Какви са езиковите групи. История и местообитания

18.02.2019

Развитието на езиците може да се сравни с процеса на възпроизвеждане на живите организми. През изминалите векове броят им беше много по-малък, отколкото днес, имаше т.нар. "Прото-езици", които бяха предшественици на съвременната ни реч. Те се...

Прочетете още

Откритието, без което животът е немислим, или който е изобретил телевизията?

18.02.2019

Плахите зърна на зората на телевизионната ера започнаха след силно откритие на фотоелектрическия ефект. Първият полупроводник, който променя съпротивлението при смяна на осветлението, привлече вниманието на учен от Англия на името на Смит. След като...

Прочетете още

Индивидуалността е ... Концепцията за индивидуалност

18.02.2019

Понякога казват за човек: "Той (тя) е голяма индивидуалност." Обикновено тези думи означават, че такъв човек е някак различен от останалите. Но дали е добро или лошо? И толкова ли е хубаво да бъдеш тази „голяма личност“? Но тази концепция не е...

Прочетете още

Магматични скали. Магматични дълбоки скали

18.02.2019

Скалите са образувания, които се състоят от отделни минерали, както и от техните асоциации. Това включва и вулканични скали. Характерно е постоянният състав и формация във връзка с определени геоложки условия както вътре в Земята, така и на нейната...

Прочетете още

Договорът на Рапъл, неговите резултати и значение в историята

18.02.2019

Договорът на Рапъл с Германия, в допълнение към официално публикувания текст, имаше редица тайни приложения. Освен това той многократно се допълваше. Поръчката за 400 хиляди артилерийски снаряди с три-инчов калибър бе изпълнена от съветската страна.

Прочетете още

Сплави на метали. Основните сплави на металите. Свойства на метали и сплави

18.02.2019

Металургията в нашия живот играе изключително важна роля. Не, не всички ние принадлежим към славния клас стоманодобива, но ежедневно сме изправени пред метални изделия. Като правило, те са изработени от голямо разнообразие от сплави. Между другото, какво...

Прочетете още

Психологията на рекламата. Психология на въздействието на рекламата

18.02.2019

Психологията на рекламата предполага целенасочено въздействие върху зрителя чрез ярки, значими образи. Понякога не забелязваме как рекламата по телевизията действа върху нас. И тогава се оказва, че вече сме готови да платим някакви пари, за да получим...

Прочетете още

Православните празници през декември. Православен празник 4 декември

18.02.2019

Тържествените служби, както и по-малко значимите, се търсят от много дълбоко религиозни християни. Всички празнувани православни празници през декември могат да бъдат намерени в църковния календар. В тези дни в църквата се провеждат тържествени служби. В...

Прочетете още