Кои са атеисти и агностици?

18.06.2019

Кои са атеистите? Това са хора отричане на съществуването на свръхестествени сили, управляващи живота и умовете ни. В най-широк смисъл такива хора отричат ​​съществуването на богове, духове, задгробен живот, души, дяволи, дяволи, ангели и т.н. Има няколко възгледи, които се наричат ​​обща дума "атеизъм". В буквален превод от гръцки, той означава "атеист" (theos - Бог и - отрицание на частици).

които са атеисти

Кои са войнствените атеисти?

Те също се наричат ​​"убедени". Тези хора се стремят да докажат на всеки, който опонентът им вижда, че няма нищо свръхестествено или паранормално. Именно тези материалистически хора са дрезгави и готови да спорят с вярващи на различни деноминации за съществуването на Бог, духове или призраци. Като правило този спор просто няма край, въпреки че и двете страни постоянно намират нови и нови аргументи за доказване на своите убеждения. Просто е невъзможно да се убедят както войнстващия атеист, така и вярващият фанатик.

атеистично ръководство

Кои са атеистите спокойни?

Те се наричат ​​още агностици. Атеистите с агностични възгледи напълно отричат ​​съществуването на Създателя единствено защото никой все още не е в състояние да представи ясни и обосновани доказателства за съществуването на свръхестествени сили. В същото време, адекватни представители на тази тенденция също не отричат, че нито една технология не може да докаже, че Бог не съществува. Въпреки това, повечето агностици все още са склонни да вярват, че боговете и духовете са само плод на човешкото съзнание.

Кои са спонтанни атеисти?

Има такъв подвид. Обикновено това са ученици или подрастващи, чиито въпроси за вярата не се интересуват особено. Като цяло, тези хора просто не мислят дали има някаква по-висока власт. След като са вдигнали някаква фраза от интернет или от приятели, те започват да се идентифицират като атеисти. В Съветския съюз, между другото, имаше “Атеистичен наръчник”, насочен към подрастващите, учениците и университетите. Учители, агитатори, партийни работници бяха задължени да провеждат лекции с млади хора и да насърчават атеизма.

известни атеисти

Кои са атеистите и какви нагласи ги различават?

Като правило атеистично настроените хора (с изключение на много агресивните) са доста спокойни за религиозните вярвания на другите хора. Между другото, много известни атеисти не отричат ​​присъствието на душата като материално вещество, чието съществуване просто не е напълно потвърдено от науката. Много атеистични индивиди вярват, че човешкият ум е фундаментален във всички аспекти на развитието. Казано е, че абсолютно всички атеисти и агностици са убедени, че външните атрибути и обекти на поклонение в различни религии са нищо повече от средство за „промиване на мозъка“ на хората. VI Ленин сравнява религията с опиума за хората. Да бъдеш атеист, да вярваш или да не вярваш в съществуването на по-висши сили е чисто индивидуален въпрос.