изявлението на един американски писател. Звучи по следния начин: няма нужда да подреждате света, защото първоначално той вече беше в ред. Остава ни да се хармонизираме и хармонизираме с този първоначален ред на света. Всъщност, много дълбоко и коректно. Ако всеки член на обществото разбираше и приемаше отговорността за своите действия, бездействието си и осъзнаваше последиците от своите решения, тогава не би било необходимо да се създават никакви наказания, но уви, съвременното общество е далеч от идеалното. Всеки иска да промени този свят, не започвайки от себе си, и следователно нарушаването на обществения ред е доста често срещано днес.

Наказание за нарушение

Наказателен кодекс и кодекс на административни нарушения . установява някои възможни санкции за нарушаване на обществения ред . Тези санкции са пряко зависими от тежестта и състава на нарушението на закона. Те се определят от санкциите на статията (ите): те могат да бъдат парични глоби до две и половина хиляди рубли, административно лишаване от свобода за петнадесет дни (нарушение на обществения ред, член двадесети, точка първа, САО "дребно хулиганство"), принудителен труд в допълнение към глоба, и също лишаване от свобода до 5-7 години). Отново, всичко зависи от това престъпление.

отговорност за нарушаване на обществения ред

В заключение бих искал да ви напомня, че ние, хората, сме изграждащата (или разрушителната) сила на нашето общество, затова всичко зависи единствено от нас, от спазването на обществения ред.