Помислете какво представлява рутерът и какви са основните му характеристики.

28.02.2019

Изненадващо е, че ако някои собственици на компютри знаят много добре за какво е предназначен рутера, други могат само да предполагат целта на това устройство. Може би много напреднали потребители ще се съгласят, че ако собственикът на компютъра не знае какво е маршрутизатор, то той по някакъв начин е щастлив. какво е рутер В крайна сметка, това означава, че цялата изчислителна система работи гладко дори без използването на допълнителни устройства. В тази статия ще отговорим на въпроса: „Какво е маршрутизатор?” И ще опишем и ситуациите, в които това може да е необходимо.

Контрол на потока

Дори при създаването на първите локални мрежи, често се налагаше някакъв начин да се управлява мрежовият трафик, идващ от всеки един от компютрите, свързани с локалните мрежи с достъп до глобалната мрежа, въпреки че последното не е необходимо. Частично тази задача беше решена с ретранслатори, техните по-напреднали разновидности - ключове, както и рутери. Съвременните мрежи са по-сложни и разклонени, а обхватът от задачи, решавани от тази група устройства, се е разширил значително, така че човекът, който интегрира компютрите в една система, изисква не само възможност за правилно конфигуриране на режимите на работа на маршрутизаторите, но и избор на най-оптималния метод на свързване. wifi рутер какво е то Най-често терминът "рутер" обикновен потребител на компютър разбира устройството, предназначено да комбинира множество мрежи. Това до голяма степен е вярно.

Какво е рутер (рутер)?

Представете си, че група компютри, обединени в една локална мрежа, са длъжни да осигурят достъп до интернет ресурси. По правило доставчикът предоставя такава възможност за един компютър - кабела и IP адреса, присвоени на устройството, и работи само с устройството, чиито данни се записват в базата данни на абоната. И тук не можеш да направиш без рутер. Без да знаем какво е рутер, не е възможно да се елиминира това ограничение. Защо ви е нужен рутер Това устройство е един вид възел, към който всички машини, включени в LAN (един пример) са свързани по един или друг начин. Оборудването на доставчика “вижда” само един компютър, въпреки че в действителност той може да бъде мрежа от цяла организация с множество компютри. Маршрутизаторът управлява потока от данни по такъв начин, че всеки компютър всъщност има собствен достъп до мрежата - потоците от данни не се смесват с каша, а се разпределят в съответствие с настройките и заявките. Маршрутизаторът ви позволява да приложите схемата „много компютри - един IP адрес”.

Допълнителни функции

Настройките на повечето рутери ви позволяват да управлявате ръчно механизма за осигуряване на достъп до глобалните мрежови ресурси за всяка машина поотделно. Например, можете избирателно да забранявате всички сайтове или протоколи. Това е търсено на работното място, за да не се позволи на работниците да използват машинно време за други цели. Освен това е позволено да се ограничи скоростта на мрежата на всеки избран компютър, както и да се контролира количеството трафик.

Просто начин за прехвърляне на данни

И така, какъв е отговорът на въпроса: „Wifi-router? Какво е това? Накратко, можете да отговорите по следния начин: "Това е обикновен рутер, който използва не обичайния кабел за комуникация с компютри, а радиочестоти. В някои случаи това е единственият начин да се организира мрежа."