Чл. 306 от Наказателния кодекс: умишлено фалшиво денонсиране

18.02.2019

Фалшивото обвинение е престъпление, което е насочено срещу правоприлагащите и съдебните органи. Тя се състои в това, че гражданин информира полицията за извършеното престъпление с цел привеждане на друго лице пред съда. Той прави това преднамерено и е наясно с неправомерността на действията си. По този начин той извършва престъпление по чл. 306 от Наказателния кодекс. Въпреки това е доста трудно да се държи отговорен за това, което е направил, особено ако виновният пише обяснение по този въпрос и посочва в него, че той просто е сбъркал добросъвестно. В този случай съставът на престъплението по чл. 306 от Наказателния кодекс не трябва да се каже.

дефиниция

306 от Наказателния кодекс

Грешен отчет - това е престъпление който засяга интересите на правоприлагащите органи и съдебната власт. Той се счита за приключен от момента, в който съобщението вече е предадено на длъжностните лица. За този акт наказанието, предвидено в чл. 306 от Наказателния кодекс. Въпреки това е доста трудно да се докаже факта на неговата комисия. Защото лицето, което е съобщило за извършеното престъпление, може просто да сгреши и да приеме факта за случилото се като престъпление. На тази основа много служители на властите отказват да започнат бизнес в тази категория. Защото времето за събиране на доказателства отнема много, а резултатът може да бъде най-добър и убедителен за справедливостта. Така чл. 306 от Наказателния кодекс на Руската федерация, въпреки че съществува в законодателството, но на практика се използва изключително рядко.

структура

St 306 UK RF с коментари 2016

За да се формира, трябва да има четири съставни елемента. Фалшивото денонсиране включва:

  • предмет - тук ще бъде човек, който вече е навършил шестнадесет;
  • обект - те ще бъдат дефектни интереси на правосъдието и правоприлагащите органи, които са предназначени да открият съществуващи и извършени жестокости, а не да се ангажират с безполезна работа;
  • субективната страна е отношението на гражданина към делото, трябва да има пряко намерение тук, насочено към осъждане на всеки човек за отмъщение или личен интерес, за да оправдае поведението си;
  • обективната страна е да докладва престъплението на компетентните органи устно или писмено, което също е посочено в протокола.

В случай, че всички тези знаци са налице, човек може да бъде подведен под отговорност за извършеното по чл. 306 от Наказателния кодекс. Фалшивото денонсиране в този случай нарушава интересите не само на едно лице, но и засяга работата на правоприлагащите органи, предназначени за борба с престъпността.

Ако бъде отказано

Член 306 UK RF умишлено неверни

В случай, че след извършване на необходимите мерки и събиране на доказателства, процесуалното лице стигне до заключението, че съставът на жестокостта е отсъствал, тогава им се издава подходящо решение, което се изпраща и на жалбоподателя. В същото време служителят трябва да вземе процесуално решение за привеждане на лицето, което е съобщило за престъплението, за наказателна отговорност. След което трябва да се вземе решение.

Както показва практиката, служителите на органите не винаги инициират дела в тази категория зверства, защото работата по събиране на доказателства тук ще бъде много дълга и резултатът е доста съмнителен. Освен това, едно лице трябва да има пряко намерение, така че да може да бъде подведено под отговорност по чл. 306 от Наказателния кодекс. Очевидно фалшивото денонсиране се крие именно в докладването на невярна информация, за да се дискредитира другото лице. В противен случай такъв доклад за престъпление, който не е потвърден, може да се счита за правна грешка или грешка. И тогава това няма да се възприема като умишлено фалшиво денонсиране. Чл. 306 от Наказателния кодекс се казва само за прякото намерение на лицето.

наказание

съзнателно фалшиво денонсиране на член 306 на Руската федерация

Санкции за фалшиво денонсиране (чл. 306 от Наказателния кодекс на Руската федерация) са доста сериозни. Човек може дори да бъде лишен от свобода до шест години. Гражданин, който е информирал правоприлагащите органи за информация за предполагаемото зверство, може също да бъде осъден от съда на наказание под формата на:

  • глоба до няколкостотин хиляди рубли;
  • принудителен поправителен труд;
  • арестуват;
  • изолация от други хора.

Ето защо, преди да съобщите за перфектно зверство, което всъщност не беше, трябва да помислите много добре за това, за да не развалите живота си.

коментар

В такъв случай кога правоприлагащи органи Получава се информация, че е извършено жестокост и са нарушени интересите на конкретно лице от друго лице, полицията е разсеяна от това и извършва проверка. Ако се окаже, че съобщението е невярно и няма престъпление, извършителят трябва да бъде наказан, защото е нарушил действията на правоприлагащите органи и на съда, които са упълномощени да разкрият действителните жестокости.

Чл. 306 от Наказателния кодекс на Руската федерация с коментарите от 2016 г. се посочва, че получената информация за престъплението може да бъде устна и писмена. Освен това лице, което е извършило фалшиво денонсиране, не е освободено от отговорност, дори ако не е било предварително предупредено за това.

илюзия

st 306 uk rf невярно денонсиране

В този случай отговорността за фалшиво отчитане няма да бъде последвана. Тъй като човек, поради правна неграмотност, просто не може да разбере факта, че срещу него не е извършено престъпление. В този случай това ще бъде истинска заблуда.

Например:

Хората влязоха в апартамента на гражданин и започнаха да описват имота му, за да изплати дълга на друго лице, което живее там. След което той научи това Съдия-изпълнители. Но те не се представят, просто влязоха в апартамента и започнаха да изготвят опис на нещата. Гражданинът извикал полицията и съобщил за извършените срещу него зверства, а именно за нарушаване на неприкосновеността на дома му. В този случай няма да има фалшиво денонсиране, защото човекът е бил сигурен в обратното. И това е неговата правна грешка.

Общи характеристики

306 от Наказателния кодекс на Руската федерация

Чл. 306 от Наказателния кодекс на Руската федерация също признава като субект, извършил жестокост лице, което е на шестнадесет години. В допълнение, отговорността за денонсирането идва в случаите, когато човек не е бил предупреден за това. Основното условие за извършеното престъпление е съобщаването на правоприлагащите органи на информацията, която не съответства на действителността. Няма значение, тя беше предадена устно или писмено.

Ако лице, което извърши незаконно действие, преследва своите егоистични цели и иска да доведе някой до наказателна отговорност за деяние, което не съществува, той нарушава интересите на друго лице. В случай, че информацията за извършеното престъпление не бъде потвърдена, следователят, след проверка, решава за образуване на наказателно дело срещу гражданин, който е подал доклад за извършено престъпление.